Solidaritet eller ökande klyftor?


Liberalismen vinner terräng.

Sverige faller isär.

Nationen är idag mer individualiserad och fragmentariserad än någonsin.

Politiken bygger inte upp den generella välfärden.

Fördelningspolitiken överger fler än någonsin i modern tid.

Valet står mellan solidarisk fördelning eller att låta klyftorna öka.

 

Uno Kenstam, SAFE-medlem, Nässjö