SAFE har medlemsmöte!
Sönd. 11 feb. kl 15:00. Lokal: Parkgården,
Aktiveringssalen.
På dagordningen bl.a.:
vårens verksamhet
och valupptakt. Välkomna!

Kom med i SAFE!
Du behövs!

Medlemsavgiften är
50:-/år.
Anmäl dig HÄR!

Bevara alliansfriheten!
Nej till svenskt NATO-medlemsskap!

Länk till
Socialdemokraternas bloggportal.
Här finns mycket av den intressantaste debatten i dagens Sverige.

Bra bloggar
Birger Schlaug
Jens Holm
Bengt Silfverstrand
VALSIDA 2014
VALLISTA 2014

Skattefria Andersson
Klassisk socialdemokratisk valfilm från 1950-talet!
Sevärd även idag!


Bernt Hultbergs minnessida
Bilder, minnesord, texter, m.m. om
Bernt Hultberg


Hoola Bandoola i Nässjö!
En specialutgåva av Hoola Bandoolas skiva "Vem kan man lita på" innehåller en extra cd med konsert från Nässjö den 17 jan 1974.
Läs mer på:


Mikael Wiehes hemsida
Proggens affischer - internetutställning

SAFE:s nostalgihörna Bilder från förr
och Bilder från Alternativlistan 1980!

WikiLeaks


Skiv-tips!
Bok-tips!

SAFE är ett kommunalt parti, verksamt i Nässjö. SAFE har sitt ursprung i socialdemokratin, men är sedan 1991 ett självständigt parti.

SAFE har 4 ledamöter i Nässjö kommunfullmäktige och finns representerat de flesta nämnder, styrelser och utskott. SAFE fick 1 199 röster i valet 2014 (6,23 %).

Vi ser som vår främsta uppgift att slå vakt om välfärdssamhället. Vi vill arbeta för en bra barnomsorg och skola, och för att äldre, sjuka och handikappade ska få den vård, omsorg och trygghet som de behöver. Miljöfrågorna har vi alltid drivit intensivt.

VI VILL GÖRA NÄSSJÖ TILL EN BRA KOMMUN ATT BO OCH LEVA I!



 
Sverige är med i PESCO -
ett nytt militärt samarbete

Thomas Erixzon

Thomas Erixzon har gjort en insändare om att Sverige i slutet av 2017 gick med i PESCO, ett nytt militärt samarbete mellan 23 EU-länder. Dett skedde snabbt och i stort sett helt utan debatt. Motionstiden för oppositionen i frågan inskränkte sig till en (1) dag... Är det så här demokrati ska gå till?

Läs "Sverige är med i PESCO - ett nytt militärt samarbete"


Rapport från fullmäktige i januari 2018.

Thomas ErixzonAnders HansenUno Kenstam

Thomas Erixzon, Anders Hansen och Uno Kenstam
var uppe i talarstolen.

Anders Hansen debatterade bl.a. skolornas nedskärningar, kommunal kemikalieplan, meddelarfrihet för kommunens anställda och god ekonomisk hushållning.

Uno Kenstam debatterade bl.a. om trygghet i skolan och ställde frågor till polisen som var på besök. Thomas Erixzon redogjorde för arbetet med ta fram riktlinjer för medborgardialoger i komunen.

Läs ett längre referat från kommunfullmäktige jan. 2018.


Favorit i repris: Ryssen kommer!

Thomas Erixzon

Den gamle upptäcktsresanden och sedermera Hitlerbeundraren Sven Hedin skulle säkert ha trivts bra i dagens svenska debattklimat. Det var Hedin som skrev borggårdstalet som kung Gustav V läste upp i samband med bondetåget 1914. Han författade också skriften ”Ett varningsord” något år tidigare. Det som det varnades för var förstås den lömske "ryssen"...

Idag är det samma uppskruvade tonläge i debatten. Man skulle nästan kunna tro att ryska trupper redan hade invaderat Gotland och stod beredda att kasta sig över resten av Sverige. Kosackerna är snart här!

