FÖRSTA MAJ 2000


Pelle Månssons tal ifrån första maj-manifestationen i Nässjö 2000.

Reportage: Första Maj 2000 med SAFE

Första majbladet 2000

Klicka på bilden t v, för att
se flygbladet till första maj!