Hur skulle svaret bli?

Undrar hur svaret skulle bli om frågan ställs på ett annat sätt.

•       Vill du att Sverige ska vara en suverän nation?
•       Vill du att Sverige ska bedriva en självständig ekonomisk politik?
•       Vill du att Sverige ska behålla medlemsavgiften på 45 miljarder kronor till EU varje år?
•       Vill du att Sverige ska behålla de 150 miljarder kronorna till EUs återhämtningsfond och satsa på svensk återhämtning?
•       Vill du att Sverige ska ha en självständig skattepolitik.
•       Vill du att Sverige ska bestämma om arbetsmarknadsfrågor och avtal på arbetsmarknaden?
•       Vill du att Sverige ska ha en egen jordbrukspolitik?
•       Vill du att Sverige självständigt ska bestämma vad som ska vara privat verksamhet respektive offentlig?
•       Vill du att Sverige ska ha en självständig röst i utrikespolitiken?
•       Vill du att Sverige ska bedriva en självständig biståndspolitik?
•       Vill du att Sverige ska kunna kontrollera sina gränser?
•       Vill du att Sverige ska en självständig hållning när det gäller tullkontroll?
•       Vill du att Sverige ska kunna göra avtal med andra länder?

Svarar du ja på dessa frågor, så lutar du åt att EU ska ut ur Sverige.

Uno Kenstam,
medlem i Folkrörelsen Nej till EU, Nässjö//