Rapport från fullmäktige den 26 november 2008.

 

Något om de frågor som SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

Denna gång var det budgetmöte som började redan kl. 8:30 på morgonen. En del andra ärenden avhandlades dock innan budgetdiskussionen kom igång som beslut om Nässjö Lärcenter och budgetuppföljning.

 

Uno Kenstam sa att det var bra att flyktingmottagningen flyttas till Nässjö Lärcenter, så den integreras med arbetsmarknad och utbildning. Han sa även att det ligger i chefskapet att kunna se över sin egen verksamhet, vilket Rolf Rahm genom sin utbildning.

 

Angående kommunens budgetuppföljning för tredje kvartalet 2008 sa Uno att kommunstyrelsen har ett övergripande budgetansvar men att nämnderna självständigt beslutar om sin interna budget. Nämnderna kan alltså själva vidta åtgärder för att förbättra sin ekonomi om det behövs.

 

Budget 2009

Bo Zander inledde budgetdebatten med ett bra tal där han bl.a. kritiserade högerregeringens frysning av de statliga bidragen till kommunerna.

Efter detta kom SAFE:s Uno Kenstam. Han inledde med att tala om behovet av förändringar och varför man föreslår att höja kommunalskatten. Men skattehöjningen räcker inte till att klara alla problem. Det blir dock en del satsningar framöver, bl.a. på arbetskläder och aktivering inom äldreomsorgen, nytt bibliotek och kulturskola i samma hus, miljö- och klimatsatsningar. Nya tomter kommer att byggas i kv. Ledet, näridrottsplats är på gång i Forserum, Parkskolan i Bodafors har byggts om, det blir nya förskolor i Åker och Fredriksdal.

 

Hela Unos tal finns att läsa här.

 

Skattesatsen

Det blev en hel del debatt med de borgerliga som inte ville höja skatten. SAFE:s Thomas Erixzon sa bl.a. att det var bra att höja skattesatsen med 35 öre. Det var en fråga som SAFE i många år hade gått till val på och som hade gett ett bra valresultat; bättre än moderaternas. En skattehöjning krävdes för att få en hygglig verksamhet inom skolan och omsorgen.

 

SAFE hade först föreslagit 50 öres höjning och en bättre fördelning som skulle gett mer till bl.a. Omsorgsnämnden och Individ- och familjeomsorgen. Kompromissen med (s) och (v) landade på 35 öre. I länet höjer flera borgerligt styrda kommuner skatten, såsom Jönköping med 40 öre, Habo med 50 öre och Gislaved med 50 öre.

Trots skattehöjning kommer det ändå att bli problem med verksamheten inom Barn- och Utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden.

 

Det hade varit bättre om staten hade gett mer pengar till kommunerna istället. I statens budgetar har det varit stora överskott de senaste åren. Pengarna hade behövts bättre inom skolan och omsorgen än till skattesänkningar för de rika.

 

Bernt Hultberg påpekade att inkomsterna från skattehöjningen ligger kvar år efter år och är en bra förstärkning för den kommunala ekonomin.

 

Anders Hansen sa att Svensk Näringslivs Urban Bäckström nu föreslagit att staten skulle satsa 50 miljarder kronor för att håla uppe den offentliga sektorn i den ekonomiska krisen. Regeringen i landet står handfallen in för inkomstminskningarna – det är hög tid att sätta igång stimulansåtgärder.

 

Pelle Månsson att det finns ett missbruk även bland många äldre. Omsorgen behöver en buffert så att man kan klara detta.

 

Finansiering

Thomas Erixzon sa att det var att kommunen nu börjar låna till investeringar igen. Han undrade hur många hus som hade byggts i Nässjö om inte folk hade kunnat låna till detta och om någon järnväg hade byggts till Nässjö om man inte lånat. Nu i lågkonjunkturen var räntorna dessutom låga.

 

Kommunstyrelsen

Kd:s Sigvard Karlsson var vitsig och sa att SAFE nu har tre kommunalråd; förutom Uno Kenstam och Anders Hansen (som delar på en kommunalrådslön) så är Bernt Hultberg ett ”oppositionsråd”, förvisso oavlönad, men ändå aktiv.

 

Bernt Hultberg tyckte att strukturpengar kunde gå till skolan och han tyckte att Forserums skola var bra. Han sa att han kämpar för landsbygden och de små skolorna.

 

Pelle Månsson tyckte att Sigvard Karlsson var provocerande – SAFE, s, och v har samma värdegrund i arbetarrörelsen. Att SAFE har kommunalråd nu beror på en kompromiss med de andra majoritetspartierna. Om SAFE ensamt hade haft makten hade men kunnat genomföra det som står i valprogrammet.

 

Uno Kenstam ville ha besked från borgarna vilka 1,5 miljoner som skulle plockas bort från förvaltningarna om man skulle följa deras budgetförslag.

 

Barn- och Utbildningsnämnden.

Pelle Månsson satt nu som fullmäktiges ordförande, vilket han sedan gjorde av och till under budgetmötet.

