Interpellation

 

Till: Socialnämndens ordförande

Ann-Cathrin Gunnar

 

Elförbrukning i särskilt boende

 

Bostäder i särskilt boende inom äldre- och funktionshinderomsorgen hyrs ut genom ett civilrättsligt avtal till den person som genom biståndsbeslut beviljas plats. Med tanke på att personer som beviljas plats i särskilt boende ofta är utsatta och utlämnade är det viktigt att hyresavtalen vila på rättssäkra och objektiva grunder.

 

I den nya hyresmodellen för särskilt boende inom äldre- och funktionshinderomsorgen finns bl.a. ett tillägg på 375 kronor per månad, eller 4500 kronor per år,  för elförbrukning. Uppgifterna om elförbrukning är enligt hyresmodellens föreskrifter hämtade från Energimarknadsbyrån, som är en oberoende vägledning för konsumenter.

 

Hyrestillägget i särskilt boende för elförbrukning utgår ifrån en mindre lägenhet - en ett med kök eller en mindre tvåa med kök. Energimarknadsbyrån hänvisar till av Statistiska centralbyrån framtagen typkund för en mindre lägenhet som förbrukar c:a 2000 kWh per år. Förbrukningsnivån för typkunden bygger på:

       kontinuerlig användning av kyl och frys

       regelbunden användning av spis och ugn

       regelbunden användning av eluttag för hushållsutrustning och punktbelysning

       regelbunden användning av takbelysning i ett till två rum och kök.

 

Förutsättningen för att beviljas plats i äldreboende inom äldreomsorgen är att personen har omfattande omvårdnadsbehov. Omvårdnadsbehoven i sig hindrar målgruppen i stort att använda frys, kyl, spis,ugn och andra hushållsapparater. I flera äldreboenden finns enbart en mindre kyl, ett par kokplattor och i övrigt inget kök. Personer som beviljas plats i äldreboende har dessutom som regel abonnemang på samtliga måltider.

 

Mina frågor är:

 

Vad beror det på att hyrestillägget för elförbrukning i äldreboende på 375 kronor per månad ligger högt över vad en person med stora omvårdnadsbehov kan komma i närheten av?

 

Är du beredd att verka för att hyrestillägget för elförbrukning sänks till en nivå som objektivt stämmer överens med normalförbrukningen i ett äldreboende?

 

Nässjö den 20 maj 2021

 

 

Anders Hansen, SAFE