Interpellation

Till kommunstyrelsens ordförande Anna-Carin Magnusson

 

Västra staden

Arbetet med Västra staden på Åkersidan om järnvägen startade för ett antal år sedan.

Ett grundarbete gjordes och sedan saktade det ner.

Vad jag minns handlar det om bostadsbygge, köp av mark, miljöprovtagning och överenskommelser med befintliga verksamheter.

En tänkt förändring av vår bangård och stationens perronger för framtida trafik spelar också in vad jag förstår

 

Mina frågor är:

-         Vad är arbetet i för skede?

-         Vad ligger närmast i att bli gjort?

-         Har vi samarbetspartners som visar intresse?

-          

Nässjö 2021

Uno Kenstam, SAFE