SAFE har
ÅRSMÖTE!

Sönd. 31 mars.
kl 15:00.
ABF-lokalen,
Storg. 25 C, Nässjö
ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMA!
Mer information
finns här!

VALANALYS 2018

VALSIDA 2018
VALLISTA 2018

Kom med i SAFE!
Du behövs!

Medlemsavgiften är
50:-/år.
Anmäl dig HÄR!

Bevara alliansfriheten!
Nej till svenskt NATO-medlemsskap!

Länk till
Socialdemokraternas bloggportal.
Här finns mycket av den intressantaste debatten i dagens Sverige.

Bra blogg
Birger Schlaug
- bra blogg av ett
gammalt Mp-språkrör
Skattefria Andersson
Klassisk socialdemokratisk valfilm från 1950-talet!
Sevärd även idag!


Bernt Hultbergs minnessida
Bilder, minnesord, texter, m.m. om
Bernt Hultberg


Hoola Bandoola i Nässjö!
En specialutgåva av Hoola Bandoolas skiva "Vem kan man lita på" innehåller en extra cd med konsert från Nässjö den 17 jan 1974.
Läs mer på:


Mikael Wiehes hemsida
Proggens affischer - internetutställning

SAFE:s nostalgihörna Bilder från förr
och Bilder från Alternativlistan 1980!

WikiLeaks


Skiv-tips!
Bok-tips!

SAFE är ett kommunalt parti, verksamt i Nässjö. SAFE har sitt ursprung i socialdemokratin, men är sedan 1991 ett självständigt parti.

SAFE har 2 ledamöter i Nässjö kommunfullmäktige. SAFE fick 854 röster i valet 2018 (4,32 %).

Vi ser som vår främsta uppgift att slå vakt om välfärdssamhället. Vi vill arbeta för en bra barnomsorg och skola, och för att äldre, sjuka och handikappade ska få den vård, omsorg och trygghet som de behöver. Miljöfrågorna har vi alltid drivit intensivt.

VI VILL GÖRA NÄSSJÖ TILL EN BRA KOMMUN ATT BO OCH LEVA I! 
SAFE överklagar beslutet ang.
biblioteket i Malmbäck!

Malmbäcks bibliotek

Anders Hansen har lämnat in ett överklagande av beslutet i kommunstyrelsen den 6 februari att i praktiken lägga ner Malmbäcks bibliotek.

Hansen menar att det beslut borde ha tagits i Nässjö kommunfullmäktige, eftersom det bryter mot den biblioteksplan som antogs av fullmäktige hösten 2016.

Läs "Överklagande om Malmbäcks bibliotek!".


Uno Kenstam frågar om
ekonomi, skola och IT

Uno Kenstam

Uno Kenstam har i mars lämnat in hela tre interpellationer till Nässjö kommunfullmäktige.


Den första är till Anci Magnusson (S) och handlar om kommunens besvärliga ekonomi. Han vill veta mer om vad kommunen tänker göra framöver.

Den andra är riktad till BUN:s ordförande Leif Ternstedt (S). Uno undrar hur det gått med utvärderingen av den s.k. "Framtidens skola" som beslutades av fullmäktige 2013.

Den tredje är riktad till kommunstyrelsens orförande Anci Magnusson (S). Uno undrar hur säkert Nässjö kommuns och Höglandets IT-system fungerar - detta mot bakgrund av som hänt inom t.ex. Transportstyrelsen.

Här är Uno Kenstams:
Interpellation ang. Nässjö kommuns ekonomiska läge.
Interpellation ang. Utvärderingen av Framtidens skola.
Interpellation ang. IT-säkerhet
.


SAFE ställer frågor ang.
biblioteket i Malmbäck

Anders Hansen

Anders Hansen har lämnat in en interpellation ang. biblioteket i Malmbäck. Han undrar varfor samtliga tre förslag som lades fram till kommunstyrelsen innebar att biblioteket reducerades till en hylla 250-300 böcker - att jämföra med nuvarande bibliotek i skolan som har flera tusen titlar att låna.

Han undrar också varför uppgifter om det nuvarande mediebeståndet - ca 8 000 titlar - i Malmbäcks bibliotek inte fanns med i beslutsunderlaget.

Här är interpellationen ang. Malmbäcks bibliotek.


Slå vakt om biblioteket i Malmbäck!

Malmbäcks bibliotek

Thomas Erixzon har gjort ett debattinlägg där han kritiserar den föreslagna nedläggningen av Malmbäcks bibliotek.

Det finns tre förslag från kommunen ang. biblioteket och medborgarkontoret i Malmbäck. I samtliga tre förslag reduceras bibloioteket till en bokhylla med de "mest frekventa titlarna". Det innebär en hylla 250-300 böcker - att jämföra med nuvarande bibliotek i skolan där det finns ett antal tusen titlar att låna. Orsaken till allt är att skolan behöver fler lokaler.

Malmbäcksborna vill ha kvar ett bibliotek värt namnet. Alternativen är då att ha det kvar på skolan i nuvarande lokaler eller att flytta bibliotek och medborgarkontor till Betelkyrkan.

SAFE lade på budgetmötet i november ett förslag att bibliotek och medborgarkontor finns kvar i nuvarande lokaler och att skolans lokalbehov blir löst med paviljonger. Det blev dock nedröstat.

Frågan kommer nu upp på kommunstyrelsen den 6 februari. Utskott 1 föreslår att medborgarkontoret flyttar till ICA-handeln och att biblioteket reduceras till en bokhylla.

Läs "Slå vakt om Malmbäcks bibliotek!".

Här är en insändare från i höstas om samma ämne.
Läs "Lägg inte ner Malmbäcks bibliotek!"
.

Malmbäcks bibliotek

Insänt om Hab-ersättning, bullervallar och öppna nämnder

Thomas Erixzon

Thomas Erixzon har gjort tre nya insändare; en om att SAFEs förslag om att behålla nivån på Hab-ersättningen röstades ner, en om att han var den ENDA som röstade emot bygglovet för den s.k. "bullervallen" i Norrboda, och en insändare om att det är dåligt med information om kommunens öppna sammanträden.

Läs "SAFE vill behålla nivån på Hab-ersättningen".
Läs "En kommentar ang. ”bullervallen” i Norrboda".
Läs "Bättre information behövs om en öppen socialnämnd" .


Lägg inte ner Forsbackas tillagningskök!

Thomas Erixzon

Thomas Erixzon har gjort en kommentar ang. den plötsliga nedläggningen av tillagningsköket på Forsbacka i Forserum.

