Kom med i SAFE!
Du behövs!

Medlemsavgiften är
50:-/år.
Anmäl dig HÄR!

VALSIDA 2022
VALLISTA 2022

SAFE har en
Facebooksida

Kolla SAFEs Facebooksida

Bevara alliansfriheten!
Nej till svenskt NATO-medlemsskap!

Birger Schlaug
- bra blogg av ett
gammalt Mp-språkrör
Skattefria Andersson
Klassisk socialdemokratisk valfilm från 1950-talet!
Sevärd även idag!


Hoola Bandoola i Nässjö!
En specialutgåva av Hoola Bandoolas skiva "Vem kan man lita på" innehåller en extra cd med konsert från Nässjö den 17 jan 1974.
Läs mer på:


Mikael Wiehes hemsida
SAFE:s nostalgihörna Bilder från förr
och Bilder från Alternativlistan 1980!

WikiLeaks

SAFE är ett kommunalt parti, verksamt i Nässjö. SAFE har sitt ursprung i socialdemokratin, men är sedan 1991 ett självständigt parti.

SAFE har 2 ledamöter i Nässjö kommunfullmäktige. SAFE fick 854 röster i valet 2018 (4,32 %).

Vi ser som vår främsta uppgift att slå vakt om välfärdssamhället. Vi vill arbeta för en bra barnomsorg och skola, och för att äldre, sjuka och handikappade ska få den vård, omsorg och trygghet som de behöver. Miljöfrågorna har vi alltid drivit intensivt.

VI VILL GÖRA NÄSSJÖ TILL EN BRA KOMMUN ATT BO OCH LEVA I! 
SAFE MINNS THOMAS ERIXZON

Thomas Erixzon

Thomas Erixzon avled den 15 januari 2024. Han var en beundransvärd kämpe som under större delen av sitt liv aktivt verkade för rättvisa, fred och kultur. Thomas var aktivt engagerad i SAFE (Solidaritet, Arbete, Fred, Ekologi), Nässjö freds- och skiljedomsförening och Nässjö konstförening. Thomas sörjs och saknas av sina släktingar samt alla vänner inom politiken och föreningslivet.


GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR SAFE!

julskyltning

För om åren hade SAFE julskyltning i ett fönster på Rådhusgatan. SAFE har tyvärr inte fönstret kvar längre - fastighetsägaren SML har byggt om ingången.

Men för att få lite julstämning på hemsidan kommer här en julskyltning från 2017 i repris. I fönsret finns en pastellmålning på Ella - barnbarn till Anita Adam. Julkatten till höger är också gjord av Anita. I fönstret finns som vanligt även ett antal småtomtar gjorda av Jenny Broman. Där finns också ett antal av SAFEs lagda motioner från denna tid att läsa. Klicka på bilderna för att förstora dem.

julskyltning

Handel i Sörängen, lägre hyror och
chefernas jobb - kf i oktober

SAFEmärke

Debatt om handel i Sörängen
Torgny Tilstam (M) frågade Sara Lindberg (S) hur det kom sig att Samhällsplaneringsnämndens presidium blev överkört och tvingades ta upp ett detaljplansärende om handel i Hultet innan de ansåg det vara tillräckligt utrett. Var det "ministerstyre"? Sara sa att man kunde se ärendet på olika sätt.

Håkan Gustafsson (S) avgick som vice ordförande i nämnden i samband med detta. Han skrädde inte orden i sin kritik mot Sara Lindberg. Han sa bl.a. att det skadade den demokratiska processen och att handlingarna på flera hundra sidor skickades ut bara två dagar före sammanträdet. Efter sitt 10 minuter långa inlägg fick han starka applåder.

Avgifter för hemsjukvården
Anders Hansen ville inte införa avgifter för hemsjukvården i Nässjö men SAFE blev nedröstat.

Motion ang. hyror inom särskilt boende i Nässjö.
SAFE lade tillsammans med M, L och SD en motion om att kommunen skulle följa domslöut ang. hyreshöjningar inom omsorgen. Minoritetsstyret försökte dribbla med att nu kalla motionen "besvarad" istället för att säga nej. Efter en lång debatt blev det omröstning som slutade med att oppositionen vann med 29-27 (en avstod). Motionen gick alltså igenom. Anders var mycket uppe i debatten.

Motion ang. kommunens chefer
Uno Kenstam hade gjort en motion om chefernas adminstrativa arbete. Han ville ha en kartläggning. Han tyckte inte att kommunstyrelsen hade gett ett ordentligt svar ville ha en återremiss. Tack vare bra argumentation fick han ks med sig på detta - omröstningen slutade med 31-25 (1 avstod) men då det bara krävs 1/3 av rösterna vid en återremiss gick den alltså igenom.

Läs motionen om rättvisa hyror.

Lyssna gärna på kommunens webb - särskilt på Håkans tal. SmD har också skrivit om detta. Mer info om fullmäktigemötet kommer senare på hemsidan.


SAFEs samrådsremiss ang.
detaljplan i Hultet

SAFE har lämnat ett remissvar ang. ny detaljplan i Hultet. SAFE säger NEJ till utökad detaljhandel med t.ex. livsmedel på detta område. SAFE vill istället slå vakt om den handel som finns i centrala Nässjö - där finns redan alltför många tomma lokaler. SAFE vill ha kvar skrivningarna i detaljplanen från 2018 som ger möjlighet till s.k. sällanköphandel i Hultetområdet.

Samrådstiden har gått ut för denna detaljplan och den ska komma upp i samhällsplaneringsnämnden igen under hösten som ett granskningsärende. Då kan det finnas vissa ändringar i detaljplanen efter vad som framkommit i samrådet. Det följs av en ny och kortare remissomgång innan den den tas på nytt i nämnden. Sedan tar kommunfullmäktige det slutliga beslutet någon gång under våren 2024.

Läs SAFEs hela samrådsremiss ang. Hultet.


Frågor om simhall och badplatser
från kf i september

På fullmäktige i september besvarades också interpellationer från Anders Hansen ang. öppettiderna på simhallen under sommaren och om badplatsernas tillgänglighet i kommunen.

Läs interpellationen simhallens öppettider.
Läs interpellationen om tillgänglighet på badplatserna.

Mer om septembermötet kommer senare.


Fredstal i Norra Sandsjö

fredslogga

Thomas Erixzon höll ett fredstal på FN-dagen den 24 oktober i Norra Sandsjö kyrka. Det handlade bl.a. om kärnvapenhotet och att Sverige borde godkänna FN-uppropet om förbud mot kärnvapen.

Läs fredstalet i Norra Sandsjö här.


Gångtunnel, fokusmål och
stadskärnevision - kf i juni

SAFEmärke

Kvällen inleddes med ett antal interpellationer, bl.a. av Anders Hansen. Han tog upp de höga hyreshöjningarna på Parkgården och den nerslitna gång- och cykeltunneln vid Adela Udde.

Det vidare diskussion om fokusmålen för Nässjö kommun och om den nya stadskärnevisionen. Thomas Erixzon redogjorde för SAFEs remissvar och fyra tilläggsförslag om säker gångmiljö, tillgänglighetsguide, offentlig toalett, och fler enior/trygghetsbostäder i centrum.

Det blev omröstning om pensionärspris på rabattkuponger, men det blev tyvärr nedröstat med siffrorna 31-26. Pension har dock rabatt på enskilda måltider efter ett SAFE-förslag som röstades igenom i vintras.

Läs hela rapporten från fullmäktiges sammanträde i juni.


SAFE:s 1 majmöte 2023

SAFEs 1 majmöte på ABF blev i år mycket lyckat. Upp emot 40 personer besökte ABF-lokalen på eftermiddagen och det blev snart rätt fullt i lokalen. Det bjöds på kaffe med bullar, kakor och rulltårta med vispgrädde och sylt.

Anders Hansen höll ett improviserat 1 majtal kring SAFEs 1 majparoller. Talet handlade bl.a. om kommunens orättvisa hyreshöjningar i särskilt boende, om att avveckla delade turer inom omsorgen och att mer resurser skulle gå till undersvisningen i skolan.

Anders och Uno Kenstam tog upp den aktuella politiska situationen i Nässjö och att SAFE nu är vågmästare mellan det styrande Samverkan Nässjö (S/KD/C/V) och högern (M/L/SD), Detta ger möjlighet till större politiskt inflytande.

Thomas Erixzon hade en konstutställning på ABF med bl.a. målningar från Nässjö Hembygdspark och det nu rivna Folkets Park.

SAFEs 1 majparoller 2023
- Skrota den orättvisa hyreshöjningarna i särskilt boende
- Mera resurser till undervisningen i skolan
- Avveckla delade turer, sammanhållen arbetstid
i omsorgen
- Låt Linden behålla sitt kapital för hyresgästernas behov
- Bygg en ny förskola/fritids i Grimstorp
. Slopa minutstyrning, inför ramtider i hemtjänsten

Här finns hela 1 MAJ-programmet!