Thomas Erixzon har gjort en insändare kring detta ämne. Den skrevs för ett år sen - men är lika aktuell idag - då militärer och krigshetsare på nytt samlas på Folk och försvars kongress i Sälen.

Läs hela "Ryssen kommer!".


Ett rött Europa?

Thomas Erixzon

Thomas Erixzon har gjort en debattartikel om socialdemokratins kraftiga tillbakagång inom många EU-länder. I en del länder som Grekland, Frankrike och Nederländerna har socialdemokraterna nästan utplånats. Orsakerna är bl.a. i EU:s nyliberala system.

Läs "Ett rött Europa?".


Den famösa skolutredningen

Mats Frejd och Maj Widäng har gjort en insändare om skolutredningen som utgjorde grund för beslutet i mars 2013 av nedläggningen av Centralskolan. utredningens siffror och beräkningar har senare visat sig vara helt felaktiga. I valet 2018 är det dags att utkräva politiskt ansvar.

Läs "Den famösa skolutredningen".


Rapport från budgetmötet
den 30 november.

Thomas ErixzonAnders HansenUno Kenstam

Thomas Erixzon, Anders Hansen och Uno Kenstam
var ofta uppe i talarstolen.

Budgetmötet startade kl. 8:30 och varade till 22:15 på kvällen, med avbrott bl.a. för kaffe och lunch. Uno Kenstam presenterade SAFEs budget i sitt inledningsanförande.

Anders Hansen gick igenom SAFEs budgetförslag i Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden och i Socialnämnden. Han poängterade bl.a. vikten av vikten av fria pedagogiska måltider för förskolepersonalen. Han tog även upp det stora behovet av personalförstärkningar inom hemtjänsten och äldreomsorgen och att avgifterna inom äldreomsorgen borde sänkas rejält.

Thomas Erixzon redogjorde för SAFEs budgetförslag för Kultur- och Fritidsnämnden, Samhällsplaneringsnämnden, Tekniska Servicenämnden och Investeringsbudgeten.

Han tog bl.a. upp att det behövdes mer pengar till föreningarna och till miljöundersökningar och till en tillgänglighetssamordnare, att utreda en återstartad bokbussverksamhet och sätta igång med om/nybyggand av simhallen 2018-19.

SAFE hade alla fyra ledamöter på plats - men desto glesare var det bland SD:s bänkrader - där stod inte mindre än fyra SD-stolar tomma större delen av dagen och hela fem under omröstningarna.

5 tomma SD-stolar

Fem stolar stod tomma bland SD:s bänkrader...

Läs ett längre referat från kommunfullmäktige.


SAFE:s budgetförslag för Nässjö kommun 2018.

SAFEmärke

SAFE vill bl.a. sänka de höga avgifterna inom äldreomsorgen och ge mer pengar till ökad personaltäthet där. Vi lägger även mer resurser på skolor och förskolor. Vi vill avsätta pengar till fältverksamhet bland ungdomar och höja HAB-ersättningen.

Vi finansierar detta bl.a. genom en skattehöjning på 20 öre, vilket ger ca 12 mkr mer i kassan. Vi har också en del neddragningar på adminstrationen och ett lägre överskott än vad majoritetspartierna har.

I investeringsbudgeten vill SAFE bl.a. avsätta pengar de närmaste åren för renovering/nybyggnation av Nässjö simhall.

Läs "SAFE:s budgetförslag".

Se budgetmötet tors. den 30 nov. på kommunens webb-TV. Länk till webb-TV från fullmäktige finns på Nässjö kommuns hemsida.


Kortfattat av Uno Kenstam

Uno Kenstam

Uno Kenstam tävlar med sverigedemokraten Stellan Lind om att skicka mest SMS-insändare till Smålands Dagblad. En av Unos pärlor är "Eftersom Bob Dylan fick Nobelpriset i litteratur förra året trodde jag Deep Purple skulle få det i år".

