Rapport från fullmäktige den 28 september 2017.

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

SAFE:s fyra ledamöter, Anders Hansen, Thomas Erixzon, Maj Widäng och Uno Kenstam var på plats.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Allmänhetens frågestund

 

SAFEs Mats Frejd hade lämnat in två frågor ang. kommunens kostpriser inom äldre omsorgen, vilka Mats tyckte var alldeles för höga. Frågorna var:

 

Abonnemang kost på särskilt boende är för 2017 i Nässjö kommun prissatt till 3 920 kronor per månad. Motsvarande pris i grannkommunerna varierar mellan 3 665 och 2 730 kronor per månad.

- Varför är priset för måltiderna i Nässjö väsentligt högre än i grannkommunerna?

 

Socialnämnden avser att för 2018 höja priset med 3,2 procent. Priset för ett måltidsabonnemang blir alltså under 2018 4 045 kronor.

- Är priset 4045 kronor rimligt och skäligt med hänsyn till de kostnader som kommunen har för måltidsabonnemanget?

 

Mats var tyvärr inte med på mötet, men Socialnämndens ordförande Anders Karlgren svarade på hans frågor. Han sa att i priset 3 920:- ingick frukost, lunch och kvällsmat och att det var subventionerat av Socialnämnden med 172:-/dygn. Han sa också att det inte var helt enkelt att jämföra med grannkommunerna och att kommunen nu har beslut om en ny måltidspolicy med mer ekologisk mat och därmed ökat ambitionsnivån.

 

Anders Hansen deltog också i debatten. Han sa att en höjning av avgiften är på gång. Han ville inte försämra måltidskvalitén, men menade att de äldre är skattebetalare som har skattat ett helt liv och därför kunde få billigare måltidsavgifter.

 

Motion om att inrätta en fältgrupp i Nässjö kommun

 

Laila Norss (KD) hade lagt en motion om att inrätta en fältgrupp inriktad på att vara bland ungdomar ute i samhällena. Kommunstyrelsen svarade med att man redan har liknande verksamhet, t.ex. Kultur- och Fritis Ungdomslotsar.

 

Laila var inte nöjd med svaret och menade att var fel att säga nej till motionen när man på sätt och vis hade genomfört. Hon hade en riktig ”koncernpil” med sig delade ut ett ”Pilen-pris” till de många som hade stött hennes motion, bl.a. SAFEs Anders Hansen. Hon tackade också Socialförvaltningen och BUN:s förvaltning bra och ärliga svar.

 

Anders Hansen sa bl.a. att det var bra med den breda remissen som motionen hade fått. Motionen i sig bidrar till samverkan mellan förvaltningarna. Han yrkade bifall till motionen.

 

Majoritetspartierna företräddes av Anders Karlgren (M) som undrade vad et genomförande av kommunen skulle kosta.

 

Det blev till slut omröstning som slutade med siffrorna 28-25 till att säga nej till motionen. 4 ledamöter var frånvarande. Alla oppositionspartierna, SAFE, KD, MP, L och SD reserverade sig.

 

Motion om att göra EOS-parken till en mötesplats

 

Uno Kenstams motion om att göra förbättringar i Eos-parken kom upp denna kväll. Kommunstyrelsen ville sända den till kommunens centrumgrupp men inte ha någon lekplats på området.

 

Uno tyckte att det var bra att Centrumgruppen fick jobba vidare med EOS-parken, även om EOS-parken ligger något utanför själva centrum. Han sa att man en gång i tiden hade planer på att ha ett Norra torg i Nässjö där; namnet finns med på en del gamla stadsplanskartor. Numera är EOS-parken bara en genomgångsplats – det borde gå att göra något mer med den. Parken är ”skött men inte omhändertagen”.

 

Kommunstyrelsen ville inte ha en lekplats på området, men Uno ville inte redan nu utesluta möjligheten att ha en lekplats där, utan yrkade bifall på Anders Hansens förslag från kommunstyrelsen. Han fick dock inte gehör för detta av fullmäktige.

 

*

 

Utöver detta inleddes mötet med information om nya ändringar i kommunallagen, samt info om den stora branden ute vid Södergårdens industriområde dagen innan fullmäktiges sammanträde.

 

Till mötet hade också SAFEs Anders Hansen lämnat in en ny motion; ”Tillgänglighetsguide för Nässjö kommun”.

 

 

Thomas Erixzon