Tekniska Servicenämnden beslutade i december att stänga Forsbackas tillagningskök fr.o.m. 7 januari 2018.
SAFE är kritiskt till detta.

Någon information eller dialog hade inte tagits med Forserumsborna inför detta överrumplande nedläggningsbeslut. Det talas mycket om demokrati och medborgardialog - men när det blir skarpt läge är det inte mycket värt.

Läs "Lägg inte ner Forsbackas tillagningskök!".

I den fortsatta debatten kring Forsbacka har Erixzon skrivit en insändare som kommentar till Anton Axelsson (KD).

Läs "En kommentar ang. Forsbackas tillagningskök!".


SAFE i stort enda opposition ang. Nässjö kommuns budget

Thomas Erixzon

Thomas Erixzon har gjort en insändare som berättar om hur lite opposition det var från de flesta partierna i Nässjö i budgetdebatten. SAFE var den ENDA parti som hade lagt en ordentlig alternativ budget.

Trots många utspel och hög svansföring inför valet - inte minst från L och SD - kom det nästan inga motförslag till de styrande partiernas budgetförslag. Mer om detta berättas i insändaren.

Läs "Inte mycket till opposition i Nässjö".


Rapport från budgetmötet
den 29 november.

Anders HansenUno Kenstam

Anders Hansen och Uno Kenstam
var ofta uppe i talarstolen.

Budgetmötet startade kl. 8:30 och varade till ca kl. 20 på kvällen, med avbrott bl.a. för kaffe och lunch. Uno Kenstam presenterade SAFEs budget i sitt inledningsanförande.

Anders Hansen gick igenom SAFEs budgetförslag i Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden och Tekniska servicenämnden. Han poängterade bl.a. vikten av vikten av fria pedagogiska måltider för förskolepersonalen. Han tog även upp det stora behovet av personalförstärkningar inom hemtjänsten och äldreomsorgen och att avgifterna inom äldreomsorgen borde sänkas rejält.

Uno Kenstam redogjorde för SAFEs finansieringsförslag (bl.a. en skattehöjning på 30 öre), samt SAFEs budgetfrörslag för Kultur- och Fritidsnämnden, Samhällsplaneringsnämnden samt investeringsbudgeten. Han tog bl.a. upp att det behövdes mer pengar till föreningarna

SAFE hade sina två ledamöter på plats, Anders Hansen och Uno Kemstam. Ersättaren Thomas Erixzon var också med på hela budgetmötet.

Läs ett längre referat från kommunfullmäktige.

Thomas Erixzon har också gjort en insändare kring SAFEs budgetförslag.

Läs Thomas Erixzons insändare om SAFEs budget.


Lägg inte ner Malmbäcks bibliotek!

Thomas Erixzon

Thomas Erixzon har gjort en ny insändare om att inte lägga ner Malmbäcks bibliotek.

Förslag från kommunen finns på att flytta bibliotek och medborgarkontor och att biblioteket då skulle reduceras till en bokhylla med de "mest frekventa titlarna". Orsaken är att skolan behöver fler lokaler.

SAFE vill istället att bibliotek och medborgarkontor finns kvar i nuvarande lokaler och att skolans lokalbehov blir löst med aviljonger.

Läs "Lägg inte ner Malmbäcks bibliotek!".


SAFE:s budgetförslag för Nässjö kommun 2019.

SAFEmärke

SAFE vill bl.a. sänka de höga avgifterna inom äldreomsorgen och ge mer pengar till ökad personaltäthet där. Vi lägger även mer resurser på skolor och förskolor. Vi vill avsätta pengar till fältverksamhet bland ungdomar och höja HAB-ersättningen.

SAFE vill lyfta fram att Malmbäcks bibliotek och medborgarkontor får finnas kvar i nuvarande lokaler på skolan i Malmbäck. Kommunledningens förslag leder i praktiken till en nedläggning av biblioteket. Skolans lokalbehov får lösas genom att man bygger nya paviljonger vid skolan.

Vi finansierar detta bl.a. genom en skattehöjning på 30 öre, vilket ger knappt 20 mkr mer i kassan. Vi har också en del neddragningar på adminstrationen.

Läs "SAFE:s budgetförslag 2019".

Se budgetmötet tors. den 30 nov. på kommunens webb-TV. Länk till webb-TV från fullmäktige finns på Nässjö kommuns hemsida.


Vänsterpartiet måste stå fast vid
ett svenskt utträde ur EU!

Uno

Uno Kenstam vill att Sverige ska ut ur EU. Bilden är från årets 1 maj.

Uno Kenstam har gjort en insändare där han skarpt kritiserar Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt. Detta efter att ha sett Sjöstedts mycket svajiga och undanglidande svar om V:s syn på ett svenskt utträde ur EU, i samband med en utfrågning inför valet.

Frågan har blivit än mer aktuellt i dagarna sedan Sjöstedt i den EU-vänliga tidningen Dagens ETC pläderat för att Vänsterpartiet inte ska driva frågan om ett "Svexit"; dvs svenskt EU-utträde, inför valet till EU-parlamentet nästa år.

Uno skriver bl.a.: "Vad ska en EU-motståndare med social, humanistisk och demokratisk grundsyn rösta på? Tyvärr verkar inte ens Vänsterpartiet ta EU-frågan med dess konsekvenser på allvar."

Uno har senare även gjort en kortare insändare om Jonas Sjöstedt och EU. Han undrar vad en en EU-motståndare med social, demokratisk och humanistisk grundsyn nu rösta på?

Läs "Vänsterpartiet måste stå fast vid ett svenskt utträde ur EU".
Läs Jonas Sjöstedt och EU".
Läs Unos var till Vänsterpartiet ang. ett svenskt EU-utträde. NYTT


Motion om insyn i nämnder

Anders Hansen har tillsammans med Kim Strand (V) lagt en motion till kommunfullmäktige med förslag på insynsplatser i en del nämnder. Det gäller insynsplatser i kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och samhällsplaneringsnämnden.

Bakgrunden är att SAFE och V förvägrades valtekniskt samarbete med M, L och Mp, såväl som S, C och Kd, samt förlorade en lottning om platser till kommunstyrelsen. Detta innebar att SAFE och V i stort sett blir utan nämnd- och styrelseplatser. Visserligen kommer nämndmötena att bli öppna efter årsskiftet, men med en insynsplats blir det också möjligt att delta i överläggningen.

Läs motionen "Närvarorätt för förtroendevald (insynsplats)".


