EU och den svenska riksbanken


EU har bestämmelser som förbjuder att svenska Riksbanken förser staten med kredit. Riksbanken kan idag ”skapa” pengar och hjälpa till att finansiera statsbudgeten. Riksdagen väljer hur pengarna skall investeras. Alternativet förskräcker att pengarna ska komma via kommersiella aktörer, alltså privata banker.

Nu vill regeringen att Sverige ska anpassa sig till EUs krav på förbud att Riksbanken förser staten med kredit (SOU 2019:46). Detta är ett direkt angrepp på Sveriges suveränitet som förbereds i det tysta. Hur många har hört någon debatt i frågan?

Sverige har tyvärr godtagit EU:s Maastrichtfördrag. Svenska folket röstade nej till att skrota den svenska kronan för att i stället införa euron som valuta. Därför är Sverige gudskelov inte fullt ut med i EUs monetära union.

 

Alltmer av smyganpassning till EU pågår bakom ryggen på det svenska folket.

Jag ställer mig frågan om Sverige verkligen är en fullvärdig demokrati när EUs överhöghet gör sig gällande på område efter område?

 

Sverige ut ur EU – Ja till Svexit!

 

Uno Kenstam,

medlem i Folkrörelsen Nej till EU, Nässjö