Här är en längre beskrivning av SAFEs 1 majparoller


Hyresgästförening, LSS och
turistbyrå - kf i mars

SAFEmärke

Kvällen inleddes med kommunens yttrande över Hyresgästföreningens överklagande om att det kommunala bostadsbolaget Linden ska bidra med pengar till det nya simhallsbygget. Kommunstyrelsen var emot överklagandet.

SAFE ville i första hand ha återremiss och i andra lägga till ett text om att värdeöverföringen från Linden till Örnen i Nässjö som genomförts från 2020 till 2022 återförs till Linden. Men återremissen blev nedröstad och kf-ordföranden ville inte ta upp det andra förslaget till behandling.

Sen blev det debatt om finansieringen av SAFEs motion om att personer som har insatser enligt LSS ges rätt till semester eller lägervistelse en vecka en gång per år med stöd av personal utifrån den enskildes behov. Motionen antogs av kf i januari - nu var det uppe hur den skulle finansieras.

SAFE/M/L/SD lade fram ett gemensamt förslag om att avsätta 800 tkr ändringsbudgeten för ändamålet 2023. Skulle det kosta mer fick det tas inom socialnämndens befintliga budgetram.

Det styrande Samverkan var emot men blev nedröstade med 29-27 och SAFEs m. fl. förslag infördes i vårens kommunala ändringsbudget.

Det blev också en rejäl debatt om Uno Kenstams motion om att förbättra turistbyrå och medborgarkontor i Nässjö centrum. Men L och M hade nu kovänt och nöjde sig med info-point på biblioteket och medborgarkontor i stadshusets foajé. Bara MP stödde nu SAFEs motion.

Läs Anders motion om semester och lägervistelse.
Läs Unos motion om turistbyrå och medborgarkontor.
Läs hela rapporten från fullmäktiges sammanträde i mars.


Fred i Ukraina

fredslogga

Thomas Erixzon och Nisse Sjöstedt hade en insändare i februari om kriget i Ukraina och möjligheterna att få slut på detta. Mer och mer vapen skickas in på båda sidor. När bli5r det dags för diplomatiska insatser och förhandlingar? Det kommer kanske inte att medföra total seger för någondera sidan. Men det kan spara miljoner människoliv.

Läs insändaren Fred i Ukraina.


SAFE vann omröstning om semester
för personer med LSS-stöd

SAFEmärke

Anders Hansen, SAFE skrev förra våren en motion om att personer som har insatser enligt LSS ges rätt till semester eller lägervistelse en vecka en gång per år med stöd av personal utifrån den enskildes behov.

Bakgrunden är att Nässjö kommuns socialnämnd har de senaste åren kraftigt reducerat utrymmet för fritids- och kulturaktiviteter samt semester- och lägervistelse för personer med insatser enligt LSS. På grund av minskade personalresurser finns det idag inte förutsättningar till fritids- och kulturaktiviteter samt semester- och lägervistelse utifrån den enskildes intresse, behov och förutsättningar.

Samverkan Nässjö (S/C/KD/V) ville säga nej till motionen framför allt av ekonomiska skäl. Anders Hansen ifrågasatte de ekonomiska beräkningarna under debatten. Finansieringen är inte ett stort problem, sa han. Eva-Lill Brännström sa att det handlar inte om pengar utan om människor.

Rikard Salander (MP) tryckte på rättviseperspektivet. Torgny Tilstam (M) sa att det var viktigt för alla att kúnna byta miljö och träffa andra. Han yrkade bifall till motionen. Det gjorde också Agneta Svensson (L) och Anna Gerebo (M)

Sara Lindberg, Ann-Cathrin Gunnar (C) och Kim Strand (V) ville säga nej till motionen.

Det hela gick till omröstning som slutade att hela oppositionen röstade för SAFEs motion som vann med röstsiffrorna 30-27. Partierna som stödde motionen var SAFE, MP, M, L och SD.

Utöver detta var debatt om bl.a. samverkansformer, måltidspriser och händelser på nyårsnatten, samt en hel del val till olika styrelser.

Läs motionen om semester och lägervistelse för dem med LSS-stöd.

Läs hela rapporten från fullmäktiges sammanträde i januari.


Rättvisa hyror på särskilt boende

SAFEmärke

Anders Hansen, SAFE har skrivit under en motion tillsammans med M, L och SD om att hyrorna i särskilt boende inom äldre- och funktionshinderomsorgen ska den årliga hyresuppräkningen ska följa utfallet av allmännyttans hyresförhandlingar. Partierna vill också att övriga hyrestillägg ska följa hyresnämndens rekommendationer.

Bakgrunden är att Nässjö kommun 2019 ändrade hyresmodell inom särskilt boende fär äldre och funktionshindrade. Ett antal hyresgäster överklagade och fick rätt av Hyresnämnden och Svea hovrätt.

Läs motionen om rättvisa hyror.


Anders Hansen frågar om lunchpriserna

Anders Hansen

Anders Hansen har ställt en fråga till Tekniska nämndens ordförnade Erik Wågman ang. lunchpriset för pensioner på de kommunala restaurangerna.

Under budgetmötet i november vann oppositionen en omröstning om att återinföra pensionärsrabatt på kommunens restauranger (Parkgården, Skogsborg m.fl.). En sådan rabatt infördes också efter årsskiftet. Men samtidigt har mängdrabatten tagits bort för den som är pensionär och köper ett 10- eller 30-kort. Det är samma pris (72:-) även om man köper 10 eller 30 måltider på en gång.

Anders fråga är: Av vilken anledning tillämpas inte kommunfullmäktiges beslut ”att lunchpriser för pensionärer fastställs till 85 % av allmänhetens pris från den 1/1 2023 i kommunens restauranger” på allmänhetens pris för ”Lunchkuponger 10 st” och inte heller på allmänhetens pris för ”Måltidskort 30 måltider”?

Läs SAFEs fråga om rabetten på lunchpriser.


SAFEs remissvar till kommunens Översiktsplan

SAFEmärke

SAFE har lämnat in ett remissvar ang. Nässjö kommuns förslag till ny översiktsplan för hela kommunen. Planen handlar bl.a. om de mindre tätorterna, landsbygdsutveckling, strandskyddet, kultur- och naturmiljöer, vindkraft, föroreningar, militära intressen och mycket annat.

SAFEs Thomas Erixzon har gjort ett remissvar som tar upp kommunikationernas roll för kommunens tätorter och kritiserar förslagen att ta bort strandskyddet från många områden. SAFE tycker också att kommunen snabbare måste åtgärda de många förorenade områden som finns.

Läs SAFEs remissvar om Översiktsplanen.


Sverige måste säga NEJ till
Natos kärnvapen!

SAFE-medlemmarna Thomas Erixzon och Maj Widäng har gjort en debattartikel där ÖB Micael Bydéns utspel om inte motsätta sig Nato-kärnvapen i Sverige hårt kritiseras. De kräver att ÖB avgår och det blir en folkomröstning om ev. Natomedlemsskap i Sverige.

Läs insändaren om Natokärnvapen.


Västra staden och kv. Ärlan -
rapport från kf i december

Sammanträdet höll på mellan kl 18:00 till ca 20:30. Det blev både debatt och omröstningar denna kväll. SAFEs Anders Hansen och Uno Kenstam var uppe i talarstolen.

Det debatterades bl.a. om Västra Staden och kv. Ärlan (Centralskolan). SAFE hade tilläggs- och ändringsförslag kring dessa frågor. En del av vad som sades finns att läsa i fullmäktigerapporten nedan.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i december.


Återinförd pensionärsrabatt på kommunens restauranger
- SAFE vann omröstning i kf

SAFE-trojka 22

SAFEs tre ledamöter i fullmäktige -
Anders Hansen, Uno Kenstam och Eva-Lill Brännström

Så var det dags för en rejäl budgetdebatt med det nya styret i Nässjö. Nya samverkan Nässjö (S/KD/C/V) har dock bara 26 röster i fullmäktige. SAFE med 3 mandat är numera vågmästare mellan blocken. Detta gjorde att SAFE fick igenom en återinförd pensionärsrabatt på kommunens restauranger. SAFEs förslag fick stöd av oppositionen och vann omröstningen med 30-27.

SAFE fick också tillsammans med MP igenom att den nya ungdomsenheten i kommunen skulle få en halv miljon extra. Detta efter en uppgörelse med Samverkan Nässjö.

Sammanträdet höll på mellan kl 8:30 till ca 19:30. Det blev mycket debatt och många spännande omröstningar denna dag. SAFEs Anders Hansen, Eva-Lill Brännström och Uno Kenstam var alla uppe i talarstolen. En del av vad som sades finns att läsa i fullmäktigerapporten nedan.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i november.
Läs "SAFE:s budgetförslag 2023".


SAFE:s budgetförslag för Nässjö kommun 2023.

SAFEmärke

SAFE föreslår en oförändrad skattesats för 2023. Vi gör omfördelningar inom budgetramen och har andra prioriteringar.

Några av SAFEs viktigaste budgetförslag är:

Kommunstyrelsen
* Nässjö tätorts turistbyrå/medborgarkontor inrättas i mera ändamålsenliga och tillgängliga lokaler, samt att bemanningen förstärks.

