Rapport från fullmäktige den 28 oktober 2010.

 

Något om de frågor som SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

Motion om bokbuss

Thomas Erixzon hade gjort en motion om att återuppta bokbussverksamheten i kommunen. Den var inlämnad till detta fullmäktige och remitterades nu till utskott II.

 

Ett barnsligare Nässjö

Märit Strindberg hade gjort en interpellation till Miljö- och byggs ordförande Johnny Lundh ang. lekplatser i Nässjö. Hon undrade hur det bli med lekparker i Folkets Park-området när det bebyggs och ville ha ett minsta gångavstånd till lekplatserna för barn som bor i kommunens tätorter.

 

Johnny läste upp svaret och sa att det planeras ett grönområde i Folkets Park-området, där det också kunde vara lämpligt att ha en lekplats. Däremot tyckte han att det var svårt att ange något särskilt minsta avstånd till en lekplats eftersom förutsättningarna kunde variera. Vilka hinder och barriärer (t.ex. stora vägar eller järnvägar) finns ur barnens perspektiv på vägen till lekplatsen? Man bör föreslå lämpliga åtgärder och väga behovet mot kostnader vid den aktuella platsen.

 

Nässjö återvinning

Bernt Hultberg förmodligen sista agerande som fullmäktigeledamot var att begära avslag på en försäljning av aktier som Nässjö Affärsverk (NAV) ägde i NMÅ – Nässjö Miljö- och Återvinning AB. Han var dock ensam om detta och reserverade sig mot beslutet.

 

Avtackning

Detta var sista fullmäktige för denna mandatperiod och 22 ledamöter avtackades; varav hela 8 från SAFE. Fullmäktiges ålderman Pelle Månsson blev invald redan 1971 och slutade alltså nu. Bernt Hultberg hade suttit 30 år i fullmäktige, Thomas Erixzon i 28 år. Nisse Sjöstedt blev avtackad för tredje gången. Övriga SAFE-iter som nu lämnar fullmäktige är Farshid Ardabili-Farshi, Eva-Lill Brännström, Johnny Lundh och Inger Samuelsson. Eva-Lill och Johnny är dock ersättare i nya fullmäktige.

 

Thomas Erixzon