SAFE är ett kommunalt parti, verksamt i Nässjö.
SAFE har sitt ursprung i socialdemokratin, men är sedan 1991 ett självständigt parti.
SAFE har 10 ledamöter i Nässjö kommunfullmäktige och finns representerat i nämnder, styrelser och utskott. SAFE fick nästan 3.000 röster i valet 2002 (16,3 %) och är därmed Nässjö kommuns näst största parti.
Vi ser som vår främsta uppgift att slå vakt om välfärdssamhället. Vi är beredda att samarbeta med alla som vill sätta stopp för nedskärningspolitiken!
Vi arbetar för en bra barnomsorg och skola, och för att äldre, sjuka och handikappade ska få den vård, omsorg och trygghet som de behöver. Miljöfrågorna har vi alltid drivit intensivt.
Vi kommer inte att hålla tyst om orättvisor, svek och toppstyre!

VI VILL GÖRA NÄSSJÖ TILL EN BRA KOMMUN ATT BO OCH LEVA I!