Interpellation


Till: Kultur- och fritidsnämndens ordförande Sylve Jergefelt.

Simhallens öppethållande under sommaren.


Simhallen i Nässjö är under sommaren 2023 stängd för allmänheten under vecka 28-32. Under denna period är det sannolikt många kommuninvånare som är hänvisade till att bada i simhallen.


Mina frågor är:

Vad beror det på att simhallen är stängd för allmänheten under så lång period sommaren 2023?

Kan kommuninvånarna räkna med ökat öppethållande av simhallen under kommande somrar?

Nässjö den 8 augusti 2023

Anders Hansen, SAFE