Här är en del av de senaste SMS-tycken från Uno.


Delårsbudget, pedagogiska måltider och höjd HAB-ersättning

Thomas ErixzonAnders HansenUno Kenstam

Thomas Erixzon, Anders Hansen och Uno Kenstam
var flitigt uppe i talarstolen.

Torsdagen den 26 oktober blev det en lång dags färd mot natt för kommunens fullmäktige. Mötet varade från kl. 17 till nästan kl. 23 på kvällen. Många ärenden behandlades; bl.a. delårsbokslut, stadsmuseum och avfallsplan.

SAFEs båda motioner om avgiftsfria pedagogiska måltider och höjd HAB-ersättning kom till behandling.

Läs rapporten från fullmäktiges möte i oktober.


Ny motion av Anders Hansen!

Uno Kenstam

Anders Hansen har lagt en ny motion till fullmäktige i Nässjö. Den handlar om att göra en tillgänglighetsguide för Nässjö kommun. Den ska beskriva hur tillgängliga de publika lokalerna/platserna i Nässjö kommunen är ur ett funktionshindersperspektiv.

Läs motionen Tillgänglighetsguide för Nässjö kommun.


Kostavgifter, fältgrupp och
EOS-parken - kf i september

Torsdagen den 28 september var det dags för höstens riktiga fullmäktige - augustimötet hade ägnats åt diskussion om debattklimatet på sammanträdena. SAFEs Mats Frejd hade ställt några frågor om kommunens höga kostavgifter till allmänhetens frågestund. Uno Kenstams motion om EOS-parken behandlades och kvällens huvudnummer var Laila Norss (KD) motion om att inrätta en fältgrupp.

Läs rapporten från fullmäktiges möte i september.


Uno går till banken

Uno Kenstam

Uno Kenstam gick till bankomaten för att ta ut pengar - han fick bara ut 500-sedlar - lägre valörer fanns inte att få. Det blev strax ett uppretat SMS till Smålands Dagblad. Fortsättning följde...

Läs insändarna om Unos äventyr på banken


Inte en soldat, inte ett gevär,
inte en krona till NATO:s militär!

Götaplatsen

Flera tusen slöt upp på Götaplatsen.

Lördagen den 16 september var det stor demonstration mot militärövningen Aurora och mot Sveriges närmande till NATO och USA:s krigsmakt. SAFEs Thomas Erixzon var på plats.

Demonstrationen började på Gustav Adolfs torg i centrala Göteborg. Därefter gick marschen uppför Avenyn och avslutades vid Götaplatsen. Tal hölls bl.a. av Svent Wollter, Gudrun Schyman och Stig Henriksson. Enligt polisen var det ca 3 500 som gick i tåget.

Se bildreportage från demonstrationen.


För ett alliansfritt Sverige!

Thomas Erixzon

Aurora 17 - den största militärövningen på många år - äger nu rum i Sverige. Styrkor på ca 20 000 personer deltar, varav flera från utländsk militär. Från Donald Trumps USA kommer 1 435 man med tillhörande örlogsfartyg, stridsvagnar, attackhelikoptrar, m.m. Man ska öva s.k. ”värdlandsstödsmottagande”. Thomas Erixzon har gjort en insändare som kritiserar detta.

Läs insändaren "För ett alliansfritt Sverige!


Avsätt gärna Peter Hultqvist!

Peter Hultqvists inblandning i Transportstyrelsens IT-haveri kanske var i marginalen, men hans verksamhet som försvarsminister lämnar en hel del övrigt att önska. Därför vore det bra om försvarsministern förlorade jobbet nu i höst, tycker Thomas Erixzon i en insändare.

Läs insändaren "Avsätt gärna Peter Hultqvist!"


Lägg inte ner bussens helgturer över Solberga och Anneberg!

Maj i mitten

På vandring i Anneberg; Maj Widäng går i mitten.

