Kom med i SAFE!
Du behövs!

Medlemsavgiften är
50:-/år.
Anmäl dig HÄR!

SAFE har en
Facebooksida

Kolla SAFEs Facebooksida

Bevara alliansfriheten!
Nej till svenskt NATO-medlemsskap!

Birger Schlaug
- bra blogg av ett
gammalt Mp-språkrör
Skattefria Andersson
Klassisk socialdemokratisk valfilm från 1950-talet!
Sevärd även idag!


Hoola Bandoola i Nässjö!
En specialutgåva av Hoola Bandoolas skiva "Vem kan man lita på" innehåller en extra cd med konsert från Nässjö den 17 jan 1974.
Läs mer på:


Mikael Wiehes hemsida
SAFE:s nostalgihörna Bilder från förr
och Bilder från Alternativlistan 1980!

WikiLeaks

SAFE är ett kommunalt parti, verksamt i Nässjö. SAFE har sitt ursprung i socialdemokratin, men är sedan 1991 ett självständigt parti.

Vi ser som vår främsta uppgift att slå vakt om välfärdssamhället. Vi vill arbeta för en bra barnomsorg och skola, och för att äldre, sjuka och handikappade ska få den vård, omsorg och trygghet som de behöver. Miljöfrågorna har vi alltid drivit intensivt.

VI VILL GÖRA NÄSSJÖ TILL EN BRA KOMMUN ATT BO OCH LEVA I! 
1:a-majparoller 2024 för SAFE – det lokala välfärdspartiet.

Till årets 1:a-majfirande har SAFE valt följande aktuella och viktiga områden för välfärden i Nässjö kommun. Här följer en beskrivning för de olika parollerna.

Behåll länets ambulanser

Region Jönköping har gjort ett en sommarplanering som innebär att 9 ambulanser av 23 ställs. Vissa hela dygnet, andra från kl. 18. Detta innebär att vissa områden då tappar 100% av sin ambulans-kapacitet medan andra områden blir av med 50%. Redan idag är det svårt att nå prio 1 inom 20 minuter. SAFE tycker det är fel att spara på en av de viktigaste kärnverksamheterna vi har i samhället: akutsjukvården. SAFE kräver ett budgettillskott så att vår akutsjukvård prehospitalt kan utövas dygnet runt, alla timmar i veckan året runt.

Skrota de orättvisa hyreshöjningarna i särskilt boende

Den nya hyresmodellen drabbar äldre och funktionshindrade personer djupt orättvist genom orimliga höjningar och tillägg på hyran. Svea Hovrätt har avvisat kommunens hyreshöjande tillägg, men kommunen behåller de orättvisa tilläggen utom för de som överklagade. SAFE vill att Nässjö kommun sänker hyresnivåerna i särskilt boende inom äldre- och funktionshinderomsorgen så att de stämmer överens med allmännyttans nivåer för jämförbar standard.

Mera resurser till undervisningen i skolan

Det är idag alltför stora skillnader mellan hur klasser och skolor i kommunen klarar målen i skolan. Trots att pedagogerna gör sitt yttersta är det en del elever som inte får tillräckligt stöd. Hos en del av dessa elever kan det lätt smyga sig in en känsla av uppgivenhet – att aldrig komma ikapp. Då kan det kännas tungt och olustigt att gå till skolan. Skollagen ger alla elever rätt att få tillräckligt undervisningsstöd – därför vill SAFE öka resurserna till undervisningen.

Avveckla delade turer för omsorgspersonal, inför sammanhållen arbetstid

Att avveckla delade turer och införa sammanhållen arbetstid för omsorgspersonal har flera fördelar. Det förbättrar arbetsmiljön för många kvinnor, omsorgsyrkena blir mera attraktiva och det bidrar till ett friskare arbetsliv För bl.a. familjelivet är det viktigt att slippa arbetsdagar där du arbeta några timmar, tvingas göra obetalt uppehåll några timmar och därefter arbeta ytterligare några timmar.

Bygg en ny förskola/fritids i Grimstorp

Grimstorp är kommunens enda kransort som inte har en förskola. Det pågår ett generationsskifte i Grimstorps fastigheter där äldre invånare av naturliga skäl lämnar sin bostad och unga barnfamiljer gärna flyttar in. För att underlätta det pågående generationsskiftet och göra familjepusslet lättare vill SAFE snarast bygga en förskola/fritids i Grimstorp.

Slopa minutstyrning, inför ramtider i hemtjänsten

När personalen inom hemtjänsten möter personer med mer eller mindre omfattande omsorgsbehov kan det variera hur mycket tid det tar för att tillgodose behoven av omsorg. Idag tillämpas minutstyrning av hur lång tid insatserna får ta innan personalen ska vara hos nästa vårdtagare. SAFE vill istället införa ramtider för att ge personalen bättre möjlighet att tillgodose den enskildes aktuella behov av omsorg – det är ju människor hemtjänsten arbetar med.


SAFE MINNS THOMAS ERIXZON

Thomas Erixzon

Thomas Erixzon avled den 15 januari 2024. Han var en beundransvärd kämpe som under större delen av sitt liv aktivt verkade för rättvisa, fred och kultur. Thomas var aktivt engagerad i SAFE (Solidaritet, Arbete, Fred, Ekologi), Nässjö freds- och skiljedomsförening och Nässjö konstförening. Thomas sörjs och saknas av sina släktingar samt alla vänner inom politiken och föreningslivet.


GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR SAFE!

julskyltning

För om åren hade SAFE julskyltning i ett fönster på Rådhusgatan. SAFE har tyvärr inte fönstret kvar längre - fastighetsägaren SML har byggt om ingången.

Men för att få lite julstämning på hemsidan kommer här en julskyltning från 2017 i repris. I fönsret finns en pastellmålning på Ella - barnbarn till Anita Adam. Julkatten till höger är också gjord av Anita. I fönstret finns som vanligt även ett antal småtomtar gjorda av Jenny Broman. Där finns också ett antal av SAFEs lagda motioner från denna tid att läsa. Klicka på bilderna för att förstora dem.

julskyltning