Interpellation

Till kommunstyrelsens ordförande Anna-Carin Magnusson

 

Storgatan mellan Skolgatan och Brogatan

 

Storgatan mellan Skolgatan och Brogatan ska göras om. Finns säkert goda skäl för det. Arbetet ska vara i 10 veckor, dvs fram till december.

 

Brogatan är kraftigt belastad eftersom trafiken som normalt skulle passerat Spexhultsbron tar denna väg.

 

Arbetet på Storgatan innebär ytterligare en belastning på trafiken i centrum – Maria gatan, Rådhusgatan. Visserligen innebär frånvaron av trafikljus att trafiken förhoppningsvis flyter smidigare förbi Södra torget.

 

Om jag förstått rätt kommer arbetet med nya bron och vägen Kvarntorp-Isåsa vara klar fråmåt jul om inte fler konkurser e dyl inträffar.

 

Mina frågor är:

Nässjö 2021-09-06 

 

Uno Kenstam, SAFE