Maj Widäng har gjort en insändare där hon protesterar mot att busslinjen över Solberga och Anneberg dras in på helgerna fr.o.m. den 21 augusti. Det är många som drabbas av detta!

Läs insändaren "Behåll bussens helgturer över Anneberg och Solberga".


Timbro-högern hotar demokratin

Thomas Erixzon

Thomas Erixzon har gjort en ny insändare. Den handlar om en ny bok som Svenskt Näringslivs propagandaavdelning Timbro har gett ut. Den heter "Efter demokratin" - och i den pläderas för att avskaffa den allmänna rösträtten och bara låta särskilt utvalda rösta.

"Against democracy" är originalets titel - och den säger ju tydligare vad det handlar om.

Läs insändaren "Högern hotar demokratin".


Uno Kenstam SMS:ar
och skriver insändare

Uno Kenstam

Uno Kenstam har gjort en del nya SMS-insändare. Här är en av dem:

"Ta krafttag mot kriminaliteten. De rikas skatteflykt är betydligt värre än befarat. Skicka polisens piketbussar till Djursholm och andra områden med utbredd kriminalitet."

Läs fler av Unos SMS-insändare.

Uno har också gjort en insändare där han kritiserar TV:s "Opinion live" sätt att ordna debatt om EU.

Läs "Kritik av "Opinion live".

Uno har också gjort om sitt 1 majtal till en insändare som den ökande högerextremismen i Europa.

Läs "Det går ett spöke genom Europa...".


Ärlan är Centralskolans kvarter

Centralskolan

Thomas Erixzon har gjort en insändare om kv. Ärlan, där kommunen har haft en s.k. medborgardialog. I det informationsblad som kommunen gjort står dock inte ett ord om att det är Centralskolans kvarter som avses.

webbundersökningen på kommunens hemsida fanns många alternativ att rösta på om vad man ville skulle finnas i kvarteret - dock ingen punkt med rubriken skola/utbildning. Det var nog ingen tillfällighet...

Läs insändaren om kvarteret Ärlan.


Elevökning, måltidspolicy och tillit som drivkraft - kf den 15 juni

Anders HansenUno Kenstam

Anders Hansen debatterade flitigt om att BUN behövde full kompensation för de stora elevökningarna och för en del förbättringar av den nya måltidspolicyn. Uno Kenstam fick svar på en fråga om "Tillit som drivkraft för tillväxt" av Anci Magnusson.

Läs rapporten från fullmäktiges möte i juni.


SAFE säger nej till höghastighetsbanor!

Anders Hansen

Anders Hansen har gjort en insändare där han kritiserar förslagen på att bygga nya, dyra höghastighetsbanor i Sverige. Han menar bl.a. att bygga höghastighetsbanor mellan storstäderna inte är gratis. Om stora offentliga resurser läggs på dem blir mindre över till underhåll och andra infrastrukturinvesteringar. Resurserna till utbildning, vård, aktiv bostadspolitik och andra offentliga åtaganden minskar också.

Läs "SAFE vill lägga ner satsningen på höghastighetsbanorna".


Uno Kenstam frågar om tillit som drivkraft för tillväxt

Uno Kenstam

Uno Kenstam har skrivit en interpellation till kommunalrådet Anci Magnusson angående forskningsprojektet ”Tillit som drivkraft för regional utveckling” som Nässjö kommun deltar i. Han frågar bl.a. vad nästa steg med anledning av det pågående projektet.

Läs Unos fråga om
"Tillit som drivkraft för tillväxt".


Fullmäktige i maj och april -
tilläggsbudget, boende, m.m.

Anders Hansen

På fullmäktige i maj var skötseln av fotbollsplaner m.m. under debatt. Då togs även kommunens boendeplanering för kommande år. SAFE hade en del egna förslag i båda frågorna och Anders Hansen var flitigt uppe i talarstolen.

Läs rapporten från fullmäktiges möte i maj.
Läs SAFEs förslag om bl.a. boendeplanen på kf i maj.

