Interpellation

Till kommunstyrelsens ordförande Anci Magnusson

Insatser för säkerhet

Olika kommuner hittar olika sätt att agera för att skapa ytterligare säkerhet i samhällets olika delar.

I vår kommun arbetas då med inventering och insamling av information i form av EST (effektiv samordning för trygghet).

Det finns samverkan mellan skola, socialtjänst, kultur och fritid, polis, räddningstjänst och andra som jobbar med säkerhet för att utifrån gemensam kunskap förebygga troliga scenarier.
Ett uttryck är medborgarlöftet som undertecknades nyligen med polisen, som ju förvisso är statlig.

Det finns personal som går in i sammanhang där det behövs stöttning och utbildning av personal, föräldrar etc på våra skolor.

Viss personal rycker i samband med att något händer, t ex brand. Då kommer – förutom från räddningstjänst – även personal från socialtjänst inom ramen för det som kallas POSOM (psykiskt och socialt omhändertagande).

Det är många iblandade som gör insatser när något dåligt händer.
Polis och räddningstjänst är mycket konkreta och deras insats syns. Men det finns insatser som inte är lika tydliga i sitt utförande, men som är väl så viktiga. Både förebyggande och ”bakom kulisserna”.

Jag är inte säker på att det är väl känt vad som finns, förutom det uppenbart synliga.

Min fråga är:

-         Tror du det vore bra att samlat beskriva det kommunala arbete som sker och de insatser som görs för kommuninnevånarna inom trygghetsområdet?

-         Nu på vårkanten kanske det går att beskriva vilka insatser som planeras för sommaren?

 

Nässjö 2021-03-22

Uno Kenstam, SAFE