I MATSALEN

Eva-Lill hälsade alla välkomna till föstamajmötet i

Centralskolans matsal, där kaffet stod framdukat.Fikandet och småpratandet tog fart.


I matsalen fanns också ett bokbord, som sköttes om av Thomas,

som dagen till ära hade en specialinhandlad tröja.Innan och mellan programpunkterna sjöng gruppen Förr eller senare.

 

Maj hade valt ut dikter av Göran Palm och Göran Greider, som hon läste.

Eva-Lill tackade Maj för ett mycket fint urval och framförande.

 

Pelle höll ett inspirerat första maj-tal, som han inledde med en personlig återblick på sina kontakter med Vietnam under de trettio år som gått sedan krigsslutet.
Mötesdeltagarna lyssnade och diskuterade (hela talet kan läsas här).


 

Helt enligt traditionerna avslutades mötet med Internationalen.