Interpellation

Till barn- och utbildningsnämndens ordförande Leif Ternstedt

 

Konsekvenser av distansundervisning i grundskola och gymnasium

I media kan jag läsa om konsekvenser av distansundervisning.

Jag kan läsa att digitalisering har fått en skjuts och att lärare har hittat nya sätt att undervisa och skapa feedback från elever.

Jag kan också läsa hur vissa elevgrupper inte klarar av att hänga med utan hamnar efter – eller i vissa fall ännu mer efter.

Mina frågor är:

-         Vilka konsekvenser av distansundervisning kan vi se i Nässjö inom grundskola respektive gymnasium – positiva som negativa?

-         I de fall det är negativa konsekvenser, vilka kompensatoriska åtgärder kommer barn- och utbildningsnämnden sätta in för eliminera dessa?

 

Nässjö mars 2021

 

Uno Kenstam, SAFE