SAFE - för Dig med hjärtat till vänster!

Skicka e-post till oss!Visor i jazzton
Lördag 15 november 2003 i IOGT/NTO-lokalen

Budget för 2004
Torsdag 27 november 2003 beslutas om budget för 2004 i kommunfullmäktige
Gångpassage vid EXET:s matvarubutik i Åker

För att öka tryggheten för gående från Centralgatan över Mellangatan till matvaruhuset EXET:s huvudingång föreslår jag att det blir en gångpassage så att farten dämpas i detta 4-vägskors. Det skriver Bernt Hultberg i en motion från april 2003
Läs mer... Rätt att vägra etablering av friskolor i den egna kommunen

Skollagen ger Skolverket rätt att ge tillstånd att starta en friskola, även om kommunen skulle säga nej till etableringen.

Etableringen medför stora extra kostnader för kommunen ifråga. Förutom att den måste betala ersättning för varje elev (ca 55.000 kronor per grundskole-
elev) som väljer att gå i friskolan, så står de kommunala skolorna kvar med fasta kostnader för lokaler och större delen av kostnaderna för personal och material.
Detta motionerar Uno och Bernt om. Läs mer...


Skrota planerna på Medborgarkontor i Nässjö centralort!

Nässjös nya Medborgarkontor planeras att ligga inrymt i de lokaler som en godisaffär idag använder i gamla telehuset på Rådhusgatan. Idag är det inte några större problem att nå personal inom olika förvaltningar inom Nässjö kommun. Vad man däremot högljutt protesterar emot är alla nedskärningar inom förskola, skola och äldre- och handikappomsorg, m.m, som nu står inför dörren.
Thomas Erixzon har skrivit denna insändare. Läs mer...
Inför avidentifierade ansökningshandlingar i Jönköping!

(v) föreslår i en motion att kom-munen inför ett system med av-identifierade ansökningshand-lingar. Det innebär att man tar bort alla kännetecken i en arbetsansökan som avslöjar kön, härkomst, ålder och handikapp. Läs mer...

Om SAFESAFE är ett kommunalt parti, verksamt i Nässjö.
SAFE har sitt ursprung i socialdemokratin, men är sedan 1991 ett själv- ständigt parti.
SAFE har 10 ledamöter i Nässjö kommunfull-mäktige och finns representerat i nämnder, styrelser och utskott.
SAFE fick nästan 3.000 röster i valet 2002 (16,3 %) och är därmed Nässjö kommuns näst största parti.
Vi ser som vår främsta uppgift att slå vakt om välfärdssamhället och är beredda att samarbeta med alla som vill sätta stopp för nedskärnings-politiken!
Vi arbetar för en bra barnomsorg och skola, och för att äldre, sjuka och handikappade ska få den vård, omsorg och trygghet som de behöver. Miljöfrågorna har vi alltid drivit intensivt. Vi kommer inte att hålla tyst om orättvisor, svek och toppstyre!

VI VILL GÖRA NÄSSJÖ TILL EN BRA KOMMUN ATT BO OCH LEVA I!