Rapport från det nya fullmäktige i oktober 2018

Ålderspresidenten

Uno Kenstam som ålderspresident i fullmäktige

Uno Kenstam var ålderspresident i början av mötet, som var det första med det nyvalda fullmäktige. Det inleddes med avtackning av avgående ledamöter. Sen blev val av bl.a. kommunstyrelse och kommunalråd.

Anders Hansen debatterade bl.a. trygghet på Brinellgymnasiet, seniorcentral och delårsbokslut.

Läs ett referat från kommunfullmäktige i oktober 2018.


Mats Frejd - till minne

Mats Frejd

SAFE-medlemmen Mats Frejd har hastigt och alldeles för tidigt gått bort i oktober månad. Mats fyllde 60 i början av året och har varit aktiv i SAFE vid två olika tidsperioder.

I slutet av 1970-talet och början av 80-talet var Mats (som då hette Holmquist i efternamn) med i SSU Frihet och SAFE (då en rikstäckande arbetsgrupp för socialdemokratiska kärnkraftsmotståndare). Han stod med som kandidat på den Socialdemokratiska Alternativlistan - en lokal spränglista i Nässjö 1979.

Efter många års bortavaro från politiken kom Mats tillbaka i SAFE kring 2010. Han blev mer och mer aktiv i partiet, var ofta med på medlems- och arbetsmöten och han skrev flera insändare. Han satt några år som ledamot i Parlamentariska nämnden och var också några år med i SAFEs styrelse.

Mats gick snabbt från ord till handling. Han kunde lyfta upp idéer till insändare och utspel på SAFEs måndagsmöten och senare på kvällen damp det ofta ner förslag på sådana i e-posten. Han var bl.a. mycket engagerad i stadsplanering och bevarandet av äldre bebyggelse och stadsmiljöer. En ny simhall i Nässjö var också en av hans hjärtefrågor.

Här kommer några exempel på Mats Frejds insändare:
"Simhall i Nässjö".
"Den famösa skolutredningen".
"Bevara kommunens kulturhistoriska arv" .
"Parkgården blir badhus"

Fler insändare finns i arkivet till vänster.


Valresultatet i Nässjö kommun

SAFE:s valbild 2018

En samlingsbild där många av SAFE:s kandidater finns med.
Bilden finns på framsidan på valprogrammet.

Det slutliga valresultatet är nu klart. SAFE fick 854 röster (4,32 %) och 2 mandat i fullmäktige. Det är en minskning med 345 röster och 2 mandat.

Vid slutsammanräkningen på Länsstyrelsen fick Liberalerna fler röster och ökade till fyra mandat, medan SAFE tappade ännu ett mandat och fick två platser i fullmäktige. Det var bara en enda röst som avgjorde vilket parti som skulle ta detta sista och 57:e mandat i fullmäktige.

Följande blev invalda för SAFE i fullmäktige: Anders Hansen, Uno Kenstam. Maj Widäng och Thomas Erixzon blev invalda som ersättare.

Valresultatet för partierna i Nässjö blev:
SAFE 4,32 %, 2 mandat, -2 mandat.
Socialdemokraterna 26,36 %, 15 mandat, -2 mandat.
Vänsterpartiet 4,03 %, 2 mandat, +1 mandat.
Miljöpartiet 4,26 %, 2 mandat, -2 mandat.
Moderaterna 11,97 %, 7 mandat, -1 mandat.
Centern 8,16 %, 5 mandat, +1 mandat.
Liberalerna 6,04 %, 4 mandat, +3 mandat.
Kristdemokraterna 13,83 %, 8 mandat, +1 mandat.
Sverigedemokraterna 20,51 %, 12 mandat, +1 mandat.

Den nuvarande majoriteten - S, M, C, V - minskar med ett mandat men behåller ändå majoriteten i kommunfullmäktige. Bland oppositionspartierna ökade SD, KD och L, medan SAFE och MP minskade.Det troliga är att det även i fortsättningen blir någon form av blocköverskridande styre i Nässjö kommun.

På valmyndighetens hemsida finns hela valresultatet. Där kan man se hur rösterna fördelar sig på de olika valdistrikten i kommunen.

Utförlig valanalys och fler kommentarer kommer senare.


Rösta på SAFE i kommunvalet!

Här är SAFE:s valprogram 2018.

SAFE är det lokala alternativet i Nässjös kommunval. Vi arbetar för ett jämlikt, jämställt och rättvist välfärdssamhälle. SAFE har sedan förra valet 2014 varit ett oppositionsparti.

Bland våra allra viktigaste valfrågor kan nämnas:
- sänkta avgifter för mat och hemhandling för de äldre
- en rejäl sänkning omsorgsavgifterna
- fler seniorlägenheter i kommunens olika delar
- lägre storlek på barngrupperna i förskolan
- fria pedagogiska måltider i förskolan
- att Centralskolan ska behållas för utbildningsverksamhet
- att en ny simhall byggs snarast
- öppna nämndsammanträden för bättre insyn

SAFE är det enda lokala partiet i Nässjö och har funnits sedan 1991.

Vi är emot privatiseringar och utförsäljningar av kommunal verksamhet och egendom; vi anser att skola och omsorg ska skötas i offentlig regi. Vi ser som vår främsta uppgift att slå vakt om välfärdssamhället och att driva miljöfrågorna med kraft.

STÖD SAFE I VALET! DIN RÖST ÄR VIKTIG!


Här är SAFE:s valsida 2018.

På valsidan finns valprogrammet, vallistan, statistik, kontakt m.m.

Valprogram från 2014, 2010, 2006, 2002, finns under rubriken "Om SAFE" till vänster, för den som vill jämföra.

Insändare och artiklar finns samlade i "Arkiv" till vänster. De viktigaste debattämnena finns också att läsa på hemsidans startsidor från 2006 och framåt. Dessa finns länkar till nederst på den nuvarande startsidan.

Här är hela SAFE:s lista för valet 2018.

SAFE:s valbild 2018

En annan samlingsbild där många av SAFE:s kandidater finns med.
Bilden finns på mittuppslaget i valprogrammet.
Övre raden: Anna Korsberg, Rolf Nilsson, Margot Johansson, Erkki Mustonen, Anders Hansen, Marianne Broman, Nisse Sjöstedt, Wille Brüggemann, Thomas Erixzon, Görgen Swahn.
Nedre raden: Pelle Månsson, Uno Kenstam, Birgitta Askehag, Maj Widäng, Anita Adam.

Nya insändare inför valet!

Skattekverulant

Bild av Thomas Erixzon till insändaren "Egenintresset ljuger inte"

Här kommer fler insändare inför valet; om miljön, simhallen och skolan.

