Digitaliseringen skapar nytt utanförskap

Många säger att dator, internet och digitalisering bryter isolering.

Det stämmer i många fall, särskilt i en pandemi.

Men vi får inte glömma den isolering och det utanförskap som digitaliseringen skapar. Digitaliseringen skapar utanförskap genom att annan service plockas bort under förespegling att människor bara vill ha digital kontakt. Vi måste kunna tillåta att andra redskap finns för människor att sköta sin vardag. Särskilt med tanke på den stora effektivitet som digitaliseringen bidrar till och alla pengar som sparas. Använd dessa pengar till att behålla och utveckla en god service i stället för att skära ner och öka vinster.

Kommunikation med myndigheter blir mer och mer digital och därmed försvåras kontakter med många.

När myndigheter – jag tänker på arbetsförmedling och försäkringskassa - och vissa företag – jag tänker främst på banker – minskar sin service genom kortare öppettider och nedlagda kontor så utestänger man människor.

Återigen. Det borde vara så att en del av alla de pengar som digitaliseringen sparar används för att skapa utrymme för att behålla och utveckla en god service i stället för att minska servicen och stänga ner.

Uno Kenstam, SAFE-medlem, Nässjö