EN KATT BLAND HERMELINERNA!

SAFE (Solidaritet-Arbete-Fred-Ekologi) bildades 1991. SAFE är ett självständigt kommunalt parti i Nässjö. Flera av partiets medlemmar var under 1970- och 80-talet aktiva inom socialdemokraterna.

SAFE ser som sin främsta uppgift att slå vakt om välfärdssam-hället; ALLA ska ha rätt till en bra skola, barnomsorg, sjukvård, äldreomsorg, kultur- och fritidsliv. Vi vill sätta stopp för den nedskärningspolitik som skett på dessa områden de senaste tio åren!

I kommunalvalet 1998 fick SAFE drygt 3 000 röster, 16,1% av rösterna. SAFE är därmed kommunens näst största parti.

I kommunfullmäktige finns tio representanter för SAFE, samt fem ersättare. Följande är invalda för SAFE under åren 1998-2002:

Ordinarie ledamöter: Pelle Månsson, Anders Hansen, Uno Kenstam, Bernt Hultberg, Marianne Broman, Wilhelm Brüggemann, Thomas Erixzon, Nils Sjöstedt, Eva-Lill Brännström, Roger Törnert.

Ersättare: Anna Holmkvist, Farshid Ardabili-Farshi, Magnus Hellström, Lena Toll och Kristina Karlsson.

SAFE:s representanter i kommunens viktigaste nämnder och styrelser är: (ordinarie/ersättare)

Kommunstyrelsen: Pelle Månsson, Uno Kenstam / Marianne Broman, Eva-Lill Brännström

Barn- och utbildningsnämnden: Uno Kenstam, Britt-Louise Holgersson / Kristina Karlsson, Görgen Swahn

Omsorgsnämnden: Anders Hansen / Eva Persson

Miljö- och byggnadsnämnden: Thomas Erixzon, Anna Holmkvist / Nils Sjöstedt, Johnny Lundh

Kultur- och fritidsnämnden: Marianne Broman / Lena Toll

Tekniska nämnden: Bernt Hultberg / Siw Dahlgren

Socialnämnden: Wilhelm Brüggemann / Britt-Marie Lund

NAVAB: Uno Kenstam / Staffan Gustafsson

Linden: Anders Hansen / Bernt Hultberg

Annebergshus: Erkki Mustonen / Maj Widäng

VÅR POLITIK GRUNDAS PÅ DETTA:

Solidariteten: Alla ska ha samma rätt till en bra skola, generös äldre- och handikappomsorg, ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv. Att ha ett arbete som man trivs med och en lön som går att leva på är grundläggande i vår kultur. En av våra främsta uppgifter är att bekämpa arbetslösheten. Vi vill slå vakt om den offentliga sektorn, som nu alltmer hotas av privatisering och marknadsanpassning. Bara tillsammans kan vi skapa ett välfärdssamhälle som alla får del i!

Miljön: En bra miljö är grunden för vår framtid. Vi kan inte fortsätta att slösa med naturens resurser som hittills. Vi vill ha en tuffare miljölagstiftning och en stat och kommun som sätter hårdare press på miljöförstörare att rena sina utsläpp!

Jämlikheten: Under 1990-talet har klyftorna i samhället ökat starkt. Mångmiljonärerna har blivit fler, de högavlönade har fått de största skattesänkningarna - samtidigt som kommuner och landsting fått allt mindre resurser till att ta hand om äldre, sjuka och handikappade. Vi vill ha ett rättvist skattesystem som jämnar ut klyftorna i samhället, gynnar låginkomsttagarna, kvinnorna och barnen, och som ger samhället resurser till en bra skola, omsorg, miljö m.m.

Kulturen: Ett rikt och varierat kulturliv är viktigt för varje samhälle. Den kommersiella kulturen är ensidig och bygger ofta på våld, rasfördomar och förlegade könsroller. Vi menar att det är viktigt att skapa alternativ och möjlighet för människor att aktivt syssla med musik, teater, konst och andra kulturaktiviteter.

Demokratin: Alla måste ha möjligheter att påverka samhällets utveckling. Vi vill därför motverka toppstyre i alla dess former. Besluten måste fattas nära människorna som berörs - så man lätt kan ta del i och påverka dem. Av detta skäl vill vi att Sverige skall lämna EU - när besluten fattas i Bryssel har den enskilde medborgaren inte mycket att säga till om!

 

KOM MED I SAFE - DU BEHÖVS!

Blir du medlem i SAFE har du möjlighet att direkt påverka besluten i Nässjö kommun!

SAFE har medlemsmöten två gånger i veckan - söndagar

kl 10:30 och torsdagar kl 19:00. Då är alla intresserade

välkomna till SAFE-lokalen på Kyrkogatan 7 i Nässjö.

Man kan delta i SAFE:s arbete på den nivå man själv vill;

antingen man vill komma och diskutera politik då och då, eller vill engagera sig mer och ta plats i styrelser och nämnder.

SAFE:s adress är Box 21, 571 21 Nässjö

Postgirot är: 492 47 99 - 2

Medlemsavgiften är 30 kr/år

Besök även SAFE:s internetsida: www.safe-nassjo.nu

Du kan ringa: Pelle Månsson 154 91, Bernt Hultberg 176 83, Uno Kenstam 51 14 42, Marianne Broman 51 15 41

 

 

 

---------------------------------------------------------

 Jag vill veta mer om SAFE

 Jag vill bli medlem i SAFE

Namn:_____________________________________________

Adress:___________________________________________

Postadress:_________________________ Tel:____________

Skicka till SAFE, Box 21, 571 21 Nässjö