Läs "SAFE värnar om miljön!".
Läs "Simhall i Nässjö".
Läs "En utvecklingsplan för alla skolformer 2019-2023. ".

Flera SAFE-medlemmar har gjort insändare inför valet. De handlar om helgtrafiken till kommunens kransorter, sänkta avgifter för matdistribution och att inkomst och förmögenhet ofta styr vilka åsikter man framför.

Läs "Helgtrafik i Nässjö kommun".
Läs "Minska avgiften för hemhandling av dagligvaror!".
Läs "Egenintresset ljuger inte!".


Nya insändare om Energikällan
och hemkörning av mat till de äldre

Thomas ErixzonAnders Hansen

Thomas Erixzon och Anders Hansen har gjort två nya insändare. Den ena handlar om att bevara kommunens personalgym Energikällan och den andra om att sänka avgifterna kommunens matdistribution till äldre som kvar i hemmet.

Läs "Behåll Energikällan!".
Läs "Sänk avgiften för matdistribution".


Behåll Energikällan!
Ny motion av Anders Hansen

Anders Hansen

Anders Hansen har lagt en ny motion till fullmäktige i Nässjö. Den handlar om att behålla Energikällan. Friskvårdsanläggningen och gymmet Energikällan. Det är en uppskattad möjlighet för Nässjö kommuns personal att bl.a. förebygga ohälsa och belastningsskador. Där kan även rehabiliterande träning bedrivas. Energikällan har c:a 12 000 besök per år.

Kommunledningen vill nu lägga ner Energikällan. Protesterna från kommunens anställda har varit många. SAFE vill att friskvårdsanläggningen och gymmet Energikällan fortsätter att bedrivas med dagens tillgänglighet i lämpliga lokaler.

Läs motionen "Behåll Energikällan".


SAFE-motioner om förskolan och
avgifter för mat och hemhandling

SAFE-logga

SAFEs Anders Hansen har lagt fyra nya motioner till fullmäktige under början av 2018.

Det handlar om att minska barngruppernas storlek på förskolan, att minska avgifterjna för matdistribution och hemhandling inom äldreomsorgen.

Detta är frågor som SAFE sedan länge har drivit när vi har lagt budgetförslag i fullmäktige. Det är viktigt att förskolegrupperna inte blir för stora - de bör minskas till Skolverkets riktmärken.

SAFE vill också rejält sänka de alltför höga avgifterna för måltider, matlådor och hemhandling hem till de äldre.

Läs "Barngruppernas storlek i förskolan."
.
Läs "Avgift för hemhandling av dagligvaror. ".
Läs "Avgift för matdistribution".
Läs "Måltidsavgifter".


1 maj med SAFE 2018!

Anders Hansen på 1 maj

Anders Hansen höll 1 majtalet

SAFE 1-majmöte hölls som vanligt i Centralskolans matsal. Drygt 25 personer samlades där. Huvudtalare var i år Anders Hansen. Han talade kring flera lokala välfärdsfrågor som SAFE driver inför valet. Bl.a. talade han om skolorna, om avgifterna inom äldreomsorgen och om höghastighetståg.

publik på 1 maj

Publikbild från 1 maj.

Uno Kenstam, och Thomas Erixzon höll varsitt kortare appelltal. Unos tal handlade om EU och om hur Sverige styrs alltmer från Bryssel. Thomas tal handlade om vikten av att vi hjälps åt att skapa ett välfärdsamhälle för alla, om att öppna våra hjärtan - och om att hjärtat sitter till vänster.

Anita Adam och Maj Widäng läste dikter; bl.a. "Vår längtans bygd" av Thomas Tidholm. Anita Adam läste en del egna dikter, samt några dikter av Tage Danielsson.

Eva-Lill Brännström var konferencier. För musiken svarade Anders Axelsson från Björköby. Han sjöng bl.a. låtar av Bob Dylan, Joe Hill och Björn Afzelius.

Anders Axelsson på 1 maj

Anders Axelsson sjöng och spelade på SAFE:s 1-majmöte.

Här är ett bildreportage från 1 maj!
Här är Anders Hansens 1-majtal!
Här är Uno Kenstams appelltal!
Här finns hela 1 MAJ-programmet!


SAFE lista till valet är klar!

SAFEmärke

SAFE hade årsmöte i Parkgården, söndagen den 25 mars. På årsmötet godkändes verksamhetsberättelsen och ekonomin.

Årsmötet behandlade SAFE:s lista i kommunvalet i Nässjö 2018. De första 10 namnen på listan blir: Anders Hansen, Uno Kenstam, Maj Widäng, Thomas Erixzon, Anita Adam, Marianne Broman, Erkki Mustonen, Birgitta Askehag, Eva-Lill Brännström och Wilhelm Brüggemann.

Nya på listan är Pelle Söderlund, Bodafors, Nils Sjöstedt, Nässjö och Anna Korsberg, Nässjö. Listan innehåller 29 namn totalt.

Här är hela SAFE:s lista för valet 2018.

Thomas Erixzon omvaldes som sammankallande i styrelsen. Uno Kenstam blir ett år till som kassör. Anders Hansen och Erkki Mustonen valdes på två år till styrelsen. Anita Adam har ett kvar i styrelsen.

På årsmötet diskuterades även SAFE:s 1 maj-firande. Det blir en familjeträff i Centralskolans matsal. Anders Axelsson från Björköby står även detta år för musikunderhållningen. Talare blir Anders Hansen, Uno Kenstam och Thomas Erixzon; de håller varsitt kort tal, främst kring lokala frågar. Diktläsning står Anita Adam och Maj Widäng för.

Utöver detta togs bl.a. beslut om SAFE:s partibudget för 2018 och medlemsavgiften (50:-/år) blev oförändrad.

Årsberättelsen för 2017 finns att läsa här.


Rapport från kf i mars 2018.

Thomas Erixzon
Anders Hansen debatterade bl.a. om skatter, koncernstyrpil. SAFE lade förslag om trygghetslägenheter och seniorboenden, öppna nämndmöten, och om återinförd helgtrafik för busstrafiken över Solberga och Anneberg.

Läs ett längre referat från kommunfullmäktige mars 2018.


Uno Kenstam SMS:ar

Uno Kenstam

Uno Kenstam har gjort en del nya SMS-insändare, bl.a. om Trump och Ryssland, avgångsvederlag, datorer, Brexit, PESCO och socialdemokraternas krypande inför EU-eliten.

