Rapport från fullmäktige den 28 april 2011

 

Något om de frågor som SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns. Med interpellation menas en fråga som ställs till kommunalråd eller nämnordförande, och där sedan alla i fullmäktige kan delta i debatten.

 

Regionfrågan

Kd:s Sigvard Karlsson ställde en interpellation till Bo Zander (S) ang. frågan om Jönköpings län ska bilda egen region eller ej. Det blev en lång debatt om för- och nackdelar med stora regioner. Ingen från SAFE yttrade sig, men tidigare har SAFE tagit tydlig ställning mot bildandet av regioner som sådana (se uttalande från 2007). I länet är S och M överens om att de vill ha en egen region i Jönköpings län, medan bl.a. Fp och Kd vill ingå i en större region.

 

Nedläggningen av Försäkringskassans lokalkontor

Anders Hansen ställde en interpellation till Bo Zander (S) ang. den hotade nedläggningen av en rad lokala kontor i Försäkringskassan; bl.a. det i Nässjö. Zander svarade med att han delade Hansens synpunkter och att flera S-märkta kommunalråd i länet gjort ett gemensamt utspel i frågan. Anders hade noterat detta tackade för svaret. Göran Olsson (Kd) instämde i kritiken av nedläggningen av Försäkringskassans kontor i Nässjö.

 

EU-flaggan på stadshuset

Anders Karlgren (M) hade en interpellation om kommunen tänkte flagga med EU-flaggan på stadshuset på Europa-dagen den 9 maj. Bo Zander (S) svarade att det tänkte han nu göra. Uno Kenstam kommenterade detta med att man i så fall måste ompröva fullmäktiges beslut från förra året; där det bestämdes att man skulle flagga med svenska flaggan på Europa-dagen. Det verkade dock som om de flesta partierna var beredda att strunta i fullmäktiges tidigare beslut.

 

Fria arbetsskor inom omsorgen

Malin Olssons (M) motion om fria arbetsskor för omsorgens personal orsakade stor debatt. Malin fick stöd av bl.a. Kd och Mp, men SAFE:s Uno Kenstam och Anders Hansen var mer tveksamma.

 

Anders Hansen tyckte att omsorgspersonalen har rätt till skyddsskor och skyddskläder, och att man får aktualisera detta när det blir läge. Han menade att Tekniska kontorets anställda har skyddsskor. Arbetsskor och skyddsskor är dock olika saker.

 

Uno Kenstam sa att Malin höll på med skuggfäktning; Moderaternas budgetförslag har i andra sammanhang betytt kortsiktiga nedskärningar på ca 20 mkr, samt privatiseringar och entreprenader inom omsorgen. Majoritetspartierna (S, V, C, Fp) sa nej till motionen – vilket blev fullmäktiges beslut. Det blev dock – förvånande nog – inte någon omröstning i frågan.

 

Veggodag  i skola och omsorg

Märit Strindbergs (M) motion om en vegetariska dag inom skola och omsorg fick inte stöd av fullmäktiges majoritet. Anders Hansen sa att man måste beakta brukarnas synpunkter i frågan; det fanns kritik från Omsorgen mot at införa en veggodag en gång i veckan. 

 

 

Årsredovisningen 2010

Anders Hansen kommenterade revisionens synpunkter på underskottet i en del nämnder; bl.a. Omsorgsnämnden, där Anders tidigare varit ordförande. Han sa att det händer en hel del under ett år som påverkar budgetutfallet. Han tyckte bl.a. att nämnden måste ha mer kontakt med kommunledningen i Utskott om stora underskott befaras. Att nämnden avgår efter kritik från revisionen löser inte problemen.

 

Hansen ville inte att fullmäktige skulle ställa sig bakom revisionens kritik mot Individ- och Familjeomsorgsnämndens underskott. SAFE blev dock nedröstat och partiets tre ledamöter reserverade sig.

 

*

 

Fullmäktige drog ut på tiden och fick avbrytas ca kl.22.30. Sammanträdet fortsätter på måndag kväll kl. 18:00 med bl.a. tilläggsbudget för 2011.

 

 

 

Thomas Erixzon

- som tillsammans med Bernt Hultberg satt som åhörare.