SAFE-bladet 2014 Här kommer sent omsider texterna till SAFE-bladet våren 2014. Det skickades ut till alla hushåll i kommunen innan 1 maj. Det handlar bl.a. om Centralskolan, Brinellgymnasiet och andra skolor i kommunen. Det handlade också om äldreomsorgen, Parkgårdens framtid, om de höga omsorgsavgifterna och om den plötsliga flytten av "Träffpunkten".

Behåll Centralskolan!.
Behåll Brinell som enbart gymnasieskola!
Fyra skolområden i Nässjö tätort
Äldre- och demensboenden i alla kommundelar
Parkgården skall ägas av Nässjö kommun!
Sänk de höga omsorgsavgifterna!
Behåll Träffpunkten på Kyrkgatan!