Rapport från fullmäktige den 25 oktober 2007.

 

Det var ett kort och stillsamt sammanträde. Det inleddes med information från Rådgivningsbyrån, Nässjö kommuns Industribyggands AB och Pigalle AB.

 

Det blev en del information om hur om- och tillbyggnaden av Pigalle-fastigheten (f.d. Folkets Hus) är tänkt. SAFE:s Bernt Hultberg frågade hur det blir med de lokaler som föreningarna brukar hyra; Karlasalen, Avensalen osv. Svaret blev att dessa lokaler blir färre, då en del av lokalerna är planerade att användas av musik- och kulturskolan.

 

En av kvällens interpellationer handlade om när kommunen tänkte införa gratis parkering av miljöbilar. Redan i februari 2006 beslutade kommunen detta. Svaret från Tekniska servicenämndens ordförande blev att man nu i höst tagit fram rutiner och genomfört beslutet. Det skall påpekas att det SAFE:s Bernt Hultberg som hade skrivit motionen om att införa gratis parkering av miljöbilar.

 

Utöver detta var det inte mycket som SAFE:s ledamöter var inblandade i denna kväll.

 

Thomas Erixzon