Internet, algoritmer och högerextremism

 

Facebook, Google och Youtube har affärsmodeller som i hög grad styr medielandskapet. Martin Gelin och Karin Pettersson beskriver i boken ”Internet är trasigt – Silicon Valley och demokratins kris” från 2018 hur det offentliga samtalet påverkas av algoritmerna.

 

Texter och bilder som väcker hat, vrede och andra starka känslor belönas. Det är inte högerextrema rörelser som är bra på sociala medier, utan sociala medier som är bra på högerextremism, som Karin Pettersson påpekat.

 

Uno Kenstam, SAFE-medlem, Nässjö