1 maj med SAFE 2011!

Bo Jansson1

Bildreportage från SAFE:s 1 majmöte på Centralskolan.

Bilden ovan visar Bo Jansson som 1 majtalare om kärnkraft.

Pelle Månsson
Pelle Månsson - ofta talare på SAFE:s 1 maj - satt nu och lyssnade intresserat.

Eva-Lill
Eva-Lill Brännström var konfrencier som många gånger tidigare.

Wille
Wille Brüggemann ledde allsången. Vi sjöng bl.a. "Arbetets söner" och "Aldrig, aldrig ger vi upp"

Dristig
Dristig och Drabanterna från Göteborg stod för sång och musik.

Dristiga
Wille Brüggemann och Dristig och Drabanterna.

Bernt
Bernt Hultberg tog kort - och kom själv i närbild.

Anita
Anita Adam var också i fototagen.

Tollasläkten
Tollarna satt som vanligt samlade.

folk
Ett 30-tal kom till SAFE:s 1 majmöte.
På bilden syns bl.a. Pelle Månsson, Nisse Sjöstedt och Anders Hansen.

Bosse talar
Bosse Jansson berättade om kärnkraftsfrågan då och nu.
Bosse var ordförande för "Linje 3" i Jönköpings län inför folkomröstningen 1980.
Bosses tal finns att läsa här.

Thomas Erixzon
Thomas Erixzon berättade bl.a. om kärnkraftsutställningen och om 1-majparollerna.

avtackning
Eva-Lill avtackades med blommor för sina 20 år som SAFE:s kassör.