* Kommunstyrelsen ska aktivt verka för förbättrad kollektivtrafik för kommunens kransorter så att andelen persontransporter med bil minskar.

Socialnämnden
* Sammanhållen arbetstid eftersträvas och delade turer minimeras, 3 miljoner.

* Måltidspriserna höjs ej i socialnämndens biståndsbeslutade verksamheter, 0,500 mkr. Måltidsabonnemangen sänks till 3 800 kr per månad.

* Hyrorna i äldre- och funktionshinderomsorgens särskilda boenden justeras i enlighet med Svea Hovrätts beslutade skälighetsbedömning.

* Kompensation med 1 miljon för sänkta avgifter till 180 kr/månad för trygghetslarm, 20 kr/tillfälle för hemhandling och till 10 kr/tillfälle för matdistribution. Personlig omvårdnad ska vara avgiftsfri.

Barn- och Utbildningsnämnd
*För att återuppta fritidsverksamheten i Flisby, Fredriksdal och Ormaryd tillförs 1 miljon.

* För stöd till utökade öppettider och stöd till små förskolor/fritids tillförs 1 miljon.

Kultur- och Fritidsnämnden
* För utökad bokbilsservice tillförs 150 tkr.

Tekniska Servicenämnden
* Lunchpriset för pensionärer fastställs till 85 % av allmänhetens pris från den 1/1 2023 i kommunens restauranger, 0,5 miljoner.

* För ökad andel ekologiska/närproducerade råvaror tillförs 0,5 miljoner.

* För helgöppna restauranger/kök i Anneberg och Bodafors tillförs 0,6 miljoner.

Investeringsbudget
* Paviljonger för förskola och fritidshem i Grimstorp, 5 miljoner år 2023.

Kommunen fattar beslut om kommande års budget torsdagen den 24 november. sammanträdet början redan kl 8:30. Själva budget kommer igång ca kl 11. Lyssna gärna på Närradion eller på webben.

SAFE är nu med sina tre mandat (och MP med 1 mandat) vågmästare mellan Nya Samverkan Nässjö (S/C/KD/V) och högerblocket (SD/M/L). Det lär bli spännade debatter och omröstningar på budgetmötet.

Läs hela "SAFE:s budgetförslag 2023".


Rapport från det nya fullmäktige i oktober 2022

Ålderspresidenten Uno

Uno Kenstam som ålderspresident i fullmäktige

Uno Kenstam var ålderspresident i början av mötet, som var det första med det nyvalda fullmäktige. Det inleddes med avtackning av avgående ledamöter. Sen blev val av nytt presidium i fullmäktige. Senare blev det val av bl.a. ny kommunstyrelse och nya kommunalråd, men då hade den nyvalda ordföranden Pernilla Mårtensson tagit över.

Anders Hansen debatterade bl.a. hyrorna på äldreboenden och sänkta matpriser för pensionärer. Uno Kenstam var också uppe i talarstolen ett antal gånger. Eva-Lill Brännström var med som ledamot för första gången sen 2010.

Läs ett referat från kommunfullmäktige i oktober 2022.

SAFE-trojka 22

SAFEs tre ledamöter i fullmäktige -
Anders Hansen, Uno Kenstam och Eva-Lill Brännström

Alf Öhling - till minne

Alf Öhling

SAFE-medlemmen Alf Öhling har hastigt gått bort i oktober månad. Alf fyllde 80 under året och har varit aktiv i SAFE i många år och haft flera olika uppdrag. Alf Öhling har suttit i bl.a. NAV, Byggnadsnämnden och Kommunrevisionen för SAFE. Alfs stora intresse har varit tåg och järnvägar - som den lokförare han varit i många år. Han har hållt föredrag i detta ämne för SAFE.


SAFE samarbetar valtekniskt
med Mp och Nya Samverkan Nässjö (S-Kd-C-V)

SAFE har kommit överens med Miljöpartiet och det nya Samverkan Nässjö (S-Kd-C-V) om att ha ett valtekniskt samarbete vid tillsättandet av poster till kommunens nämnder och styrelser. Partierna har tillsammans 29 mandat och bildar en gemensam grupp vid valen till nämnder och styrelser.

Detta innebär att S-Kd-C-V med stöd av SAFE och Mp blir kommunfullmäktiges största gruppering. Därmed tar det nya Samverkan Nässjö bl.a. två kommunalrådsposter och ordföranden i fullmäktiges presidium, nämnder och styrelser.

Safes och Mps valtekniska samarbete med Samverkanspartierna gör att dessa får majoritet i fr.a. kommunstyrelsen och kan ta ordförandeposten där. I utbyte får SAFE och Mp ett antal ersättarplatser i styrelser och nämnder som man inte hade fått av egen kraft.

SAFE får ersättarplatser i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och samhällsplaneringsnämnden. SAFE behåller även insynsplatser i parlamentariska nämnden, valnämnden, fullmäktiges valberedning och sin plats i kommunrevisionen.

På fullmäktiges sammanträde den 27 oktober tillsätts kommunalråden, kommunstyrelsen, dess utskott, samt fullmäktiges presidium. Övriga nämnder och styrelser tillsätts i senare i höst.

Fotnot: Valtekniskt samarbete innebär att partierna enbart samarbetar vid tillsättningen av poster till nämnder och styrelser. Något regelrätt samarbete i politiska sakfrågor är det inte fråga om. SAFE kommer att vara ett oppositionsparti de närmaste fyra åren.

Noteras ska också att det Nya Samverkan med sina 27 mandat inte har majoritet i det nya fullmäktige. Högeroppositionen Sd-M-L (som också har valtekniskt samarbete) samlar 26 mandat. SAFE med tre mandat får alltså en vågmästerroll i fullmäktige den kommande mandatperioden. Det ger betydligt bättre möjligheter att påverka politiken än vad som varit möjligt de senaste fyra åren.


Fullmäktige i september
- "sista natten med gänget"

Uno Kenstam Anders Hansen

Fullmäktige i september var "sista natten med gänget" - dvs det sista fullmäktige för denna mandatperiod. Anders Hansen och Uno Kenstam var i tjänst som ledamöter för SAFE.

På ärendelistan var bl.a. ny sporthall i Nässjö, revidering av fullmäktiges arbetsordning, måltidspolicy för Nässjö kommun och SAFEs motion om föreningsskola. Anders och Uno var båda uppe i talarstolen ett antal gånger.

Nästa fullmäktige blir den 27 oktober och då blir det en ny fullmäktigeförsamling som sammanträder för första gången efter valet. Uno Kenstam kommer att som ålderman i fullmäktige hålla i klubban tills ett nytt presidium är valt. Då avtackas även de ledamöter som nu lämnar fullmäktige.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i september.


Valframgång för SAFE
i Nässjö kommun

Det slutliga valresultatet efter länsstyrelsens kontrollräkning är nu klart. SAFE fick 902 röster (4,66 %) och 3 mandat i fullmäktige. Det är en ökning 48 röster och 0,34 % och medförde ytterligare 1 mandat i fullmäktige.

Anders Hansen, Uno Kenstam och Eva-Lill Brännström är invalda för SAFE i fullmäktige mellan 2022-2026. Thomas Erixzon och Per Eskilsson blir ersättare samma period.

Resultatet för partierna i Nässjö efter sluträkningen blev:
SAFE 4,66 %, 3 mandat, +1 mandat. 902 röster.
Socialdemokraterna 25,66 %, 15 mandat, +-0 mandat. 4 968 röster.
Vänsterpartiet 3,94 %, 2 mandat, +-0 mandat. 762 röster.
Miljöpartiet 2,34 %, 1 mandat, -1 mandat. 453 röster.
Moderaterna 12,91 %, 7 mandat, +-0 mandat. 2 499 röster.
Centern 6,04 %, 4 mandat, -1 mandat. 1 169 röster.
Liberalerna 5,71 %, 3 mandat, -1 mandat. 1 106 röster.
Kristdemokraterna 10,98 %, 6 mandat, -2 mandat. 2 125 röster.
Sverigedemokraterna 27,40 %, 16 mandat, +4 mandat.
5 305 röster.

Det nuvarande minoritetsstyret Samverkan Nässjö - S, KD, C - minskade med 3 mandat i kommunfullmäktige. Bland oppositionspartierna ökade SD, M och SAFE, medan MP, V och L minskade.

På valmyndighetens hemsida finns hela valresultatet. Där kan man se hur rösterna fördelar sig på de olika valdistrikten i kommunen.

SVT har också en bra redovisning av valresultatet i Nässjö.


RÖSTA PÅ SAFE
DET LOKALA VÄLFÄRDSPARTIET

Här är SAFE:s valprogram 2022.

På valsidan finns valprogrammet, samt vallistan, statistik, kontakt m.m.

SAFEs valskyltar

Här finns fler SAFE-skyltar att titta på

Här finns några av SAFEs viktigaste valfrågor

Insändare inför valet

Läs insändaren SAFE värnar om miljön av Thomas Erixzon
Läs insändaren Ökad jämlikhet av Thomas Erixzon
Läs insändaren Tillgängligt medborgarkontor och turistbyrå av Thomas Erixzon
Läs insändaren Kultur och fritid för framtiden av Thomas Erixzon, Eva-Lill Brännström och Maj Widäng


SAFEs lista i
kommunvalet 2022

SAFE-kandidater m.fl.

