Interpellation

Till: Socialnämndens ordförande Ann-Cathrin Gunnar

Cyklar till funktionshinderomsorgen.

Karin och Lars Axeheims stiftelse har delat ut stipendium till socialnämnden år 2019. Stipendiet är avsett för inköp av två side-by-side cyklar till kommunens gruppbostäder inom funktionshinderomsorgen. Side-by-side cykel är en parcykel som ger träning, aktivitet och social samvaro under trevliga former. En styr och båda kan trampa.

Mina frågor är:

Har cyklarna köpts in?
Om inte, vad beror det på att cyklarna ännu inte köpts in?
Om inte cyklarna har köpts in, vilka åtgärder kommer att vidtas för att snarast kunna köpa in cyklarna?

Nässjö den 23 augusti 2021

Anders Hansen, SAFE