Fira första maj med SAFE!
Läs mer här!

SENASTE NYTT

Skicka e-post till oss!

PÅ GÅNGFörsta maj med SAFE!
Kom med och demonstrera! vi samlas 12.30 på Myggans plats och tågar till Centralskolan där vi lyssnar till tal och musik.
Läs mer här...

Första maj-BLADET
Innehåll bl a om aktiveringen, SAFE:s budgetförslag, Nedskärningarna i barn- och omsrgsnämnden, Pigalle, detaljplaner, m m.
Läs mer här...

Kommunfullmäktige

Fullmäktige 31 mars 2005
Rapport om ärenden som SAFE var aktivt i under fullmäktige 31 mars
Läs mer här...

Fullmäktige 24 februari 2005
Rapport om en del av vad som hände i fullmäktige 24 februari
Läs mer här...

Reservationer januari-mars 2005
Några reservationer i fullmäktige, kommunstyrelsen och Miljö- och Byggnadsnämnden
Läs mer här...
SAFE och den kommunala budgeten

Budgetfullmäktige 2 november 2004
Läs mer här...

SAFE:s budgetförslag för 2005
Läs mer här...Andra kommunala frågor

Inlösen av tomter i Spexhult
Skyddet av vattentäkten i Spexhult är det övergripande skälet att bygga ut "kommunalt VA" i området. Många är positiva till detta, men taxans konstruktion innebär att många hamnar i en besvärlig situation. SAFE:s Uno Kenstam har lagt ett utredningsförslag om att lösa in tomter i Spexhult.
Läs mer här...

Angående VA-utbyggnaden vid Spexhultasjön
Bernt Hultberg och Thomas Erixzon har lagt en motion om att man gör undantag från den obligatoriska anslutningsavgiften och att särtaxan för Spexhultsområdet slopas.
Läs mer här...

Återvinningsanläggningen i Grimstorp
Området kring återvinningsanläggningen i Grimstorp behöver asfalteras. Detta har Bernt Hultberg skrivit en motion om.
Läs mer här...Rikspolitik

Sent ska syndaren vakna
Inför Perssons krokodiltårar om den försämrade pemsionen kan man bara säga: Gör upp med dina samarbetspartier och återinför ATP. Thomas Erixzon tipsar om ett bra sätt att vinna valet 2006. Läs mer här...
EU-debatt

Konstitution och EMU
Uno Kenstam skriver bl a: I förslaget till ny grundlag för EU står det klart uttalat i artikel 8 att "Unionens valuta skall vara euron". Därför är det oerhört viktigt att kräva att vi får en folkomröstning om förslaget till ny grundlag för EU. Annars inför sannolikt euron och EMU trots folkets nej i folkomröstningen 2003.
Läs mer här...

Grundlagsförslaget flyttar makt från Sverige
Uno Kenstam: Läs mer här...

Konstitution för Europa - vad betyder det egentligen?
Uno Kenstam: Läs mer här...


EU och Sveriges alkoholpolitik
Uno Kenstam: Läs mer här...


10 år i EU-10 år av försämrad välfärd!
Uttalande från Nej till EU-Nässjö: Läs mer här...