FÖRSTA MAJ 2001 MED SAFE!

Reportage från tåget och mötet

 

130 demonstranter ställde upp i SAFE:s 1 maj-demonstration i Nässjö. Det var 15 fler än vad socialdemokraterna fick med i sina led.

SAFEs två huvudparoller var "Nej till EMU" och "Stoppa nedskärningarna i Nässjö kommun".

Efter demonstrationen var det traditionellt I -maj firande, med musik av "Vungi drängar" och tal av Pelle Månsson. Pelles tal var en protest mot de hotande nedskämingama inom skola och omsorg i Nässjö kommun. Han framförde också kritik av Sveriges deltagande inom EU:s framväxande krigsmakt.

Här kan du läsa Pelle Månssons tal