Kalender 2021.

 

SAFE har digitala arbetsmöten på måndagar kl. 18-20 sedan i början av april. Medlemmar som vill delta kan kontakta Anders Hansen 070-569 21 50.

 

SAFEs arbetsmöten i SAFE-lokalen är för tillfället inställda pga coronapandemin. I vanliga fall äger de rum varje måndag 18-20 och gruppmöte en gång i månaden måndagen kl. 18-20 samma vecka som kommunstyrelsen sammanträder.

 

Årsmötet är framflyttat till preliminärt den 28 augusti.
Fullmäktiges möten är digitala tills vidare.

 

Ett nytt medlemsblad och inbetalningskort är utskickat till SAFEs medlemmar i februari.

 

Sommaren 2021

 

SAFE är med bokbord på Stortorget i Nässjö på torgdagar (torsdagar) ca kl 11-13.

 

Utflykter planeras i juli och augusti till Hästerum resp. Anneberg.