På fullmäktige i april var bl.a. årsberättelsen för 2016 och koncernpilen för 2017 uppe för debatt och beslut. Det var även tilläggsbudget 1. SAFE hade en hel del egna förslag i dessa frågor.

Läs rapporten från fullmäktiges möte i april.
Läs "SAFEs förslag i tilläggsbudget och koncernstyrpil.


1 maj med SAFE 2017!

Ulf K på 1 maj

Ulf Karlström höll 1 majtalet

SAFE 1-majmöte hölls sedan som vanligt i Centralskolans matsal. Ca 25 personer samlades där. Talare var i år Ulf Karlström från Nej till EU i Norrköping. Han talade kring rubriken "Ja till Svexit! Sverige ut ur EU!". han tog bl.a. upp Storbritanninens kommande EU-utträde - Brexit.

publik på 1 maj

Publikbild från 1 maj.

Eva-Lill Brännström var konferencier. Uno Kenstam, och Anders Hansen höll varsitt kortare appelltal om högerextremismen i vår tid, om höghastighetsbanor och om lokala frågor.

Anita Adamoch Maj Widäng läste dikter. För musiken svarade Anders Axelsson från Björköby. Han sjöng bl.a. låtar av Joe Hill och Bob Dylan.

Anders Axelsson på 1 maj

Anders Axelsson sjöng och spelade på SAFE:s 1-majmöte.

Här är ett bildreportage från 1 maj!
Här är Ulf Karlströms 1-majtal!
Här är Uno Kenstams appelltal!
Här finns hela 1 MAJ-programmet!


Fullmäktige 30 mars -
könsuppdelad gymnastik, avgiftsfri kollektivtrafik och öppna nämnder

Thomas ErixzonAnders HansenUno Kenstam

Könsuppdelad simundervisning, avgiftsfri kollektivtraik och öppna nämndmöten var bland de frågor som debatterades. Thomas Erixzon, Anders Hansen och Uno Kenstam var uppe i talarstolen.

Läs rapporten från fullmäktiges möte i mars.

Här finns en rapport från fullmäktige i februari. På tapeten då var bl.a. koncernbolaget Örnen, kommunens livsmedelsberedskap och motioner om resekort och ungdomsinskott.

Läs rapporten från fullmäktiges möte i februari.

Här finns en rapport från fullmäktige i januari. Då diskuterades bl.a. en mångkulturell festival i Nässjö och reglering av fullmäktiges talartider.

Läs rapporten från fullmäktiges möte i januari.


SAFE remissvar om äldreomsorg, boende och måltidspolicy

SAFEmärke

SAFE har lämnat in remissvar ang. äldreomsorgen, boendeplaneringen och måltidspolicyn.

SAFE vill bl.a. ang. äldreomsorgen ha en utförligare beskrivning av bl.a. äldres rätt till rehabilitering. Antalet seniorbostäder/trygghetsbostäder i kommunen måste öka.

Särskilt boende ska finnas i Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och Nässjö. Äldre personer med stort omvårdnadsbehov kan därigenom välja att bo kvar i sin hembygd.

Ang. boendeplaneringen menar SAFE bl.a. att ett kraftigt ökat bostadsbyggande är avgörande för att Nässjö kommuns välfärd ska utvecklas mera jämlikt för barn/unga, vuxna, äldre och personer med olika funktionsnedsättningar. Det finns ett stort behov av bostäder som är attraktiva och anpassade för människor över 70 år.

SAFE tycker ang. måltidspolisyn bl.a. att vid upphandling av mejeriprodukter ska smör och mjölk i så naturlig form som möjligt väljas.

Vi vill ha hårdare krav på animaliska produkter - t.ex. att uppgifter finns om antibiotikaförskrivning, betesdrift, transporter, ursprung, ursprungsland och ansvarsfullt producerad fodersoja. SAFE vill att närproducerade råvaror prioriteras för att undvika långa och miljöbelastande transporter.