Här är en av dem:

"Det är konflikt i Göteborgs hamn. Att företaget vill inskränka strejkrätten är logiskt. Nu har de fått den socialdemokratiska arbetsmarknadsministerns stöd att utreda detta. Vad händer med arbetarrörelsen?"

Läs fler av Unos SMS-insändare.


Rapport från kf i februari 2018.

Anders Hansen debatterade bl.a. nya ägardirektiv för Linden, försäljning av Sandsjövik, utskrivning från sjukvården och avgifter för Socialnämndens verksamhet.

Läs ett längre referat från kommunfullmäktige feb. 2018.


Skriv på FN-ländernas upprop för kärnvapenförbud!

Thomas Erixzon

Thomas Erixzon har gjort en insändare om att Sverige borde skriva under ett upprop från 122 FN-länder att införa ett totalförbud mot kärnvapen i hela världen. Efter påtryckningar från USA är allianspartierna emot detta och S-MP-regeringen tvekar och utreder frågan. Sveriges regering och riksdag borde omedelbart godkänna uppropet. Kärnvapnen är ett hot mot hela världen!

Läs "Dags att skriva under FN-ländernas förbud mot kärnvapen!"


Sverige är med i PESCO -
ett nytt militärt samarbete

Thomas Erixzon har gjort en insändare om att Sverige i slutet av 2017 gick med i PESCO, ett nytt militärt samarbete mellan 23 EU-länder. Dett skedde snabbt och i stort sett helt utan debatt. Motionstiden för oppositionen i frågan inskränkte sig till en (1) dag... Är det så här demokrati ska gå till?

Läs "Sverige är med i PESCO - ett nytt militärt samarbete"


Rapport från fullmäktige i januari 2018.

Thomas ErixzonAnders HansenUno Kenstam

Thomas Erixzon, Anders Hansen och Uno Kenstam
var uppe i talarstolen.

Anders Hansen debatterade bl.a. skolornas nedskärningar, kommunal kemikalieplan, meddelarfrihet för kommunens anställda och god ekonomisk hushållning.

Uno Kenstam debatterade bl.a. om trygghet i skolan och ställde frågor till polisen som var på besök. Thomas Erixzon redogjorde för arbetet med ta fram riktlinjer för medborgardialoger i komunen.

Läs ett längre referat från kommunfullmäktige jan. 2018.


Favorit i repris: Ryssen kommer!

Thomas Erixzon

Den gamle upptäcktsresanden och sedermera Hitlerbeundraren Sven Hedin skulle säkert ha trivts bra i dagens svenska debattklimat. Det var Hedin som skrev borggårdstalet som kung Gustav V läste upp i samband med bondetåget 1914. Han författade också skriften ”Ett varningsord” något år tidigare. Det som det varnades för var förstås den lömske "ryssen"...

Idag är det samma uppskruvade tonläge i debatten. Man skulle nästan kunna tro att ryska trupper redan hade invaderat Gotland och stod beredda att kasta sig över resten av Sverige. Kosackerna är snart här!

Thomas Erixzon har gjort en insändare kring detta ämne. Den skrevs för ett år sen - men är lika aktuell idag - då militärer och krigshetsare på nytt samlas på Folk och försvars kongress i Sälen.

Läs hela "Ryssen kommer!".


Ett rött Europa?

Thomas Erixzon

Thomas Erixzon har gjort en debattartikel om socialdemokratins kraftiga tillbakagång inom många EU-länder. I en del länder som Grekland, Frankrike och Nederländerna har socialdemokraterna nästan utplånats. Orsakerna är bl.a. i EU:s nyliberala system.

Läs "Ett rött Europa?".


Den famösa skolutredningen

Mats Frejd och Maj Widäng har gjort en insändare om skolutredningen som utgjorde grund för beslutet i mars 2013 av nedläggningen av Centralskolan. utredningens siffror och beräkningar har senare visat sig vara helt felaktiga. I valet 2018 är det dags att utkräva politiskt ansvar.

Läs "Den famösa skolutredningen".


Rapport från budgetmötet
den 30 november.

Thomas ErixzonAnders HansenUno Kenstam

Thomas Erixzon, Anders Hansen och Uno Kenstam
var ofta uppe i talarstolen.

Budgetmötet startade kl. 8:30 och varade till 22:15 på kvällen, med avbrott bl.a. för kaffe och lunch. Uno Kenstam presenterade SAFEs budget i sitt inledningsanförande.

Anders Hansen gick igenom SAFEs budgetförslag i Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden och i Socialnämnden. Han poängterade bl.a. vikten av vikten av fria pedagogiska måltider för förskolepersonalen. Han tog även upp det stora behovet av personalförstärkningar inom hemtjänsten och äldreomsorgen och att avgifterna inom äldreomsorgen borde sänkas rejält.

Thomas Erixzon redogjorde för SAFEs budgetförslag för Kultur- och Fritidsnämnden, Samhällsplaneringsnämnden, Tekniska Servicenämnden och Investeringsbudgeten.

Han tog bl.a. upp att det behövdes mer pengar till föreningarna och till miljöundersökningar och till en tillgänglighetssamordnare, att utreda en återstartad bokbussverksamhet och sätta igång med om/nybyggand av simhallen 2018-19.

SAFE hade alla fyra ledamöter på plats - men desto glesare var det bland SD:s bänkrader - där stod inte mindre än fyra SD-stolar tomma större delen av dagen och hela fem under omröstningarna.

5 tomma SD-stolar

Fem stolar stod tomma bland SD:s bänkrader...

Läs ett längre referat från kommunfullmäktige.


SAFE:s budgetförslag för Nässjö kommun 2018.

SAFEmärke

SAFE vill bl.a. sänka de höga avgifterna inom äldreomsorgen och ge mer pengar till ökad personaltäthet där. Vi lägger även mer resurser på skolor och förskolor. Vi vill avsätta pengar till fältverksamhet bland ungdomar och höja HAB-ersättningen.

Vi finansierar detta bl.a. genom en skattehöjning på 20 öre, vilket ger ca 12 mkr mer i kassan. Vi har också en del neddragningar på adminstrationen och ett lägre överskott än vad majoritetspartierna har.

I investeringsbudgeten vill SAFE bl.a. avsätta pengar de närmaste åren för renovering/nybyggnation av Nässjö simhall.

Läs "SAFE:s budgetförslag".

Se budgetmötet tors. den 30 nov. på kommunens webb-TV. Länk till webb-TV från fullmäktige finns på Nässjö kommuns hemsida.


