Rapport från fullmäktige den 25 oktober 2012

 

Något om de frågor som SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns. Med interpellation menas en fråga som ställs till kommunalråd eller nämnordförande, och där sedan alla i fullmäktige kan delta i debatten.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Interpellation om ”Bigfoot

SAFE:s Uno Kenstam ställde en interpellation till Anders Karlsson (C) ang. ungdomar – ett projekt kallat ”Bigfoot”. Uno läste upp sin interpellation, som besvaras på nästa sammanträde av Karlsson.

 

Motion om trygghetsboende inom äldreomsorgen

Kristdemokraterna hade gjort en motion om detta. Anders Hansen deltog i debatten och stödde kommunstyrelsens besvarande av motionen.

 

Mp-motion om rabatt på bygglovsavgiften

Miljöpartiet hade gjort en motion om att ge rabatt på bygglovsavgiften vid miljövänliga byggen.

Anders Hansen stödde förslaget, liksom Thomas Erixzon hade gjort i Miljö- och byggnadsnämnden. Vid omröstningen stödde även Marianne Broman motionen, medan Uno Kenstam röstade nej, liksom majoriteten av fullmäktige.

 

Vision 2030 för Nässjö kommun

Denna nya vision lyder i sin helhet:

”Nu hjärnvägars! Med glädje och fiffighet vässar vi Smålands höjdpunkt. Nässjö 2030 – världens rum för människor och möten.”

 

Uno Kenstam och Anders Hansen var uppe i talarstolen och tyckte att det var i stort var en bra vision. De tyckte även att mötena inför visionen hade varit bra och intressanta. Många talare var uppe i frågan.

 

Miljöpartiet ville ha med ordet ”demokratiska” i texten – det hade det ju funnits i den gamla visionen för 2014. Förslaget kom med anledning att kommunen vägrade släppa in lokalpressen på möten om kommunens nya skolorganisation.

 

SAFE:s tre ledamöter röstade emot och förslaget fick bara stöd av de två miljöpartisterna.

 

*

 

Som åhörare i fullmäktigesalen var det med stigande förvåning som man kunde höra den ene talaren efter den andra från olika partier uttala sina lyriska omdömen om denna ”vision” – den är ju ingenting annat än kvalificerat snömos!

 

Visserligen antogs även ett antal strategiområden för att uppnå ”visionen”. Dessa var: attraktivitet, kommunikationer, näringsliv och kompetens, samt välfärd. Vackra ord, men inte heller här finns mycket av substans.

 

Det saknades en Hultberg i salen, som hade kunnat gå upp och säga att ”kejsaren är naken…”

 

Undertecknad har även gjort en insändare om det hela.

 

 

Thomas Erixzon