Klicka på bilden för att se en större bild. Foto: Per Wilhelmsson

SAFEs logga

SAFEs lista till kommunvalet i Nässjö är nu klar. Anders Hansen toppar listan även detta år och han följs sen av Uno Kenstam. Eva-Lill Brännström går upp till tredje plats och Thomas Erixzon står kvar som nummer fyra.

Ny på listan är Per Eskilsson på plats fem. Nya längre ner på listan är Kim Österberg, Åsa Persson och Meta Boëthius. Listan har sammanlagt 26 namn.

Här finns hela SAFE-listan!


Fullmäktige i juni - avstämning, Handeskerydsskolan och stadshusets parkering

Uno Kenstam Anders Hansen

Fullmäktige i juni var ett vanligt sådant i stadshuset. Anders Hansen och Uno Kenstam turades om som ledamöter för SAFE.

På ärendelistan var bl.a. en avstämning av kommunens politik och arbetet i nämnderna under början av året. En motion av Mp om Handskerydsskolan togs upp och det var debatt stadshusets parkeringsplats och regionalt samarbete om vård och omsorg.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i juni.


Ukraina, ryssar och Nato

Ukrainas flagga

Nu har det gått snart fyra månader sen Ryssland invaderade Ukraina. Det har varit en tid av omvälvande händelser. Det ser ut att bli ett långt ställningskrig i östra Ukraina. .

Mycket i världspolitiken har ändrats. Ukraina har visat ett starkt motstånd. De har fått stort vapenstöd av många västlander. Sverige har skickat vapen till ett krigförande land för första gången sen finska vinterkriget. Under våren har ledande s-politiker i Sverige och Finland bestämt sig för att gå med i Nato. Ansökan är inlämnad. Men Turkiet säger nej. Fortsättning följer...

Nedanstående tre insändare av Thomas Erixzon speglar den utvecklingen sen början av 2022. "Krigspropagandan firar nya triumfer" är skriven några veckor innan invasionen. Då trodde knappt ens Ukrainas president Zelensky på en rysk invasion. Men i svensk TV stod ÖB i fältuniform och Gotland ansågs vara hotat.

Insändaren "Världen förändras" skrevs när kriget pågått några veckor. Ryssarna ockuperade Tjernobyl och risken fanns att hela Ukraina skulle ockuperas. Men ryssarna tvingades bort från Kiev och kriget koncentrerades i öster.

Natofrågan blossade upp på allvar i både Sverige och Finland. Snabbt och utan någon ordentlig demokratisk beslutsgång lämnades i maj Natoansökan över huvudet på svenska folket. Om detta handlar den tredje insändaren "I klorna på Turkiet".

Läs insändaren I klorna på Turkiet
Läs insändaren Världen förändras
Läs insändaren Krigspropagandan firar nya triumfer


Nässjö behöver bättre medborgarkontor och turistbyrå

SAFEs logga

Nässjö flyttade för något år sen medborgarkontoret och turistbyrån på Rådhusgatan till stadshusets foajé. Personalen minskades och lokalerna blev betydligt sämre och mer svårtillgängliga för allmänheten. .

Många Nässjöbor har kritiserat försämringen och SAFE håller med om kritiken. Uno Kenstam har lagt en motion om detta och Thomas Erixzon har gjort en insändare om samma sak. Frågan skulle kommit på fullmäktige i maj men kommunledningen ville lyfta ut ärendet från dagordningen.

Kommunstyrelsen hade föreslagit en nej men det kan bli svårt för den styrande minoriten att få igenom ett sådant. I KS stöddes SAFEs motion av Mp, L och M. Hur Sd kommer att rösta i fullmäktige kan vara oklart. Vänsterpartiet har tidigare varit engagerade i frågan och lär väl få svårt att rösta nej vid en votering. Motionen kommer på fullmäktiges sammanträde den 9 juni.

Läs motionen Medborgarkontor och turistbyrå
Läs insändaren Nässjö behöver få tillbaka ett bra medborgarkontor och en ordentlig turistbyrå


SAFE har haft årsmöte i mars

SAFEs logga

SAFE hade årsmöte på ABF lördagen den 19 mars. Årsmötet var detta år inom stadgenlig tid eftersom coronan nu avtagit.

Thomas Erixzon omvaldes som sammankallande i styrelsen. Övriga i styrelsen är Uno Kenstam, kassör, Anders Hansen, Errki Mustonen och Wille Brüggemann.

Utöver detta togs bl.a. beslut om SAFE:s partibudget för 2021 och medlemsavgiften (50:-/år) blev oförändrad.

Årsberättelsen för 2021 finns att läsa här.


SAFE:s 1 majmöte 2022

SAFE hade ÖPPET HUS på ABF, Storgatan 25, mellan kl. 13-16. Ett 20-tal personer besökte SAFEs 1 majfika under eftermiddagen och satt och pratade politik.

SAFEs 1 majparoller 2022
- Ny simhall ägd och förvaltad av kommunen
- Avveckla delade turer,
sammanhållen arbetstid i omsorgen
- Ökad bemanning inom omsorgen
- Skrota den orättvisa hyresmodellen i särskilt boende
- Utökad semester inom LSS, från två dagar till en vecka
- Låt Linden behålla sitt kapital för hyresgästernas behov
- Bygg en ny förskola/fritids i Grimstorp
- Ökade resurser till undervisningen i skolan

Här finns hela 1 MAJ-programmet!

Här är en längre beskrivning av SAFEs 1 majparoller


Fullmäktige i april
- årsredovisning och ändringsbudget

Fullmäktige i april började redan kl. 17:00. Anders Hansen och Uno Kenstam var med som ledamöter för SAFE - och båda hade förstås en del att säga.

På ärendelistan var bl.a. årsredovisning och revisionsrapport. En ändringsbudget behandlades också. SAFE hade en del tilläggsförslag till denna.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i april.


Fullmäktige i mars - busstrafik, fritids, Ärlan och fältverksamhet

Uno Kenstam Anders Hansen

Fullmäktige i mars blev även detta ett vanligt sådant i stadshuset. Anders Hansen och Uno Kenstam var med som ledamöter för SAFE - och båda hade förstås en del att säga.

På ärendelistan var bl.a. en interpellation ang. kollektivtrafiken, ett markanvisningsavtal till Riksbyggen för kv. Ärlan (Centralskolan), kommunens fritidsgårdar och fältverksamheten bland ungdomar.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i mars.


Fullmäktige i februari - Tre Mariors klocka, sjukvård och hedersvåld

Uno Kenstam Anders Hansen

Fullmäktige i februari blev åter ett vanligt sådant i stadshuset. Anders Hansen och Uno Kenstam turades om som ledamöter för SAFE.

På ärendelistan var bl.a. två interpellationer om Tre Mariors klocka resp. kommunens årsredovisningar; skrivna av Uno Kenstam, en rejäl debatt om hedersvåld, SAFEs motion om sjukvård i Anneberg och om digitala kallelser och renhållningstaxa.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i februari.
Läs Unos interpellation om Tre Mariors klocka.
Läs Unos interpellation om årsredovisningar.
Läs Anders motion om sjukvård i Anneberg.


Fullmäktige i januari - IT-säkerhet, turistbyrå och jobbstratregi

digitalt fullmäktige

Fullmäktige i december blev inställt pga omikronsmitta och i januari var det dags igen för ett digitalt möte med 29 ledamöter. Anders Hansen och Uno Kenstam turades om som ledamöter för SAFE.

På ärendelistan var bl.a. två interpellationer om BU-nämnd resp. IT-säkerhet av Uno Kenstam, en rejäl debatt om den flyttade turistbyrån i stadshuset, debatt om trygghet som fokusmål och debatt om jobbstrategi, försörjningsstöd och arbetsförmedling.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i januari.
Läs Unos interpellation om IT-säkerhet.


Budgetdebatten i fullmäktige den
25 november

Uno Kenstam Anders Hansen

Denna novemberdag var det dags för en rejäl budgetdebatt med omröstningar efter varje nämnd. SAFEs Anders Hansen och Uno Kenstam var flitigt i farten i talarstolen. En del av vad som sades finns att läsa i fullmäktigerapporten nedan.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i november.
Läs "SAFE:s budgetförslag 2022".


SAFE:s budgetförslag för Nässjö kommun 2022.

SAFEmärke

SAFE föreslår en oförändrad skattesats för 2022. Vi gör omfördelningar inom ramen och vi sparar på ledningsorganisationerna i förvaltningar och bolag. Dessutom så accepterar vi ett lägre resultat än majoriteten.

Det betyder vi kan göra ett antal satsningar:

Socialnämnden
* Vi föreslår att socialnämnden tillförs 5 miljoner för att uppnå en budget i balans.

* För uppsökande fältverksamhet i samverkan mellan olika förvaltningar och frivilligorganisationer tillförs 1 miljon.