Kortfattat av Uno Kenstam

Uno Kenstam

Uno Kenstam tävlar med sverigedemokraten Stellan Lind om att skicka mest SMS-insändare till Smålands Dagblad. En av Unos pärlor är "Eftersom Bob Dylan fick Nobelpriset i litteratur förra året trodde jag Deep Purple skulle få det i år".

Här är en del av de senaste SMS-tycken från Uno.


Delårsbudget, pedagogiska måltider och höjd HAB-ersättning

Thomas ErixzonAnders HansenUno Kenstam

Thomas Erixzon, Anders Hansen och Uno Kenstam
var flitigt uppe i talarstolen.

Torsdagen den 26 oktober blev det en lång dags färd mot natt för kommunens fullmäktige. Mötet varade från kl. 17 till nästan kl. 23 på kvällen. Många ärenden behandlades; bl.a. delårsbokslut, stadsmuseum och avfallsplan.

SAFEs båda motioner om avgiftsfria pedagogiska måltider och höjd HAB-ersättning kom till behandling.

Läs rapporten från fullmäktiges möte i oktober.


Ny motion av Anders Hansen!

Uno Kenstam

Anders Hansen har lagt en ny motion till fullmäktige i Nässjö. Den handlar om att göra en tillgänglighetsguide för Nässjö kommun. Den ska beskriva hur tillgängliga de publika lokalerna/platserna i Nässjö kommunen är ur ett funktionshindersperspektiv.

Läs motionen Tillgänglighetsguide för Nässjö kommun.


Kostavgifter, fältgrupp och
EOS-parken - kf i september

Torsdagen den 28 september var det dags för höstens riktiga fullmäktige - augustimötet hade ägnats åt diskussion om debattklimatet på sammanträdena. SAFEs Mats Frejd hade ställt några frågor om kommunens höga kostavgifter till allmänhetens frågestund. Uno Kenstams motion om EOS-parken behandlades och kvällens huvudnummer var Laila Norss (KD) motion om att inrätta en fältgrupp.

Läs rapporten från fullmäktiges möte i september.


Uno går till banken

Uno Kenstam

Uno Kenstam gick till bankomaten för att ta ut pengar - han fick bara ut 500-sedlar - lägre valörer fanns inte att få. Det blev strax ett uppretat SMS till Smålands Dagblad. Fortsättning följde...

Läs insändarna om Unos äventyr på banken


Inte en soldat, inte ett gevär,
inte en krona till NATO:s militär!

Götaplatsen

Flera tusen slöt upp på Götaplatsen.

Lördagen den 16 september var det stor demonstration mot militärövningen Aurora och mot Sveriges närmande till NATO och USA:s krigsmakt. SAFEs Thomas Erixzon var på plats.

Demonstrationen började på Gustav Adolfs torg i centrala Göteborg. Därefter gick marschen uppför Avenyn och avslutades vid Götaplatsen. Tal hölls bl.a. av Svent Wollter, Gudrun Schyman och Stig Henriksson. Enligt polisen var det ca 3 500 som gick i tåget.

Se bildreportage från demonstrationen.


För ett alliansfritt Sverige!

Thomas Erixzon

Aurora 17 - den största militärövningen på många år - äger nu rum i Sverige. Styrkor på ca 20 000 personer deltar, varav flera från utländsk militär. Från Donald Trumps USA kommer 1 435 man med tillhörande örlogsfartyg, stridsvagnar, attackhelikoptrar, m.m. Man ska öva s.k. ”värdlandsstödsmottagande”. Thomas Erixzon har gjort en insändare som kritiserar detta.

Läs insändaren "För ett alliansfritt Sverige!


Avsätt gärna Peter Hultqvist!

Peter Hultqvists inblandning i Transportstyrelsens IT-haveri kanske var i marginalen, men hans verksamhet som försvarsminister lämnar en hel del övrigt att önska. Därför vore det bra om försvarsministern förlorade jobbet nu i höst, tycker Thomas Erixzon i en insändare.

Läs insändaren "Avsätt gärna Peter Hultqvist!"


Lägg inte ner bussens helgturer över Solberga och Anneberg!

Maj i mitten

På vandring i Anneberg; Maj Widäng går i mitten.

Maj Widäng har gjort en insändare där hon protesterar mot att busslinjen över Solberga och Anneberg dras in på helgerna fr.o.m. den 21 augusti. Det är många som drabbas av detta!

Läs insändaren "Behåll bussens helgturer över Anneberg och Solberga".


Timbro-högern hotar demokratin

Thomas Erixzon

Thomas Erixzon har gjort en ny insändare. Den handlar om en ny bok som Svenskt Näringslivs propagandaavdelning Timbro har gett ut. Den heter "Efter demokratin" - och i den pläderas för att avskaffa den allmänna rösträtten och bara låta särskilt utvalda rösta.

"Against democracy" är originalets titel - och den säger ju tydligare vad det handlar om.

Läs insändaren "Högern hotar demokratin".


Uno Kenstam SMS:ar
och skriver insändare

Uno Kenstam

Uno Kenstam har gjort en del nya SMS-insändare. Här är en av dem:

"Ta krafttag mot kriminaliteten. De rikas skatteflykt är betydligt värre än befarat. Skicka polisens piketbussar till Djursholm och andra områden med utbredd kriminalitet."

Läs fler av Unos SMS-insändare.

Uno har också gjort en insändare där han kritiserar TV:s "Opinion live" sätt att ordna debatt om EU.

Läs "Kritik av "Opinion live".

Uno har också gjort om sitt 1 majtal till en insändare som den ökande högerextremismen i Europa.

Läs "Det går ett spöke genom Europa...".


Ärlan är Centralskolans kvarter

Centralskolan

Thomas Erixzon har gjort en insändare om kv. Ärlan, där kommunen har haft en s.k. medborgardialog. I det informationsblad som kommunen gjort står dock inte ett ord om att det är Centralskolans kvarter som avses.

webbundersökningen på kommunens hemsida fanns många alternativ att rösta på om vad man ville skulle finnas i kvarteret - dock ingen punkt med rubriken skola/utbildning. Det var nog ingen tillfällighet...

Läs insändaren om kvarteret Ärlan.


Elevökning, måltidspolicy och tillit som drivkraft - kf den 15 juni

Anders HansenUno Kenstam

Anders Hansen debatterade flitigt om att BUN behövde full kompensation för de stora elevökningarna och för en del förbättringar av den nya måltidspolicyn. Uno Kenstam fick svar på en fråga om "Tillit som drivkraft för tillväxt" av Anci Magnusson.

Läs rapporten från fullmäktiges möte i juni.


SAFE säger nej till höghastighetsbanor!