SAFEs remissvar ang. kommunens äldreomsorg.
SAFEs remissvar ang. kommunens boendeplanering.
SAFEs remissvar ang. kommunens måltidspolicy.


SAFE har haft årsmöte!

SAFEmärke

SAFE hade årsmöte i Avenasalen, Pigalle, lördagen den 25 mars. På årsmötet godkändes verksamhetsberättelsen och ekonomin.

Thomas Erixzon omvaldes som sammankallande i styrelsen. Uno Kenstam är kvar ett år till som kassör. Anita Adam omvaldes på två år i styrelsen. Övriga i styrelsen är Anders Hansen och Mats Frejd.

På årsmötet diskuterades även SAFE:s 1 maj-firande. Det blir en familjeträff i Centralskolans matsal. Anders Axelsson från Björköby står även detta år för musikunderhållningen. Talare är inte klar än.

Utöver detta togs bl.a. beslut om SAFE:s partibudget för 2017 och medlemsavgiften (50:-/år) blev oförändrad. Ett nytt medlemsvärvarblad är också på gång.

Årsberättelsen för 2016 finns att läsa här.


Uno Kenstam tycker till!

Uno Kenstam

Uno Kenstam har skrivit ett antal sms-tyck och en insändare till lokaltidningen Smålands Dagblad under vintern. De har bl.a. handlat om Brexit och Svexit, Sverigedemokraterna, Timbro, snabba swish och om hur vackert det är i Nässjö centrum om vintern.

Unos längre insändare handlar om att det borde vara arbetarrörelsen som borde vara skarpast i att kritisera den globala kapitalismen. Han framhåller också vikten av att slå vakt om nationellt självbestämmande.

Läs Unos SMS-tyck
Läs Unos insändare om
Arbetarrörelsen och kapitalets globalisering


Nej till EU-Nässjö har haft årsmöte

Nej till EU

Nej till EU:s lokalgrupp i Nässjö har haft årsmöte söndagen den 12 februari och tog då ett uttalande med rubriken "Ja till Svexit!".

Nej till EU i Nässjö/Vetlanda vill att svenska folket i likhet med det brittiska får möjlighet att säga ja eller nej till fortsatt svenskt medlemskap i EU i en ny folkomröstning. Efter Brexit är det dags för ”Svexit”!

Thomas Erixzon blev omvald som ordförande. Birgitta Askehag är kassör kommande år. Övriga i styrelsen är Maj Widäng, Uno Kenstam, Anders Hansen, Marianne Broman och Rolf Nilsson. Kontaktperson i Vetlanda är Carl-Axel Holmberg.

Under året planeras att ha föreläsningar om utvecklingen i Storbritannien efter Brexit-omtöstningen och möjligheten till ett "Svexit" i Sverige. Vi planerar också för ett Smålandsmöte mellan lokalavdelningarna i Nässjö, Växjö och Jönköping.

Läs uttalandet Ja till Svexit!


Ryssen kommer!

Thomas Erixzon

Den gamle upptäcktsresanden och sedermera Hitlerbeundraren Sven Hedin skulle säkert ha trivts bra i dagens svenska debattklimat. Det var Hedin som skrev borggårdstalet som kung Gustav V läste upp i samband med bondetåget 1914. Han författade också skriften ”Ett varningsord” något år tidigare. Det som det varnades för var förstås den lömske "ryssen"...

Idag är det samma uppskruvade tonläge i debatten. Man skulle nästan kunna tro att ryska trupper redan hade invaderat Gotland och stod beredda att kasta sig över resten av Sverige. Kosackerna är snart här! Thomas Erixzon har gjort en ny insändare kring detta ämne.

Läs hela "Ryssen kommer!".


SAFE vill behålla förskolornas
gamla namn!

Anders Hansen

På BUN:s sammanträde i december fanns ett förslag från två chefstjänstemän på nya namn på alla kommunens förskolor. De gamla namnen skulle försvinna och ersättas med rent geografiska namn.