* Kommunfullmäktige fastställer principen att tillgång till särskilda boenden ska finnas i Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och Nässjö så att äldre personer kan välja att bo kvar nära den bygd där de har levt och verkat.

Barn- och utbildningsnämnden
* BUN kompenseras för ökat kostnader på grund av ökat antal barn och elever med 4 miljoner.

* För att återuppta fritidsverksamheten i Flisby, Fredriksdal och Ormaryd tillförs 1 miljon i driftbudget och 4,8 miljoner i investeringsbudget.

* Nybyggnation/renovering av Hanskerydsskolan tidigareläggs till 2022-2024. Skolans bristfälliga undervisnings- och arbetslokaler ersätts omgående med paviljonger.

Övriga nämnder
* Nässjö Lärcenter tillförs 1,2 miljoner kronor för att starta Yrkes-SFI för att minska arbetslösheten och ekonomiskt bistånd.

* Fastighets AB Linden ges uppdraget att utreda en fastighet som kan inrymma c:a 40 lägenheter för trygghetsboende/seniorboende inklusive mötesplats inom Lindens bestånd i centralt läge. Kön idag är mycket lång till denna typ av boende.

* Subventionerade måltider för pensionärer återinförs från 1/1 2022 på kommunens restauranger enligt tidigare gällande regelverk för uppräkning, 500 tkr.

Investeringsbudget
* SAFE föreslår bl.a. 4,9 mkr till förskola och fritidshem i Grimstorp, att gång- och cykelbro till Spexhult tidigareläggs till 2023, att nybyggnad av Handsskerydsskolan tidigareläggs till 2023-2024.

Läs hela "SAFE:s budgetförslag 2022".


Nya insändare från SAFEs skrivarverkstad!

Uno Kenstam Thomas Erixzon

Uno Kenstam har gjort många insändare de senaste månaderna. Han skriver bl.a. om algoritmer på internet, chaufförer i EU, brist på statlig service, liberal drogpolitik m.m.

Thomas Erixzon har också gjort nya insändare. En handlar om att Sverige borde skriva under FNs avtal om kärnvapenförbud och en annan om vikten av ökad jämlikhet.

Läs Unos insändare:
Chaufförerna, Brexit och EU
Internet, algoritmer och högerextremism
Liberalerna och drogpolitiken
Statliga myndigheter har drastiskt minskat sin service
Privatmoral och samhällsmoral
Hur skulle svaret bli?
EU och den svenska riksbanken
Elbilar och miljön
EU och vapensmugglingen

Läs Thomas insändare:
Skriv på FN:s kärnvapenavtal!
Ökad jämlikhet


Fullmäktige i september - debatter
om kommunprofil, omsorgsrutiner och hundrastgård

Fullmäktige i september var det första fysiska mötet på nästan ett år och det första med alla 59 ledamöter samlade sen våren 2020. Det ägde rum på Hotell Högland som har lite större utrymmen än stadshuset - en smärre coronaanpassning behävdes ändå.

På dagordningen var det nästan bara interpellationer - inte minst från SAFE. Anders Hansen hade gjort två och Uno Kenstam hade gjort hela sex stycken. Det blev mycket debatterande från talarstolen för dessa båda herrar.

Det var interpellationer om bl.a. kommunens platsvarumärke "Ett annat Småland", om kommunens nya arbetsverktyg "Kompassen", om stationens cityvärdar, om broar och tunnlar vid Handskerydssjön, om vägarbete på Storgatan.

Anders Hansen hade två frågor; en om skänkta fyrhjulingar till omsorgen, och en annan om rutiner för anmälan om missförhållanden inom omsorgen.

Det var även hård debatt om läget på en planerad hundrastgård i Nässjö - men denna gång var det L som hade lagt interpellationen.

Bilder från mötet finns på SAFEs facebooksida.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i september.

Läs Unos interpellationer:
Västra staden
Ombyggnad på Storgatan
Cityvärdar
Bro och tunnel vid Handskerydssjön
Kompassen

Läs Anders interpellationer:
Skänkta cyklar till omsorgen
Rättsäkerhet inom omsorgen


SAFE har haft årsmöte i augusti

SAFEs logga SAFE hade årsmöte på ABF lördagen den 28 augusti. Årsmötet var senarelagt pga coronapandemin. På årsmötet godkändes bl.a. verksamhetsberättelsen och ekonomin.

Thomas Erixzon omvaldes som sammankallande i styrelsen. Övriga i styrelsen är Uno Kenstam, kassör, Anders Hansen, Errki Mustonen och Wille Brüggemann.

Utöver detta togs bl.a. beslut om SAFE:s partibudget för 2021 och medlemsavgiften (50:-/år) blev oförändrad.

Efter årsmötetsförhandlingarna berättade Eva-Lill Brännström om SAFEs facebooksida som har varit ute på nätet sen i april. Det har en hel del besökare och inlägg och bilder blir fler och fler.

Årsberättelsen för 2020 finns att läsa här.


Fullmäktige i juni - debatter
om elavgifter, föroreningar och kommunens ekonomi

digimöte

Digitalt kf-möte i juni - Anders Hansen syns i mitten

Fullmäktige i juni blev något kortare än tidigare under året och tog slut redan före kl. 22. Det var digitalt än en gång.

På dagordningen var bl.a. två interpellationer från SAFEs Anders Hansen. Först var det om elavgifterna på kommunens äldreboenden, sen om miljöföroreningar i kommunen. Till slut var det debatt om kommunens ekonomi - kommunens tertialbokslut presenterades denna kväll.

Anders Hansen debatterade för SAFE denna afton.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i juni.

Läs Anders interpellationer:
Elförbrukning i särskilt boende
MIFO (miljöförorenade områden)


Fullmäktige i maj - debatter
om trygghet, hyror och ny simhall

Fullmäktige i maj blev ännu en gång ett långt möte på fem timmar och 50 minuter. Det var digitalt förstås.

På dagordningen var bl.a. tre interpellationer från SAFEs Uno Kenstam. .Först var det om distansundervisning, sen om insatser för säkerhet och till slut om budgetfrågor för barn och unga.

Det var även debatter om Handskerydsskolan, hyreshöjningarna och om ny simhall i Nässjö. Uno Kenstam och Anders Hansen turades om att debattera för SAFE denna kväll.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i maj.

Läs Unos interpellationer:
Distansundervisning i grundskola och gymnasium
Insatser för säkerhet
Budgetmedel och arbete med barn och ungdom


Det nya högerblocket -
hur påverkar det kommunpolitiken?

Thomas Erixzon

Den nya högerkvartetten - M, KD, SD och L - börjar formera sig på riksplanet. Hur kommer detta att påverka styren i kommuner och regioner? I Nässjös kommunfullmäktige har de ovan nämnda partierna redan majoritet. Vad tycker partiernas lokala företrädare om det nya politiska landskapet inför nästa val?

Läs Thomas Erixzons insändare:
Det nya högerblocket


Uno Kenstam om digitaliseringen

Uno Kenstam

Uno Kenstam har i en ny insändare fortsatt att kritisera den alltmer utbredda digitaliseringen. Han skriver bl.a. om att inte glömma den isolering och det utanförskap som digitaliseringen skapar genom att annan service plockas bort.

Läs Unos insändare:
Digitaliseringen skapar nytt utanförskap


Nytt digitalt fullmäktige i april
- heta debatter om "Kompassen"
årsredovisning och ändringsbudget

Uno Kenstam

Digitalt kf-möte - Uno Kenstam syns nederst i den vänstra kolumnen

Fullmäktige i april blev ännu en gång ett långt möte på nästan fem timmar. Det var digitalt naturligtvis. Det fungerade tidvis rätt bra, men ibland krånglade anslutningen.

Tre stora frågor var det dagordningen. Först var det "Kompassen" - ett nytt styr- och ledningssystem för Nässjö kommun. Det ska ersätta det gamla "Pilen" som funnits i ca 14 år. SAFE hade helst velat ha en återremiss eftersom kommunstyrelsens förslag hade en hel del brister. Då inte den fick gehör hade SAFE en hel del egna förslag på ändringar i texten.

Senare var det en rejäl en debatt om kommunens årsredovisning för 2020. Uno Kenstam som var SAFEs man i kf denna kväll hade en del att säga. Det hade även flera andra ledamöter - men ingen var eot att bevilja ansvarsfrihet. Det var ju ett stort kommunalt överskott på drygt 60 mkr.

