Interpellation

Till: Kultur- och fritidsnämndens ordförande Sylve Jergefelt.

Tillgängliga badplatser.

Av Nässjö kommuns totalt 16 badplatser är idag endast två försedda med ramper. Ramperna är rotfria i sektioner som är försedda med räcken på båda sidor. För en del personer med funktionshinder är det en förutsättning att ha hjälp av en ramp för att kunna förflytta sig ner i vattnet. En ramp kan även öka tryggheten för personer som har svårigheter att förflytta sig.

Mina frågor är:


- Har kultur- och fritidsnämnden någon plan för att göra fler av kommunens badplatser tillgängliga för personer med olika funktionshinder med hjälp av ramper?

- Om så är fallet, vad innehåller planen?

 

Nässjö den 8 augusti 2023

Anders Hansen, SAFE