Anders Hansen

Anders Hansen har gjort en insändare där han kritiserar förslagen på att bygga nya, dyra höghastighetsbanor i Sverige. Han menar bl.a. att bygga höghastighetsbanor mellan storstäderna inte är gratis. Om stora offentliga resurser läggs på dem blir mindre över till underhåll och andra infrastrukturinvesteringar. Resurserna till utbildning, vård, aktiv bostadspolitik och andra offentliga åtaganden minskar också.

Läs "SAFE vill lägga ner satsningen på höghastighetsbanorna".


Uno Kenstam frågar om tillit som drivkraft för tillväxt

Uno Kenstam

Uno Kenstam har skrivit en interpellation till kommunalrådet Anci Magnusson angående forskningsprojektet ”Tillit som drivkraft för regional utveckling” som Nässjö kommun deltar i. Han frågar bl.a. vad nästa steg med anledning av det pågående projektet.

Läs Unos fråga om
"Tillit som drivkraft för tillväxt".


Fullmäktige i maj och april -
tilläggsbudget, boende, m.m.

Anders Hansen

På fullmäktige i maj var skötseln av fotbollsplaner m.m. under debatt. Då togs även kommunens boendeplanering för kommande år. SAFE hade en del egna förslag i båda frågorna och Anders Hansen var flitigt uppe i talarstolen.

Läs rapporten från fullmäktiges möte i maj.
Läs SAFEs förslag om bl.a. boendeplanen på kf i maj.

På fullmäktige i april var bl.a. årsberättelsen för 2016 och koncernpilen för 2017 uppe för debatt och beslut. Det var även tilläggsbudget 1. SAFE hade en hel del egna förslag i dessa frågor.

Läs rapporten från fullmäktiges möte i april.
Läs "SAFEs förslag i tilläggsbudget och koncernstyrpil.


1 maj med SAFE 2017!

Ulf K på 1 maj

Ulf Karlström höll 1 majtalet

SAFE 1-majmöte hölls sedan som vanligt i Centralskolans matsal. Ca 25 personer samlades där. Talare var i år Ulf Karlström från Nej till EU i Norrköping. Han talade kring rubriken "Ja till Svexit! Sverige ut ur EU!". han tog bl.a. upp Storbritanninens kommande EU-utträde - Brexit.

publik på 1 maj

Publikbild från 1 maj.

Eva-Lill Brännström var konferencier. Uno Kenstam, och Anders Hansen höll varsitt kortare appelltal om högerextremismen i vår tid, om höghastighetsbanor och om lokala frågor.

Anita Adamoch Maj Widäng läste dikter. För musiken svarade Anders Axelsson från Björköby. Han sjöng bl.a. låtar av Joe Hill och Bob Dylan.

Anders Axelsson på 1 maj

Anders Axelsson sjöng och spelade på SAFE:s 1-majmöte.

Här är ett bildreportage från 1 maj!
Här är Ulf Karlströms 1-majtal!
Här är Uno Kenstams appelltal!
Här finns hela 1 MAJ-programmet!


Fullmäktige 30 mars -
könsuppdelad gymnastik, avgiftsfri kollektivtrafik och öppna nämnder

Thomas ErixzonAnders HansenUno Kenstam

Könsuppdelad simundervisning, avgiftsfri kollektivtrafik och öppna nämndmöten var bland de frågor som debatterades. Thomas Erixzon, Anders Hansen och Uno Kenstam var uppe i talarstolen.

Läs rapporten från fullmäktiges möte i mars.

Här finns en rapport från fullmäktige i februari. På tapeten då var bl.a. koncernbolaget Örnen, kommunens livsmedelsberedskap och motioner om resekort och ungdomsinskott.

Läs rapporten från fullmäktiges möte i februari.

Här finns en rapport från fullmäktige i januari. Då diskuterades bl.a. en mångkulturell festival i Nässjö och reglering av fullmäktiges talartider.

Läs rapporten från fullmäktiges möte i januari.


SAFE remissvar om äldreomsorg, boende och måltidspolicy

SAFEmärke

SAFE har lämnat in remissvar ang. äldreomsorgen, boendeplaneringen och måltidspolicyn.

SAFE vill bl.a. ang. äldreomsorgen ha en utförligare beskrivning av bl.a. äldres rätt till rehabilitering. Antalet seniorbostäder/trygghetsbostäder i kommunen måste öka.

Särskilt boende ska finnas i Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och Nässjö. Äldre personer med stort omvårdnadsbehov kan därigenom välja att bo kvar i sin hembygd.

Ang. boendeplaneringen menar SAFE bl.a. att ett kraftigt ökat bostadsbyggande är avgörande för att Nässjö kommuns välfärd ska utvecklas mera jämlikt för barn/unga, vuxna, äldre och personer med olika funktionsnedsättningar. Det finns ett stort behov av bostäder som är attraktiva och anpassade för människor över 70 år.

SAFE tycker ang. måltidspolisyn bl.a. att vid upphandling av mejeriprodukter ska smör och mjölk i så naturlig form som möjligt väljas.

Vi vill ha hårdare krav på animaliska produkter - t.ex. att uppgifter finns om antibiotikaförskrivning, betesdrift, transporter, ursprung, ursprungsland och ansvarsfullt producerad fodersoja. SAFE vill att närproducerade råvaror prioriteras för att undvika långa och miljöbelastande transporter.

SAFEs remissvar ang. kommunens äldreomsorg.
SAFEs remissvar ang. kommunens boendeplanering.
SAFEs remissvar ang. kommunens måltidspolicy.


SAFE har haft årsmöte!

SAFEmärke

SAFE hade årsmöte i Avenasalen, Pigalle, lördagen den 25 mars. På årsmötet godkändes verksamhetsberättelsen och ekonomin.

Thomas Erixzon omvaldes som sammankallande i styrelsen. Uno Kenstam är kvar ett år till som kassör. Anita Adam omvaldes på två år i styrelsen. Övriga i styrelsen är Anders Hansen och Mats Frejd.

På årsmötet diskuterades även SAFE:s 1 maj-firande. Det blir en familjeträff i Centralskolans matsal. Anders Axelsson från Björköby står även detta år för musikunderhållningen. Talare är inte klar än.

Utöver detta togs bl.a. beslut om SAFE:s partibudget för 2017 och medlemsavgiften (50:-/år) blev oförändrad. Ett nytt medlemsvärvarblad är också på gång.

Årsberättelsen för 2016 finns att läsa här.


Uno Kenstam tycker till!

