Är digitaliseringen till för människors bästa?


Finns det någon som tror att digitaliseringen är till för människors bästa?

Digitaliseringen är big business. Företagen styr regeringar som inte vågar reglera.

Anders Ygeman - som är digitaliseringsminister - tycker det gått för fort och säger att det finns ingen väg tillbaka. Han ställer uppenbarligen i stort upp på storföretagens verklighetsbeskrivning och verkar inte intresserad av att göra något för att förbättra för vanligt folk.

Det han då fullständigt missar är att det finns en väg framåt.

En väg som innebär att storföretagens makt kringskärs och att datasamhället blir något mer på vanlig folks villkor. Man kan lagstifta om att företag som vill bedriva verksamhet inte bara får välja digitala lösningar utan även jobba med kontanter och identifiering på annat sätt än bank-id.

Till exempel borde det gå att köpa en tågbiljett i en butik. Det påstås att Pressbyrån säljer biljetter åt SJ. Undertecknad fick dock gå iväg utan biljett för det tjänsten gick inte att utföra när jag var där.

Servicen nedmonteras och det är inte meningen att vi ska träffa människor som hjälper oss med diverse tjänster.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är alltmer otillgängliga fästningar. Försäkringskassan har fått kritik för att de inte skött sina åtaganden mot dem som behöver deras tjänster. I stället för att göra rätt från början vill nu Försäkringskassan ha mer pengar för att göra rätt i framtiden.

När ska regering och Ygeman inse att det inte handlar om att gå bakåt eller tillbaka. Det handlar om att göra något åt problemen idag och för framtiden? Tyvärr verkar tanken på att forma framtiden vara långt borta.

 

Uno Kenstam, SAFE-medlem, Nässjö