Den tredje viktiga frågan var en ändringsbudget för resten av innevarande år. Samverkan Nässjö (S-KD-C) och stödpartiet (V) ville skjuta till mer pengar bl.a. BUN och till feriejobb. SAFE ville även ge mer pengar till Socialnämnden för att bl.a. stoppa hyreshöjningarna inom omsorgen. SAFE stödde också förslag om naturskola i Bodafors och om fältverksamhet för ungdomar.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i april.
Läs SAFEs förslag ang. Kompassen
Läs SAFEs förslag ang. ändringsbudgeten


SAFEs 1 MAJPAROLLER 2021

SAFEmärke - Skrota den nya och dyra hyresmodellen i särskilt boende
- Avveckla delade turer för omsorgspersonal
- Mer resurser till undervisningen i skolan
- Satsa på ökad trygghet i Nässjö kommun
- Ny simhall - men utan att sälja Lindens hyreshus

SAFE - DET LOKALA VÄLFÄRDSPARTIET

Läs Anders Hansens 1 majtal kring SAFEs paroller

SAFE-flagga

Klicka på bilden för att se en större bild. Foto: Uno Kenstam

Parkgården vajade förra året trotsigt en SAFE-flagga som syntes lång väg. Det var Marianne Broman som hade satt upp en röd SAFE-flagga i protest mot coronan och högerpolitiken. Även om Marianne inte är med längre så får hennes flagga vaja vidare på SAFEs hemsida som ett minne och en maning till fortsatt kamp.

Gamla 1 majfavoriter med SAFE

Här är ett bildreportage från 1 maj på ABF 2019!
Här är Anders Hansens 1-majtal inför valet 2018!
Här är ett bildreportage från 1 maj 2016!
Här är ett bildreportage från 1 maj 2015!
Här är Thomas tal från 2013 om högerlandet Sverige.
Se reportage från 2008 - även med rörliga bilder!
Se reportage från 2007 - Anita och Siw läste dikter!
Läs Pelles tal inför valet 2006
1 maj-reportage och tre tal från 2004.
Bild och länkar till flygbladet och Pelles tal 2000


Hansen kritiserar kommunens
nya hyror på särskilda boenden

Anders Hansen

SAFEs Anders Hansen kritiserar kommunens överklagande av hyresnämndens beslut att inte godkänna kommunens nya och dyra hyror på särskilda boenden inom omsorgen. Han tycker att kommunen och socialnämnden istället borde göra en översyn av hyresnivåerna inom äldre- och funktionshinderomsorgen så att de stämmer överens med allmännyttans bruksvärdesprincip.

Läs Anders Hansens debattinlägg:
Den nya hyressättningsmodellen har stora brister!

Mer i ämnet finns att läsa längre ner på hemsidan.


Uno Kenstam skriver insändare om digitaliseringen och om sluttande plan

Uno Kenstam

Uno Kenstam har gjort två nya insändare. Den ena handlar om den alltmer utbredda digitaliseringen, vilket gör att t.ex. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan blir som alltmer ointagliga fästningar. Digitaliseringen är big business menar Uno. Företagen styr regeringar som inte vågar reglera.

Den andra insändaren handlar om att man riskerar att hamna på ett sluttande plan om man än i välmotiverade syften förbjuder rasistiska organisationer. Lagen om "hets mot folkgrupp" finns redan och är användbar.

Läs Unos insändare:
Är digitaliseringen till för människors bästa?
Ett sluttande plan


Överklaga inte hyresnämndens beslut!

SAFEmärke

Många på kommunens äldreboenden överklagade de drastiska hyreshöjningarna som Nässjö kommun beslutade på fullmäktige i december 2019. Hyresnämnden gav de överklagande rätt. De som bor på kommunens särskilda boenden är att gratulera.

SAFE röstade NEJ till hyreshöjningarna i december 2019. Ander Hansen har nu skrivit en insändare där han uppmanar Nässjö kommun att INTE överklaga hyresnämndens beslut.

Läs Anders insändare:
Överklaga inte hyresnämndens beslut!

SAFEs förslag från december 2019 lyder i sin helhet:
"I första hand
: Återremiss med följande motivering. Modell för hyra inom äldreomsorgen utarbetas med utgångspunkt från dagens hyresnivåer och en höjning i nivå med allmänyttan.
Modell för hyra inom funktionshinderomsorgen utarbetas med en hyresnivå per månad som inte överskrider 5 600 kr och en uppräkning i nivå med allmännyttan.

I andra hand: Hyran inom äldreomsorgen utgår från dagens hyresnivåer och höjs i nivå med allmännyttan.
Hyran inom funktionshinderomsorgen utgår från en hyresnivå per månad som inte överskrider 5 600 kr och en uppräkning i nivå med allmännyttan."

Mer finns att läsa i fullmäktigereportaget från december - se länk nedan. Anders Hansen framförde SAFEs synpunkter. Se även fullmäktiges protokoll från decembermötet 2019. Sök i kommunens diarium under "handlingar". Ärendets rubrik är: "Föreskrifter om uthyrning till enskild inom äldre- och funktionshinderomsorgen".

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i december.


Digitalt fullmäktige i mars
- het debatt om äldreomsorgen

Fullmäktige i mars blev även denna gång ett rejält möte på nästan fem timmar. Det var digitalt naturligtvis - ljud och bild uppkopplade via "team" och röstning, begäran av ordet och annat praktiskt via "meeting". Det fungerade rätt bra.

Anders Hansen hade gjort två vassa motioner om den kommunala äldreomsorgen. Den ena handlade om äldres ofrivilliga ensamhet och den andra om "delade turer" för de anställda inom omsorgen.

Delade turer är när man jobbar flera timmar på morgonen och flera timmar på kvällen men har har flera timmars obetald ledighet mitt da'n. Kommunals fack vill gärna ha en sammanhållen arbetstid.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i mars.

Läs Anders motioner:
Den ofrivilliga ensamheten bland äldre.
Minimera förekomsten av delade turer inom äldreomsorgen.


Digitalt fullmäktige i februari
- het debatt om coronavaccineringen

digitalt fullmäktige

Fullmäktiges januarimöte blev inställt men i februari blev det ett rejält möte på nästan fem timmar. Det var digitalt naturligtvis - och nu än mer komplicerat med ljud och bild uppkopplade via "team" och röstning, begärav av ordet och annat praktiskt via "meeting". Nåväl, det fungerade i alla fall.

Interpellationsdebatterna hade skjutits upp flera gånger så nu fanns det desto fler sådana att debattera. Uno Kenstam stod för flera stycken, bl.a. om trygghet i kommunen, digitaliseringens problem, tomma hus på landsbygden och ekonomiska månadsuppföljningar. Anders Hansen hade gjort två vassa interpellationenr om hur vaccineringen mot coronan fungerade i kommunen, samt en om kommunens larmsystem för äldre.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i februari.

Läs Unos interpellationer:
Om ödehus på landet
Om digitaliseringens problem
Om trygghet i Nässjö
Om ekonomiska månadsuppföljningar

Läs Anders interpellationer:
Om regelverk för vaccinering mot covid-19.
Om prioritering vid vaccinering mot covid-19.
Om larmsystemet Tunstall.

Läs Anders remissvar: Remiss ang. ”Hälsa Hela Livet, strategi för den kommunala hälso- och sjukvården”.


Digital budgetdebatt
- kommunfullmäktige i december

Uno Kenstam

Digitalt kf-möte - Uno Kenstam syns nederst i den vänstra kolumnen

Coronapandemin har drastiskt förändrat fullmäktiges arbete. I april 2020 halverades antalet tjänstgörande ledamöter och i november och december blev det helt digitala möten. I november behandlades endast fastställandet av skattesatsen; resten av budgetdebatten sköts till kommande sammanträde. SAFE stödde majoritetens förslag att bibehålla skattesatsen - pga ökade statliga bidrag var nu kommunens ekonomi god.

Den stora budgetdebatten ägde istället rum den 10 december och då var det digitalt möte från klockan 8:30 på morgonen till kl 21:44 på kvällen - avbrutet av lite pauser då och då.

Anders Hansen och Uno Kenstam debatterade flitigt i denna debatt. De varvade att gå in som tjänstgörande i de olika nämnderna. Det var debatt bl.a. om skolan, äldreomsorgen och en ny simhall. Ett flertal omröstningar ägde också rum. I rapporten redovisas hur SAFE agerade under budgetmötet.

Fotnot: Fullmäktige i januari blev inställt och en rapport från fullmäktige i februari kommer inom kort.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i december.


Bilder från Marianne Bromans begravning 8 januari 2021

Mariannes begravning

Marianne Broman begravdes fredagen den 8 januari på Skogskyrkogården i Nässjö. Det var en liten corona-anpassad ceremoni med den närmaste släkten och några få vänner.

Det var orgelspel, psalmer och fredssången "Och varje mänska ska leva i frihet" och Björn Afzelius "Sång till friheten". Griftetal hölls och avslutande psalm blev "O hur saligt att få vandra".

Blommor kom från den närmaste släkten, från SAFE, Nässjö freds- och Skiljedomsförening, Pinnstolen, Optimistkören m.fl. vänner och föreningar. Mariannes urna sattes ned bredvid dottern Annas grav på Skogskyrkogården i Nässjö.

SAFEs blommor

SAFEs blommor.

Nässjö Freds

Fredsföreningens blommor.

Minnesord för Marianne

Läs SAFE:s minnesord.
Läs Fredsföreningens minnesord.
Läs Thomas Erixzons minnesdikt från många resor.

