Pelle Månsson i täten av tåget

1 maj med SAFE 2008!

Bildreportage från SAFE:s 1 majdemonstration och efterföljande möte på Centralskolan.

Bilden ovan är från Rådhusgatan. Pelle Månsson går i täten med svenska flaggan. Bakom honom går Bernt Hultberg, Maj Widäng och Eva-Lill Brännström.

Bernt Hultberg
För första gången på många år gick Bernt med i tåget - han har cyklat de senaste åren.

Stoppa högerpolitiken
"Stoppa högerpolitiken" var en av huvudparollerna.

Carl-Axel och Rolf
"Folkomrösta om Lissabonfördraget" var en annan huvudparoll.

Anita och Thomas
Anita Adam och Thomas Erixzon i 1-majtåget.

Paul Toll
Paul Toll protesterade som vanligt mot svensk vapenexport i 1-majtåget.

cykelskyltar
Skyltar om alkohol och EU-militär avslutade tåget.

Eva-Lill
Eva-Lill Brännström var konferencier.

1-majkören sjunger
SAFE:s egen 1-majkör sjunger.

Uno talar
Uno Kenstam var en av SAFE:s 1-majtalare.
Unos berättade om aktuella frågor i kommunen.
Unos tal finns att läsa här.

Anders talar
Anders Hansen var den andra av SAFE:s 1-majtalare.
Anders kritiserade skarpt högerregeringens försämringar för bl.a. de sjuka och arbetslösa.
Läs Anders tal här! .

Thomas talar
Thomas Erixzon var den tredje av SAFE:s 1-majtalare.
Han berättade om Lissabonfördragets konsekvenser för Sverige och krävde en folkomröstning om detta.
Thomas tal finns att läsa här.

Tåget kommer Centralskolans skolgård - kort ljud och bildfil
SAFE-kören sjunger - kort ljud och bildfil