Uno Kenstam

Uno Kenstam har skrivit ett antal sms-tyck och en insändare till lokaltidningen Smålands Dagblad under vintern. De har bl.a. handlat om Brexit och Svexit, Sverigedemokraterna, Timbro, snabba swish och om hur vackert det är i Nässjö centrum om vintern.

Unos längre insändare handlar om att det borde vara arbetarrörelsen som borde vara skarpast i att kritisera den globala kapitalismen. Han framhåller också vikten av att slå vakt om nationellt självbestämmande.

Läs Unos SMS-tyck
Läs Unos insändare om
Arbetarrörelsen och kapitalets globalisering


Nej till EU-Nässjö har haft årsmöte

Nej till EU

Nej till EU:s lokalgrupp i Nässjö har haft årsmöte söndagen den 12 februari och tog då ett uttalande med rubriken "Ja till Svexit!".

Nej till EU i Nässjö/Vetlanda vill att svenska folket i likhet med det brittiska får möjlighet att säga ja eller nej till fortsatt svenskt medlemskap i EU i en ny folkomröstning. Efter Brexit är det dags för ”Svexit”!

Thomas Erixzon blev omvald som ordförande. Birgitta Askehag är kassör kommande år. Övriga i styrelsen är Maj Widäng, Uno Kenstam, Anders Hansen, Marianne Broman och Rolf Nilsson. Kontaktperson i Vetlanda är Carl-Axel Holmberg.

Under året planeras att ha föreläsningar om utvecklingen i Storbritannien efter Brexit-omtöstningen och möjligheten till ett "Svexit" i Sverige. Vi planerar också för ett Smålandsmöte mellan lokalavdelningarna i Nässjö, Växjö och Jönköping.

Läs uttalandet Ja till Svexit!


Ryssen kommer!

Thomas Erixzon

Den gamle upptäcktsresanden och sedermera Hitlerbeundraren Sven Hedin skulle säkert ha trivts bra i dagens svenska debattklimat. Det var Hedin som skrev borggårdstalet som kung Gustav V läste upp i samband med bondetåget 1914. Han författade också skriften ”Ett varningsord” något år tidigare. Det som det varnades för var förstås den lömske "ryssen"...

Idag är det samma uppskruvade tonläge i debatten. Man skulle nästan kunna tro att ryska trupper redan hade invaderat Gotland och stod beredda att kasta sig över resten av Sverige. Kosackerna är snart här! Thomas Erixzon har gjort en ny insändare kring detta ämne.

Läs hela "Ryssen kommer!".


SAFE vill behålla förskolornas
gamla namn!

Anders Hansen

På BUN:s sammanträde i december fanns ett förslag från två chefstjänstemän på nya namn på alla kommunens förskolor. De gamla namnen skulle försvinna och ersättas med rent geografiska namn.

Anders Hansen lade fram ett alternativt - och mycket bättre - förslag till namn på förskolorna i Nässjö. Han ville behålla de gamla namnen som Bullerbyn, Hattstugan m.m. och lägga till en goegrafisk beskrivng som Annefors, Grimstorp etc. efter det nuvarande namnet.

Hela oppositionen stödde detta förslag; men vad gjorde majoritsparternas ledamöter? Jo, som en samling nickedockor röstade de ja chefstjänstemännens namnförslag. Det vann med en enda rösts övervikt.

Så nu kommer t.ex. Bullerbyn (kommunens äldsta förskola) att heta Annefors förskola. Ekorren kommer att heta Malmbäcks Södra Förskola. Duvan blir Handskeryds Norra Förskola. Etc...

Tyckte då de två chefstjänstemännen eller majoritetspartierna att det fanns något barnperspektiv på denna fråga? Nej, det gjorde man inte...

Läs hela SAFEs namnförslag.


SAFE vill höja HAB-ersättningen!

Anders Hansen

Anders Hansen har lagt en motion till kommunfullmäktige om att höja habiliteringsersättningen i Nässjö kommun till 46 kronor per hel dag och 23 kronor per halv dag . Habiliteringsersättning (HAB-ersättning) är en skattefri ersättning till personer med olika funktionshinder för utförd dagverksamhet/daglig verksamhet.

I Nässjö kommun är idag HAB-ersättningen 23 kr per hel dag och 11,50 kr per halv dag, vilket är en av de lägsta nivåerna i landet, och så har det varit i flera år.

Läs motionen om höjd HAB-ersättning.


SAFE frågar om hemsjukvåreden

Anders Hansen

Anders Hansen lade i november en interpellation om hur det går med hemsjukvården i Nässjö sedan man tog överdenna från regionen. Sedan KomHem-reformen har en märkbar förskjutning skett i den totala vårdkedjan som innebär att den kommunala hemsjukvården får bära en större andel än vad skatteväxlingen på 34 öre utgick ifrån.

Anders frågade bl.a. om Nässjö kommun har anledning att av Region Jönköpings län begära kompensation utöver skatteväxlingen i anslutning till KomHem? Anci Magnusson svarade på fullmäktigemötet i december.

Läs interpellationen om hemsjukvård.


SAFE frågar centern om hur det går med landsbygdssäkringen

Anders Hansen

Anders Hansen lämnade i november in en interpellation till det centerpartiska kommunelrådet Anders Karlsson. Han undrade hur det går med att "landsbygdssäkra" de kommunala besluten i kommunen.

Anders ställde samma fråga för några år sen och undrade om det hade hänt något sen dess. Anders svarade på fullmäktiges decembermöte och hänvisade då bl.a. till kommunens pågående arbete med "en halv miljon idéer".

Läs interpellationen om landsbygdssäkring.


Pelle Månsson 80 år!

Pelle 80 år

Pelle Månsson har fyllt 80 år den 25 november. En del av SAFE-gänget var och hälsade på några dagar därefter. Det bjöds på tårtor av olika slag. Pelle fick Hembygdsföreningens årsbok och almanacka, samt en chokladkartong av SAFE.

Se några fler bilder från 80-årsfirandet.


Mycket har hänt i politiken de senaste åren. Här finns allt som har varit - år för år - på SAFE:s startsida sedan början av 2006.

SAFE:s startsida 2017.
SAFE:s startsida 2016.
SAFE:s startsida 2015.
SAFE:s startsida 2014.
SAFE:s startsida 2013.
SAFE:s startsida 2012.
SAFE:s startsida 2011.
SAFE:s startsida 2010.
SAFE:s startsida 2009.
SAFE:s startsida 2008.
SAFE:s startsida 2007.
SAFE:s startsida 2006.


SAFE - för Dig med hjärtat till vänster!