Interpellation

Till kommunstyrelsens ordförande Anna-Carin Magnusson

 

Cityvärdar

Det är ett tag sedan cityvärdarna försvann. De rörde sig på sta´n och hjälpte folk på olika sätt.

Så vitt jag vet var det mycket på Resecentrum.

 

Mina frågor är:

 

 

Nässjö 2021-09-19

 

Uno Kenstam, SAFE