Fullmäktige mars 2007.

 

Här följer lite om SAFE:s agerande på mötet. Med interpellation menas en fråga som ställs till kommunalråd eller nämnordförande, och där sedan alla i fullmäktige kan delta i debatten.

 

Satsningar inom äldreomsorgen

Anders Hansen (SAFE), ordförande i omsorgsnämnden, besvarade Margareta Andersson (kd) interpellation om vad han kommer att göra för att ta tillvara regeringens stöd till äldreomsorgen.

 

Anders gav ett uttömmande svar där han bl.a. sa: ”I Nässjö kommun är inriktningen att med hjälp av stimulansbidraget för år 2008 och 2008 göra särskilda insatser inom områdena förebyggande arbete, utveckling av demensvården och det sociala innehållet. Förberedelsearbetet inom omsorgsförvaltningen har nyligen påbörjats”.

 

Hela svaret finns att läsa här.

 

Kortidsboende för ungdomar

Anders Hansen fick även en fråga från Agneta Svensson (fp) ang. ungdomsboendet ”Parken” som nu ska flytta för att ge plats för mer äldreboende. Hennes fråga var hur omsorgsnämnden tänkt att lösa ”korttidsplatser” för den grupp ungdomar som nu finns på Parken.

 

Anders sa bl.a. att behovet av korttidsplatser för ungdomar har minskat och att de kan med god marginalinrymmas i Hagarydsgatanskortis”. Samtliga brukare har tackat ja till ”ungdomskortis” på Hagarydsgatan.

 

Agneta tackade för ett bra svar, som finns att läsa här.

 

Information om värdefulla byggnader

Thomas Erixzons (SAFE) motion om att informera om intressanta byggnader antogs av fullmäktige.

 

Erixzon berättade om Jönköpings kommun, som är ett bra föredöme om detta. Han påpekade även att det finns flera byggnader från 50- 60-talet som nu skulle behöva uppmärksammas. Det gäller bl.a. Cityhuset, Hotell Högland, f.d. Folkets Hus.

 

Ann-Cathrin Gunnar (c) ville inte att det skulle göras någon trycksak om husen. Hon påstod att den tjocka boken om bevaransvärda miljöer var tillräcklig.

 

Erixzon påpekade dock att denna bok kan man inte dela ut till alla på turistbyråer, skolklasser etc. Istället kunde tryckmaterialet också lägga som pdf-fil på kommunens hemsida. Då skulle skolor, hembygdsföreningar m.fl. lätt kunna skriva ut önskat antal då de behövdes.

 

Den lokala ordningsstadgan

Pelle Månsson (SAFE) var uppe och påpekade att den lokala ordningsstadgan borde göras mer känd i kommunen. Detta med anledning av att den ändrades något på sammanträdet. I ordningsstadgan finns bl.a. text om alkoholförtäring och områden där hundar skal gå kopplade.

 

*

 

Kvällens storgräl utbröt annars mellan Leif Ternstedt (s) och Marie-Louise Ekholm (m) angående ljudnivån på förskolorna. Men den debatten var ingen från SAFE inblandad i.

 

Thomas Erixzon