Fredstal i Norra Sandsjö kyrka FN-dagen 24 oktober 2023

FN bildades den 24 okt. 1945 – därför firar vi FN-dagen denna dag. Sverige gick med 1946 och Dag Hammarskjöld var generalsekreterare från 1953-61.

Atombomben är jämnårig med FN – den första fälldes sommaren 1945. Sverige var faktiskt på väg att skaffa kärnvapen under 50-talet. De flesta partierna var för det – liksom statsministern Tage Erlander. Sverige började bygga ett kärnkraftverk – Marviken utanför Norrköping – som skulle kunna producera vapenplutonium.

Men en växande opinion satte stopp för detta – ledd av s-kvinnorna Alva Myrdal och Inga Thorsson. Sverige kom istället att gå i spetsen för kärnvapennedrustning och Marviken fick bli ett oljeeldat kraftverk. Detta beslut att avstå från svenska kärnvapen kan ha bidragit till att antalet kärnvapenländer fortfarande är ganska få.

Men kärnvapnen finns kvar – de flesta finns i USA och Ryssland. De är fortfarande ett stort hot mot mänskligheten. 2007 bildades den internationella organisationen ICAN – dess målsättning var att via FN få ett totalförbud i världen för kärnvapen. Ordföranden Beatrice Fihn är från Sverige.

2017 skrev 122 länder i FN under ett upprop om ett förbud mot kärnvapen i världen. Sverige var en av undertecknarna och Sverige hade varit ett av de drivande länderna i att arbeta fram avtalstexten. ICAN belönades samma år med Nobels Fredspris för sitt arbete.

Det var förstås väntat att Sveriges riksdag och regering skulle godkänna och ratificera detta fördrag. Men så blev inte fallet – Donald Trumps försvarsminister John ”Mad dog” Mattis kom med hotfulla varningar…

Sverige hade nämligen året innan skrivit på ett värdlandsavtal med Nato och då var det inte lämpligt att säga nej till kärnvapen. De flesta av riksdagens partier föll snabbt till föga och Sverige godkände sorgligt nog inte avtalet. Men 69 FN-stater har skrivit under och godkänt.

Inga Natoländer har skrivit under avtalstexten om kärnvapenförbud och som Natomedlem kanske Nato placerar ut kärnvapen på svenskt territorium.

Risken för kärnvapenkrig har ökat dramatiskt på senare år. Putin har hotat med kärnvapen sedan början av Ukrainakriget och Nato är djupt indraget som leverantör av alltmer sofistikerade vapen till Ukraina. Ryssland ockuperar Europas största kärnkraftverk – Zaporizjzja i Ukraina..

I mellanöstern vet ingen hur det nya kriget mellan Israel och Hamas ska sluta – men motsättningarna är djupa och det finns bara alltför mycket vapen i regionen.

FN bildades en gång för att lösa konflikter med diplomati och förhandlingar och för att förebygga krig genom utvecklingshjälp och humanitärt bistånd.

Det vore bra om diplomati och fredliga lösningar på konflikter fick mer plats i svenska media. Svenska nyhetsprogram har de senaste åren närmast varit som en lång militärparad där den ena efter den andra uniformerade militären har framträtt som ”expert” i debatter och nyhetsinslag.

När får vi höra diplomater och freds- och konfliktforskare diskutera lösningar på krigen på bästa sändningstid? Bojkotter och sanktioner kan påverka för att få stopp på krig. Diplomati, samtal och möten måste till för att kunna lösa konflikter och få ett slut på krigandet. Det kommer kanske inte att medföra total seger för någondera sidan. Men det kan spara miljoner människoliv och rädda ännu fler från att bli svårt skadade och lemlästade.

Mer och mer pengar läggs på upprustning runt om i världen. Den som tjänar på krig är vapenindustrin. Pengarna kunde gjort mycket större nytta för att förbättra levnadsstandarden i många länder och hejda den pågående klimatkrisen.

Det gäller även den kraftiga upprusningen av den svenska krigsmakten. Det verkar nästan inte vara någon hejd på överbuden. Militär upprustning är dyrt. Regeringen ökar anslaget till krigsmakten med mer än 27 miljarder i budgeten för 2024. Anslagsnivån till militären har fördubblats sen 2020. Men vem ska betala notan? Det lär väl som vanligt bli de fattiga som får betala kalaset – dvs barn och äldre, sjuka och arbetslösa som redan har drabbats så hårt av nedskärningspolitik.

Kapprustning och krig är ingen väg till en bättre värld. Eller för att citera Nässjö Freds- och Skiljedomsförenings nyligen bortgångne hedersordförande Paul Toll:

DET ÄR DAGS ATT FÖRKLARA FRED MOT KRIGET!

 

Thomas Erixzon

Nässjö Freds- och Skiljedomsförening