1:a-Majparoller 2021 för SAFE – det lokala välfärdspartiet.

Till årets 1:a-Majfirande har SAFE valt fem politiska paroller som representerar aktuella och viktiga områden för välfärden i Nässjö kommun. Här presenteras en beskrivning för var och en av de fem parollerna.

Skrota den nya dyra hyresmodellen i särskilt boende.

Den nya hyresmodellen drabbar äldre och funktionshindrade personer djupt orättvist genom orimliga höjningar och tillägg på hyran. I stället för att överklaga hyresnämndens underkännande av hyreshöjningarna vill SAFE att Nässjö kommun sänker hyresnivåerna i särskilt boende inom äldre- och funktionshinderomsorgen så att de stämmer överens med allmännyttans nivåer för jämförbar standard.

Avveckla delade turer för omsorgspersonal

Att avveckla delade turer och införa sammanhållen arbetstid för omsorgspersonal har flera fördelar. Det förbättrar arbetsmiljön för många kvinnor, omsorgsyrkena blir mera attraktiva och det bidrar till ett friskare arbetsliv

För omsorgspersonalen och deras familjeliv är det viktigt att slippa arbetsdagar där tvingas arbeta några timmar, göra obetalt uppehåll några timmar och därefter arbeta ytterligare några timmar.

Mera resurser till undervisningen i skolan

Det är idag alltför stora skillnader i hur elever klarar målen i skolan – mellan klasser och mellan skolor i vår kommun. Trots att pedagogerna gör sitt yttersta är det en del elever som inte får tillräckligt stöd. Hos en del av dessa elever kan det lätt smyga sig in en känsla av uppgivenhet – att aldrig komma ikapp. Då kan det kännas tungt och olustigt att gå till skolan.

Skollagen ger alla elever rätt att få tillräckligt undervisningsstöd – därför vill SAFE öka resurserna till undervisningen.

Satsa på ökad trygghet i Nässjö kommun

Unga och vuxna som klarar skolan, har fritidsintressen samt har god relation till familj och vänner dras inte till droger, våld och kriminalitet. Våld och kriminalitet kan skapa rädsla i samhället – en rädsla som ger som ger mera utrymme åt kriminella. Därför är det viktigt att så tidigt som möjligt upptäcka samt göra konkreta insatser bland unga och vuxna som kan bidra till att skapa gemenskap med andra och konstruktiva intressen. Andra förebyggande insatser är vuxnas och polisers närvaro i gatumiljön.

Bygg en ny simhall – men utan att sälja Lindens hyreshus

SAFE anser att Nässjö kommun ska bygga en ny simhall på samma plats som nuvarande simhall. Kommunen ska äga och förvalta simhallen, det ger störst på driftkostnaderna samt bäst möjlighet till löpande dialog med allmänheten och föreningar som använder simhallen.

Inga tillgångar ska säljas ut i våra kommunala bolag för att finansiera simhallen. Det skulle försämra möjligheten att de årliga driftkostnaderna.

Simhallen ska vara fullt tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. När det finns ett färdigt förslag till utformning av simhallen anser SAFE att en medborgardialog ska genomföras.

Anders Hansen, SAFE, 1 maj 2021

Talet finns att se på en film med Anders Hansen på SAFEs Facebooksida