Marianne Broman 1943 - 2020

Marianne Broman

Marianne Broman har gått bort i covid den 6 december 2020. Hon avled på Eksjö lasarett efter att ha varit sjuk några dagar. Hon blev hastigt sämre vid middagstid på söndagen och syrgasbehandling hjälpte inte. Hon bedömdes inte klara en respiratorbehandling och dog senare på kvällen. Marianne skulle ha fyllt 78 år i januari 2021.

Marianne var aktiv i SAFE sedan mitten av 1980-talet. Hon satt i kommunfullmäktige mellan 1988-2014 och var i många år med i kultur- och fritidsnämnden och kommunrevisionen. Hon var engagerad i många föreningar som Nässjö Freds- och Skiljedomsförening, Nej till EU, IOGT-NTO, Nässjö Hembygdsförening.

Hon var i många decennier textillärare på Norråsaskolan i Nässjö och kläder, garner och tyger var även ett stort fritidsintresse. Garn och stickor fanns ofta på plats i Mariannes händer.

Framöver blir det en längre minneskavalkad i text och bild på SAFEs hemsida.

Marianne Broman

Fredsaktivisten Marianne Broman på torget i Nässjö på Hiroshimadagen den 6 augusti 2020. Hon har gjort färdigt en fredstrana.

SAFE:s budgetförslag för Nässjö kommun 2021.

SAFEmärke

Då pandemin lett till att riksdag och regering gett kommunerna mer pengar, så föreslår SAFE oförändrad skattesats för 2021. Vi gör omfördelningar inom ramen och vi sparar på ledningsorganisationerna i förvaltningar och bolag. Dessutom så accepterar vi ett lägre resultat än majoriteten.

Det betyder vi kan göra ett antal satsningar:

Socialnämnden
* Vi föreslår att socialnämnden tillförs 25 miljoner för att uppnå en budget i balans under förutsättning att ramen utökas med riktade statsbidrag till äldreomsorgen om 18,8 miljoner.

* Motivet är att Nässjö kommun använder idag hela 35 miljoner kronor mindre till äldreomsorgen än jämförbara kommuner. För att påbörja arbetet med sammanhållen arbetstid och minimera delade turer satsar vi 4 miljoner. Det är ett krav som fackföreningen Kommunal fört fram.

* Kommunfullmäktige fastställer principen att tillgång till särskilda boenden ska finnas i Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och Nässjö så att äldre personer kan välja att bo kvar nära den bygd där de har levt och verkat.

Barn- och utbildningsnämnden
* BUN kompenseras för ökat kostnader på grund av ökat antal barn och elever med 15 miljoner, under förutsättning att ramen utökas med riktat statsbidrag om 3 miljoner. Pengarna avser bland annat att förbättra likvärdigheten mellan skolor i kommunens olika delar. Skillnaderna mellan skolornas måluppfyllelse har nämligen ökat de senaste åren.

* För att återuppta förskole och fritidsverksamheten i Grimstorp, Flisby, Fredriksdal och Ormaryd tillförs 1 miljon i driftbudget och 4,8 miljoner i investeringsbudget.

Övriga nämnder
* För att minska den alltför höga arbetslösheten kompenseras Nässjö Lärcenter för kraftigt minskad statlig etableringsersättning till utbildning/integration och tillförs 2 miljoner kronor. Yrkes-SFI har visat sig ha god effekt för att få ut människor i egen försörjning.

* Fastighets AB Linden ges uppdraget att utreda en fastighet som kan inrymma c:a 40 lägenheter för trygghetsboende/seniorboende inklusive mötesplats inom Lindens bestånd i centralt läge. Kön idag är mycket lång till denna typ av boende.

* Subventionerade måltider för pensionärer återinförs från 1/1 2021 på kommunens restauranger enligt tidigare gällande regelverk för uppräkning, 500 tkr.

Investeringsbudget
* För nybyggnation av simhall investeras 60 miljoner kronor år 2022 och 60 miljoner kronor år 2023. Vi föredrar i första han en traditionell finansiering av denna investering. En medborgardialog är viktig när det gäller utformningen av simhallen.

Läs hela "SAFE:s budgetförslag 2021".


Fredsappell av Lars Hellström
vid FN-högtiden i Nässjö kyrka

Lars Hellström höll ett fint och engagerande fredstal vid FN-högtiden i Nässjö kyrka fredagen den 23 oktober. Talet handlade om tre mottagare av Nobels Fredspris; FN:s Klimatpanel 2007, ICAN (mot kärnvapen) 2017 och FN:s Livsmedelsprogram i år 2020.

Lars Hellström är pensionär och var i många år gymnasielärare på Brinellskolan i Nässjö. Under 1980-talet skrev han tillsammans med några andra lärare på skolan boken "Hotet - en bok om kärnvapen". Lars har i många år varit engagerad i freds- och miljöfrågor; bl.a. inom Naturskyddsföreningen. Han har varit medlem i SAFE i många år.

Läs hela Lars Hellströms fredstal.


Kommunfullmäktige i oktober -
ekologisk mat, turistbyrå och biblioteksplan

Uno Kenstam Anders Hansen

Anders Hansen och Uno Kenstam debatterade bl.a. ekologisk mat, turistbyrån, kommunens hemsida, styrdokument, delårsbokslut och biblioteksplan.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i oktober.


Kommunfullmäktige i september -
corona, LSS och socialnämnd

Anders Hansen Uno Kenstam

Anders Hansen och Uno Kenstam debatterade bl.a. hur coronan påverkat ekonomin, orsakerna till socialnämndens stora underskott de senaste åren, LSS och trygghetsfrågor, hedersvåld och en del annat.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i september.


SAFE på torget sommaren 2020

Anders Hansen och Uno Kenstam

Glassätare Hansen och hårdrockare Kenstam vid SAFEs bokbord.

Under corona-sommaren 2020 har SAFE vid flera tillfällen varit ute med bokbord på stortorget i Nässjö. Många har kommit fram och pratat - det verkar finnas ett uppdämt behov att få diskutera politikm och samhällspolitik igen efter att coronapandemin under några månader har satt stopp för nästan all annan samhällsdebatt.

Här är några bilder från sommarens bokbord. Alla bildernas är från stortorget när det är torgdag på torsdagar i Nässjö; alla marknader i Nässjö och kransorterna har däremot varit stängda pga pandemin.

Anders Hansen och Uno Kenstam

Anders Hansen och Uno Kenstam från en annan vinkel.

Anders Hansen och Uno Kenstam

Den 6 augusti - Hiroshimadagen - var Marianne Broman på plats. Här viker hon en japansk fredstrana. Nässjö Freds- och Skiljedomsförening hade också ett bord i närheten

Insändarskibent: Uno Kenstam

Uno Kenstam

Uno Kenstam har skrivit flera insändare under våren och sommaren. Det har varit om EU:s corona-bidrag, socialdemokratisk politik och om liberalismen m.m.

Läs Unos insändare:
Hur ska socialdemokraterna bryta högertrenden?
EU:s coronastöd är en dimridå för att rädda euron
EU passar på att utvidga sin makt
Solidaritet eller ökande klyftor?
Staten kapitulerar inför byggkapitalets intressen


SAFE har lagt flera nya förslag
och frågor till fullmäktige

SAFEmärke

Anders Hansen och Uno Kenstam har lagt flera motioner och interpellationer (frågor) till kommunfullmäktige under våren och sommaren.

Anders har gjort en motion om en inventering av äldres ofrivilliga ensamhet och en om att minimera delade turer inom äldreomsorgen. Han har också gjort en interpellation om ekonomiska konsekvenser i kommunen av corona-pandemin.

Uno har under våren gjort en interpellation om elevers avstängning på Brinell.
Den besvarades i maj - se kf-reportage längre ner på sidan.
Under sommaren har han även lagt en interpellation om socialnämndens ekonomi.

Läs Anders motioner:
Inventering av äldres ofrivilliga ensamhet
Minimera delade turer inom äldreomsorgen

Läs Anders interpellation:
Ekonomiska konsekvenser av coronapandemin

Läs Unos interpellationer:
Ang. elevers avstängning på Brinell
Ang. socialnämndens ekonomi


SAFE har haft corona-anpassat årsmöte i somras

årsmöte 2020

SAFE hade ett corona-anpassat årsmöte på Parkgårdens innergård lördagen den 30 maj. På årsmötet godkändes bl.a. verksamhetsberättelsen och ekonomin.

Thomas Erixzon omvaldes som sammankallande i styrelsen. Övriga i styrelsen är Uno Kenstam, kassör, Anders Hansen, Errki Mustonen och Wille Brüggemann.

Utöver detta togs bl.a. beslut om SAFE:s partibudget för 2020 och medlemsavgiften (50:-/år) blev oförändrad.

Årsberättelsen för 2019 finns att läsa här.

årsmöte 2020

Kommunfullmäktige i
mars, april och maj

Anders Hansen Uno Kenstam

28 maj - SAFE sa NEJ till minskad budget för BUN
Anders Hansen debatterade kommunstyrelsens förslag till ändrade budgetramar och nedbantad investeringsbudget och Uno Kenstam debatterade ang. elevavstängning på Brinell.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i maj.