Anders Hansen lade fram ett alternativt - och mycket bättre - förslag till namn på förskolorna i Nässjö. Han ville behålla de gamla namnen som Bullerbyn, Hattstugan m.m. och lägga till en goegrafisk beskrivng som Annefors, Grimstorp etc. efter det nuvarande namnet.

Hela oppositionen stödde detta förslag; men vad gjorde majoritsparternas ledamöter? Jo, som en samling nickedockor röstade de ja chefstjänstemännens namnförslag. Det vann med en enda rösts övervikt.

Så nu kommer t.ex. Bullerbyn (kommunens äldsta förskola) att heta Annefors förskola. Ekorren kommer att heta Malmbäcks Södra Förskola. Duvan blir Handskeryds Norra Förskola. Etc...

Tyckte då de två chefstjänstemännen eller majoritetspartierna att det fanns något barnperspektiv på denna fråga? Nej, det gjorde man inte...

Läs hela SAFEs namnförslag.


SAFE vill höja HAB-ersättningen!

Anders Hansen

Anders Hansen har lagt en motion till kommunfullmäktige om att höja habiliteringsersättningen i Nässjö kommun till 46 kronor per hel dag och 23 kronor per halv dag . Habiliteringsersättning (HAB-ersättning) är en skattefri ersättning till personer med olika funktionshinder för utförd dagverksamhet/daglig verksamhet.

I Nässjö kommun är idag HAB-ersättningen 23 kr per hel dag och 11,50 kr per halv dag, vilket är en av de lägsta nivåerna i landet, och så har det varit i flera år.

Läs motionen om höjd HAB-ersättning.


SAFE frågar om hemsjukvåreden

Anders Hansen

Anders Hansen lade i november en interpellation om hur det går med hemsjukvården i Nässjö sedan man tog överdenna från regionen. Sedan KomHem-reformen har en märkbar förskjutning skett i den totala vårdkedjan som innebär att den kommunala hemsjukvården får bära en större andel än vad skatteväxlingen på 34 öre utgick ifrån.

Anders frågade bl.a. om Nässjö kommun har anledning att av Region Jönköpings län begära kompensation utöver skatteväxlingen i anslutning till KomHem? Anci Magnusson svarade på fullmäktigemötet i december.

Läs interpellationen om hemsjukvård.


SAFE frågar centern om hur det går med landsbygdssäkringen

Anders Hansen

Anders Hansen lämnade i november in en interpellation till det centerpartiska kommunelrådet Anders Karlsson. Han undrade hur det går med att "landsbygdssäkra" de kommunala besluten i kommunen.

Anders ställde samma fråga för några år sen och undrade om det hade hänt något sen dess. Anders svarade på fullmäktiges decembermöte och hänvisade då bl.a. till kommunens pågående arbete med "en halv miljon idéer".

Läs interpellationen om landsbygdssäkring.


Pelle Månsson 80 år!

Pelle 80 år

Pelle Månsson har fyllt 80 år den 25 november. En del av SAFE-gänget var och hälsade på några dagar därefter. Det bjöds på tårtor av olika slag. Pelle fick Hembygdsföreningens årsbok och almanacka, samt en chokladkartong av SAFE.

Se några fler bilder från 80-årsfirandet.


Mycket har hänt i politiken de senaste åren. Här finns allt som har varit - år för år - på SAFE:s startsida sedan början av 2006.

SAFE:s startsida 2017.
SAFE:s startsida 2016.
SAFE:s startsida 2015.
SAFE:s startsida 2014.
SAFE:s startsida 2013.
SAFE:s startsida 2012.
SAFE:s startsida 2011.
SAFE:s startsida 2010.
SAFE:s startsida 2009.
SAFE:s startsida 2008.
SAFE:s startsida 2007.
SAFE:s startsida 2006.


SAFE - för Dig med hjärtat till vänster!