 

Anders Hansen, vice ordf. i BU-nämnden berättade bl.a. att 80-90% av föräldrarna utnyttjar kommunens förskola. Man har de senaste åren prioriterat förskolan, men 2009 blir det grundskolan lägre årskurser som prioriteras.

 

Bernt Hultberg sa att Jönköpings alla skolor har egna tillagningskök. Han undrade hur det blir med de 13-14 förskolor som idag lagar sin egen mat nu när de inordnas organisationen för kost och Städ. Han tyckte även att lärarnas lunchpris kunde sänkas så att fler lärare äter lunch med eleverna.

 

Hultberg ville ha ett särskilt engagemang för de små skolorna. Han menade att nu var påtryckningar mot de boende på de små orterna så att de går med på att lägga ner den egna skolan. Detta skapar stor misstro mellan kommunens småorter och centrum – och så vill inte Hultberg ha det i sitt ”kära Nässjö”.

 

Uno Kenstam menade att man även måste prata om den pedagogiska verksamheten på skolorna i de mindre orterna. Skolan är till för elevens skull, inte för ortens.

 

Bernt Hultberg menade att skolan är en viktig del av samhället. På 60-talet körde man t.o.m. elever från Nässjö till Ormaryd för att hålla skolan igång där.

 

I debatten ang. vårdnadsbidrag sa Thomas Erixzon att om den borgerliga regeringen verkligen hade velat införa ett sådant bidrag hade man låtit staten betala. Då hade man sluppit allt krångel med vänsterstyrda kommuner som inte allas var intresserade av att införa vårdnadsbidrag. Han kritiserade även borgarnas BU-budget, som innebar lägre budget med bortåt 4 mkr. Han tyckte också att man kunde avveckla ”skolstrukturgruppen” eller ”hemliga sjuan” – deras förslag om att lägga ner centralskolan hade ju inte varit någon höjdare direkt.

 

Erixzon sa också att tomma skollokaler fortfarande betalas av kommunen sen man lagt ner skolan. Han tyckte även att det var en bra nivå på nuvarande gymnasiesamarbete mellan höglandets kommuner och var därför orolig på diskussioner att ha ett nytt slags gymnasieförbund mellan Nässjö, Eksjö och Sävsjö.

 

Kultur- och fritidsnämnden

Anders Hansen sa en del ang. byggandet av näridrottsplats vid kommande förskola/fritids i Fredriksdal.

 

Omsorgsnämnden

Anders Hansen, ordförande i nämnden, inledde med att berätta det hade tagit lång tid att reda ut en hyrestvist med den private ägaren av äldreboende Solgläntan i Bodafors. Det var inte så att lägga ner något särskilt boende, de är ju människors hem.

Det blir strukturförändringar inom handikappomsorgen under 2009. Kommunen kommer att uppsökande kontakt med de äldre.

Hemtjänstpersonalen kommer att kostnadsfritt få arbetskläder fr.o.m. 2009.

 

Bernt Hultberg gillade inte planerna på att lägga ner Rådhusporten i Parkgården. Där var ett bra boende till billig hyra enligt Bernt.

Bernt kunde acceptera privata äldreboenden, men ska inte skattebetalarna behöva stå för notan.

 

Anders Hansen tog upp diskussionen om fritt val inom äldreomsorgen. Han undrade hur man skulle kunna spara 4,3 mkr på detta – och hur skulle man välja, kvalitetssäkra etc? Det var mycket resonemang men lite konkret från borgarnas sida. Var fanns trycket från de äldre att privatisera äldreomsorgen?

 

Investeringar

Bernt Hultberg sa att det varit ett positivt brukarrådsmöte ang. placering av den nya förskolan i Åker.

 

Omröstningar

Det var omröstningar ang. skatterna, vårdnadsbidrag inom barnomsorgen, Tox-sköterska inom Individ- och familjeomsorgen, föreningsstöd, läktare i Forserum och projektering av Södra vägen. Alla fick 30 ja-röster från SAFE, s och v. De borgerliga röstade i de flesta fall nej med 27 röster, men några avstod ang. vårdnadsbidrag och läktare i Forserum.

 

Därmed beslutades att det blir en höjning av skattesatsen med 35 öre och att det inte införs något vårdnadsbidrag i Nässjö kommun. En tjänst som tox-sköterska inom missbruksvården försvinner, men då skall noteras att de borgerliga som helhet ville ge ännu mindre pengar till Individ- och familjeomsorgen. De borgerligas förslag till ökat föreningsstöd skulle främst gå till föreningar med verksamhet på helgerna, vilket majoritetspartierna inte ville prioritera. Bygget av läktare blir 2010 och det är av flera skäl för tidigt att sätta igång med en projektering av Södra Vägen.

 

Som helhet var det rejäla debatter om vårdnadsbidrag, fritt vårdval och skatterna, men de borgerliga hade svårt att komma med bra alternativ eftersom de inte ville höja skatten och därmed hade mindre pengar att fördela i budgeten.

 

Mest uppe i talarstolen under debatten var Anders Karlgren (m). Hans partikollega Urban Persson var också flitig i talarstolen. Av SAFE:s ledamöter var Anders Hansen den som talade mest.

 

Thomas Erixzon