Farshid m.fl.

1 maj med SAFE 2007!

Bildreportage från SAFE:s 1 majdemonstration och efterföljande möte på Centralskolan.

Bilden ovan är från Myggans Plats, strax efter tågets avgång. Farshid Ardabili-Farshi går i täten med svenska flaggan. Bakom honom går Anita Adam, Pelle Månsson och Eva-Lill Brännström.

uno m.fl.
Här kommer bl,a, Uno Kenstam, Siw Dahlgren och Britt-Louise Holgersson.

Sverige ut ur EU
"Sverige ut ur EU" var en av huvudparollerna.

Uno och Margot
Här syns bl.a. Uno Kenstam och Margot Johansson.

pelle Månsson
Pelle Månsson i 1-majtåget.

cykelskylt
Marianne Broman cyklade med denna skylt längst bak i tåget.

Eva-Lill
Eva-Lill Brännström var konferencier. Bakom henne syns folkmusikgruppen "Vungi Drängar".

Anita och Siw
Anita Adam och Siw Dahlgren läste egna dikter.
Anita avslutade med denna dikt. Siw läste ur sin nya diktonovell "Rödskåp".

Uno talar
Uno Kenstam var en av SAFE:s 1-majtalare.
Unos tal innehöll bl.a. skarp kritik mot Reinfelts högerrerging. Uno tog upp nedskärningarna av a-kassan och utförsäljningen av statliga bolag. Unos berättade även om hur han upplevt tiden som SAFE:s kommunalråd i Nässjö. Han berättade bl.a. äldreomsorgen, feriepraktik och om olika mijöfrågor i kommunen.
Unos tal finns att läsa här.

pelle talar
Pelle Månsson var den andra av SAFE:s 1-majtalare.
Pelle tog upp internationella frågor i sitt tal; framför kritisewrade han USA:s krigspolitik och globaliseringens negativa verkningar. Han tog även upp klimathotet och kritiserade handeln med utsläppsrätter.
Pelles tal finns att läsa här.

Tåget startar på Myggans plats - kort ljud och bildfil