23 april - SAFE för ÅTERREMISS i budgetfråga
Anders Hansen debatterade kommunstyrelsens förslag till ändrade budgetramar och röstade för att frågan återremitterades pga bristande beslutsunderlag. Det var även debatt kring en SAFE-fråga ang. LSS i kommunen.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i april.

26 mars - Corona-kort fullmäktigemöte
Uno Kenstam och Anders Hansen debatterade bl.a. IS-terrorister och biblioteksplan.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i mars.


SAFE flaggar på 1 MAJ

SAFE-flagga

Klicka på bilden för att se en större bild. Foto: Uno Kenstam

Detta var en annorlunda 1 maj. Inga möten, inga demonstrationer. I hela Nässjö syntes inga röda flaggor i denna coronans tid Inga...? Inte alls - för på en balkong på Parkgården vajade trotsigt en SAFE-flagga som syntes lång väg. Det var Marianne Broman - i karantän på serviceboendet Nedre Nygången - som hade satt upp en röd SAFE-flagga i protest mot både corona och högerpolitik.
Heja Marianne!

SAFE - DET LOKALA VÄLFÄRDSPARTIET

SAFEs 1 MAJPAROLLER 2020

SAFEmärke - Sänkta hyror i omsorgsboende
- Subventionerad lunch för pensionärer
- Inga nedskärningar inom skola/förskola och omsorg

SAFE - DET LOKALA VÄLFÄRDSPARTIET

SAFE sa NEJ till ändrade hyresregler

SAFEmärke

Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 att ändra reglerna för hyrorna i kommunens särskilda boenden för äldre och funktionshindrade. Många har efter detta upptäckt att det kan bli drastiskt höjda hyror på en del boenden; det kan i vissa fall bli över tusen kronor mer i hyra varje månad. Det har blivit en livlig debatt bl.a. på facebook och i lokalpressen.

SAFE begärde först återremiss, men den gick inte igenom och i den slutliga omröstningen lade SAFE ett eget förslag och röstade därmed NEJ till förslaget att ändra hyresreglerna.

SAFEs förslag lyder i sin helhet:
"I första hand
: Återremiss med följande motivering. Modell för hyra inom äldreomsorgen utarbetas med utgångspunkt från dagens hyresnivåer och en höjning i nivå med allmänyttan.
Modell för hyra inom funktionshinderomsorgen utarbetas med en hyresnivå per månad som inte överskrider 5 600 kr och en uppräkning i nivå med allmännyttan.

I andra hand: Hyran inom äldreomsorgen utgår från dagens hyresnivåer och höjs i nivå med allmännyttan.
Hyran inom funktionshinderomsorgen utgår från en hyresnivå per månad som inte överskrider 5 600 kr och en uppräkning i nivå med allmännyttan."

Mer finns att läsa i fullmäktigereportaget från december - se länk nedan. Anders Hansen framförde SAFEs synpunkter. Se även fullmäktiges protokoll från decembermötet 2019. Sök i kommunens diarium under "handlingar". Ärendets rubrik är: "Föreskrifter om uthyrning till enskild inom äldre- och funktionshinderomsorgen".

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i december.


SAFE röstade nej till utredning om bolagsfinansiering av ny simhall

SAFEmärke

Anders Hansen var med i den timslånga debatten i fullmäktige den 27/2 om att tillsätta en utredning ang. finansiering av en ny simhall i Nässjö. Förslaget från den styrande minoriteten (S, KD, C) gick ut på att tillsätta en utredning om att ordna finansiering av simhallen med hjälp av kommunens bolag och av någon extern aktör.

Men M, L och V stödde förslaget så det blev en majoritet för en utredning. MP ville ha tilläggsdirektiv till utredningen ang. livslängd och renovering av den nuvarande simhallen, samt undanta Linden och NAV från utredningen. Deras förslag blev dock nedröstade.

SAFE röstade som sagt AVSLAG. Det är inte särskilt troligt att utredningen skulle komma till något annat än det som är i linje med utredningens direktiv. SAFE menar att det är skattekollektivet som borde ta kostnaden för en ny simhallen; skulle Linden och NAV bidra så får ju vissa av kommuninvånarna som för betala dubbelt genom höjda hyror och avgifter. Anders Hansen undrade också om det fanns några mer konkreta idéer kring extern finansiering, men han fick inget svar.

Även SD begärde avslag. Det blev dock ingen omröstning. SAFE, SD och MP reserverade sig till förmån för sina förslag.

Det hände mycket annat i fullmäktige denna kväll. Uno Kenstam hade tre interpellationer uppe till debatt; om digitalisering, kontanthantering och återvinning. SAFEs motion om tillagningskök för äldre i Forserum behandlades, liksom minoritetsstyrets förslagb till avgiftshöjningar på Kulturskolan. Detta finns att läsa om fullmäktigereportaget - följ länken nedan.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i februari.


Kommunfullmäktige den 30 januari
- fasadkonst, äldreomsorg, m.m.

Anders Hansen Uno Kenstam

Anders Hansen och Uno Kenstam var med i debatter om äldreomsorg, fasadkonst, självförsvarsgrupp, Nässjös politiska organisation, m.m.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i januari.


SAFE är på hugget - ny motion
och många frågor till fullmäktige

SAFEmärke

Anders Hansen och Uno Kenstam är flitiga med att skriva motioner och interpellationer (frågor) till kommunfullmäktige.

Anders har gjort en motion om Kulturskolans terminsavgifter och två interpellationer om Socialnämndens verksamhet resp. LSS.

Uno har gjort fyra interpellationer om: digitalisering, kontantvänligt samhälle, återvinningen på Bodatippen och julvikariaten inom Socialnämnden.

Läs Anders motion: Kulturskolans terminsavgifter

Läs Anders interpellationer:
Socialnämndens verksamhetsuppföljning.
Finansiering av LSS.

Läs Unos interpellationer:
Om julvikariaten
Om återvinningsstationer
Om kommunens digitalisering
Om återvinningen på Boda
En kontantvänlig kommun

Fotnot: Unos frågor om julvikariaten och återvinningsstationer besvarades på fullmäktiges januarisammanträde; övriga blir besvarade under våren.


Brexit - en seger för demokratin

Union Jack

Nej till EU:s lokalavdelning i Nässjö har på sitt årsmöte 2020 gjort ett uttalande ang. Brexit - att Storbritannien nu har lämnat EU. Det är en seger demokratin. Det brittiska folket har återtagit sin nationella självständighet genom rätt till egen lagstiftning och rätt att bygga sitt eget samhälle.

Läs hela uttalandet:
Brexit - en seger för demokratin

Thomas Erixzon och Uno Kenstam har gjort en insändare om Svexit med anledning att det är 25 år sen den svenska folkomröstningen 1994 om ett svenskt EU-medlemsskap.
Läs: Det är dags för Svexit – låt oss rösta igen

Uno Kenstam har gjort flera insändare om Brexit:
Läs: Labour fegade ur i Brexitfrågan.
Läs: Kan EUs överstatlighet beskrivas bättre?
.

Läs Nej till EU:s uttalande efter folkomröstningen 2016:
Brexit är en seger för Europas folk!


Många insändare från Uno Kenstam

Uno Kenstam

SAFEs Uno Kenstam har skrivit många insändare; bl.a. om EU, Brexit, kommentarer kring rikspolitiken och kring budgetdebatten i Nässjö kommun. Här kommer en samling av Unos insändare under hösten och vintern:

Här är Unos insändare om:

Budgetdebatten i Nässjö kommun
Kjell Skålberg och drogpolitiken.
Svar till Kjell Skålberg (L).
Svar ang. budgetdebatten.

EU och Brexit
Labour fegade ur i Brexitfrågan.
Kan EUs överstatlighet beskrivas bättre?.

Övriga ämnen
Statsbudgeten och klimatpolitiken.
Bankerna silar mygg och sväljer kameler.
Gamla murar och nya murar.
Beröm till Nässjös nya Parkeringsplatser.
SMS-tyck från Uno
.


SAFE yttrar sig om kommunens Trafikplan

Anders Hansen

SAFEs Anders Hansen har skrivit ett remissvar till Nässjö kommuns nya Trafikplan 2020-20.23. Anders skriver bl.a. att SAFE påtala behovet av kollektivtrafik under helger för bl.a. tätorterna Anneberg, Solberga, Grimstorp och Stensjön.

Läs SAFES remissvar ang. kommunens Trafikplan.


Mycket har hänt i politiken de senaste åren. Här finns allt som har varit - år för år - på SAFE:s startsida sedan början av 2006.

SAFE:s startsida 2020.
SAFE:s startsida 2019.
SAFE:s startsida 2018.
SAFE:s startsida 2017.
SAFE:s startsida 2016.
SAFE:s startsida 2015.
SAFE:s startsida 2014.
SAFE:s startsida 2013.
SAFE:s startsida 2012.
SAFE:s startsida 2011.
SAFE:s startsida 2010.
SAFE:s startsida 2009.
SAFE:s startsida 2008.
SAFE:s startsida 2007.
SAFE:s startsida 2006.


SAFE - för Dig med hjärtat till vänster!