Ökad jämlikhet

 

Under flera decennier har klyftorna i Sverige ökat alltmer. Både socialdemokratiska och borgerliga regeringar har varit ansvariga. Arvskatten har tagits bort och likaså förmögenhetsskatten. Fastighetsskatten har sänkts drastiskt för rikt folk medan den förblivit oförändrad för vanliga villaägare i städer som Nässjö. Jobbskatteavdragen har mest gynnat de rika och välbeställda. Genom det nu fallna januariavtalet kunde Liberalerna få bort värnskatten som innebar en stor skattesänkning för rikt folk i landet.

 

Är det något som behövs här i landet är det en rejäl satsning på ökad jämlikhet. Det är dags att betala skatt efter bärkraft igen och att minska löne- och inkomstskillnader. Ojämlikhet är i längden förödande för ett samhälle. Det skapar stora klyftor i samhället och är en grogrund för kriminalitet. De fattiga tvingas bo i trångbodda getton medan de rika bygger lyxiga muromgärdade bostadsområden.

 

Andra grupper som har behov av ökad jämlikhet i samhället är äldre och sjuka 

inom vård och omsorg, samt barn och elever inom skolan. Dessa grupper har utsatts för återkommande nedskärningar.

 

Ökad jämlikhet var en gång i tiden ett centralt vallöfte för socialdemokratin. Det borde komma till heders igen! Även en del socialliberala väljare borde kunna ställa upp på detta. "Westerbergeffekten" lyfte en gång det gamla Folkpartiet till höga höjder.

 

Det borde vara möjligt att få många väljare rösta för en ökad jämlikhet och att vinna val med detta som huvudtema. Det är något att tänka på för flera olika partier inför valet 2022.

 

Thomas Erixzon

SAFE-medlem, Nässjö