Rapport från fullmäktige den 23 maj 2019

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

SAFE:s två ledamöter, Anders Hansen, Uno Kenstam, samt ersättaren Thomas Erixzon var på plats, och den senare fick faktiskt tjänstgöra som ledamot en dryg halvtimme av sammanträdet, eftersom Uno jobbade över denna kväll.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Motion om tillagning av måltider för äldreomsorgen i Forserum

 

Anders Hansen och SAFE lade fram en motion om att maten ska tillagas i Forserum för personer som är beviljade matdistribution eller måltidsabonnemang.

 

Information om barnkonventionen

 

Anders Hansen tog upp nedläggningen av Nattviolen, kommunens ”nattis”.

 

Interpellation om landsbygdsutveckling

 

Uno Kenstam hade gjort en interpellation till Anna-Carin Magnusson (S) där han undrade hur det har gått med kommunens medlemskap i Leaderprojektet Astrid Lindgrens hembygd.

Efter att ha letat på kommunens hemsida, bokslut 2018 och budget 2019 och bara hittat att Nässjö kommun i budgeten 2019 betalar 700 tusen kronor till Astrid Lindgrens hembygd, ville Uno veta lite mer.

 

Uno påpekar i interpellationen också att kommunen bedriver egna projekt för landsbygd och mindre tätorter.

 

Unos frågor var:

Hur arbetar kommunen med att växla upp de egna insatser med ev statliga och EU-medel?

Hur många projekt har kommit till stånd med privat och/eller ideell sektor via Astrid Lindgrens hembygd?

 

Anci svarade med att beskriva vad kommunen gör med olika medel för landsbygdsutveckling, bl.a. i Rödja och Äng. Via Astrid Lindgrens hembygd har Nässjö haft 6 projekt.

 

Uno påpekade att det kunde vara mer information på nätet om dessa projekt.

 

Motion ang. solceller från början

 

MP hade lagt en motion om att Nässjö utvecklas till en klimat- och energismart stad som redan på planeringsstadiet som redan på planeringsstadiet undersöker möjligheten att utrusta med solceller på byggnader som kommunen själv uppför.

 

Anders Hansen stödde motionen. Kommunstyrelsen föreslog att motionen skulle bli besvarad med att redan verkar i den riktning som MP föreslår. Detta blev också fullmäktiges beslut.

 

Motion ang. kommunens föreningsbidrag

 

KD:s Anton Axelsson hade lagt en motion om att revidera kommunens riktlinjer för föreningsbidrag och lade på fullmäktige ett tilläggsförslag att dessa utformas så att inte demokratiska religiösa föreningar utesluts.

 

Mert Cimen (MP) yrkade avslag. Fullmäktige beslöt att motionen skulle besvaras med att riktlinjerna ska göras om under 2019 och att man då ska hänsyn till motionens intentioner.

 

Utökad budget för Höglandets samordningsförbund

 

Anders Hansen stödde detta; det är ett villkor för att få mer bidrag från staten.

 

Kjell Skålberg (L) begärde först avslag, men efter några minuters debatt ändrade han sig och tog tillbaka sitt förslag. Ännu ett exempel på Liberalernas vindflöjelpolitik!

 

Aktivitetsplan till reviderat KomHem-avtal

 

Detta handlar om reviderat avtal inom mellan Regionen och kommunerna om villkoren för hemsjukvården.

 

Anders Hansen ville ha ett tillägg om geriatrisk rehabilitering, som ju i stort sett har blivit nedlagd på höglandet. Socialnämndens ordförande Ann-Catrin Gunnar (C) begärde avslag på detta – avtalet mellan kommunerna var ju redan färdigt att underteckna.

 

SAFEs förslag gick tyvärr inte igenom och Anders Hansen och Uno Kenstam reserverade sig mot detta.

 

Thomas Erixzon