SAFE:s historia i korthet

 

1970-1990: en del av (s).

SAFE har sitt ursprung i socialdemokratin. Under 1970-talet var en grupp i SSU Frihet i Nässjö engagerade i lokala protester mot vägbyggen, nedläggningar av BB och akutsjukvård på Nässjö lasarett, industrinedläggningar m.m.

 

Namnet SAFE kommer ursprungligen från ”Socialdemokratiska Arbetsgruppen för en Alternativ Energipolitik”, en rikstäckande arbetsgrupp för socialdemokratiska kärnkraftsmotståndare. Detta SAFE stödde den kärnkraftskritiska ”Linje 3” i folkomröstningen 1980. Detta ”kärnkrafts-SAFE” var verksamt till 1991.

 

SSU Frihets Pelle Månsson blev 1979 petad från valbar plats på listan till kommunfullmäktige. För att ändå få Pelle invald bildades den ”Socialdemokratiska Alternativlistan”. Listan var officiellt inte godkänd av (s)-ledningen i Nässjö, men de som stod den var aktiva socialdemokrater med vänster- och miljöprofil.

 

Alternativlistan fick inte bara Pelle invald; den fick nästan 2 000 röster och tog hela 5 platser i valet 1979.

 

1982 blev det en ny alternativlista. Antalet röster ökade och den tog 6 platser i fullmäktige.

 

1985 godkände (s) en lokal socialdemokratisk miljölista i Nässjö, officiellt kallad SAFE-listan. Den fick ca 2 800 röster och tog 8 platser i fullmäktige.

 

I början av 1986 gjorde de som stod på SAFE-listan ett uttalande där man kritiserade socialdemokraternas högerpolitik. Man uppmanade kommande partikongress att välja ny partiordförande om politiken inte ändrades.

 

Uttalandet fick till följd att Olof Palme kom till Nässjö den 28 januari 1986 för att debattera mot Pelle Månsson och i de andra i SAFE. Detta fick mycket uppmärksamhet i massmedia, särskilt som det förekom protester från (s)-vänstern även på andra håll i landet.

 

1987 bildades ”Socialdemokratiskt Alternativ” av vänsterinriktade socialdemokrater från olika delar av landet. Flera medlemmar ur SAFE-gruppen i Nässjö var med. Målet var att genom egna (s)-listor försöka komma in i riksdagen.

 

I Jönköpings län stod en del av SAFE-gruppen i Nässjö på en alternativlista till riksdagen 1988. Det var Pelle Månsson, Bernt Hultberg, Uno Kenstam och Anders Hansen.

 

SAFE-gruppen ställde 1988 även upp med kommunal alternativlista, kallad SAFE-listan. Man gjorde även en socialdemokratisk egen lista till landstinget i Jönköpings län, med Anders Hansen som första namn.

 

Pelle Månsson blev dock inte invald i riksdagen, inte heller Anders Hansen i landstinget. Kommunalt blev det en smärre tillbakagång; platserna i fullmäktige för SAFE-listan minskade från 8 till 7.

 

Efter detta djupnade motsättningarna mellan SAFE:s folk och (s)-ledningen i Nässjö. Reglerna i socialdemokraternas fullmäktigegrupp skärptes 1990. När SAFE-gruppen lade ett eget budgetförslag i november 1990 blev detta formellt skäl för (s)-ledningen i Nässjö att föreslå att SAFE-gruppen skulle uteslutas ur det socialdemokratiska partiet.

 

Till uteslutning gick det dock aldrig; SAFE-gruppens medlemmar lämnade självmant (s) i början av 1991. I februari samma år bildades det lokala partiet SAFE; men nu stod bokstäverna för Solidaritet - Arbete - Fred - Ekologi.

 

*

1991-2012: ett självständigt kommunal parti.

Som eget kommunalt parti blev det en stor valframgång 1991. SAFE ökade från 7 till 9 platser i kommunfullmäktige och fick nästan 3 000 röster.

 

I valet 1994 blev det en liten tillbakagång från 9 till 8 platser. Mer kännbart var dock förlusten i folkomröstningen om EU i november 1994. SAFE:s medlemmar var mycket aktiva i nej-sidans kampanj.

 

1998 ökade SAFE:s röstantal igen, man fick nu över 3 000 röster (ca 16%) och tog hela 10 platser i fullmäktige. SAFE blev nu Nässjös näst största parti.

 

Valresultatet upprepades i stort 2002. SAFE fick då 16,3 % och tog 10 platser i Nässjös kommunfullmäktige.

 

Som självständigt parti har SAFE under åren 1991 – 1996 varit ett oppositionsparti till vänster om (s). SAFE har framför allt varit aktivt i välfärdsfrågor och krävt mer resurser till skola, förskola, handikapp- och äldreomsorg – och varit beredda att höja kommunalskatten något för att kunna få stopp på nedskärningarna. SAFE har också varit aktivt i kultur- och miljöfrågor.

 

Listan till 2006 års val i fullmäktige upptog 48 namn, mer än någonsin tidigare. Vi hoppades att kunna göra ett lika bra valresultat som 1998 och 2002.

 

*

 

Valet 2006 blev det bästa någonsin för SAFE. Partiet fick 3 556 röster, en ökning med 596 röster. Det var 19,57 % av rösterna i Nässjös kommunval, en ökning med 3,19 procentenheter. SAFE fick 11 mandat i fullmäktige och befäste därmed sin ställning som näst största parti kommunen. Mer fakta finns i valanalysen 2006.

 

Valresultatet ledde till förändrade majoritetsförhållanden i Nässjö kommunfullmäktige; koalitionen s-c-fp kunde inte regera vidare längre. I oktober 2006 blev en överenskommelse klar mellan SAFE, s och v att tillsammans styra Nässjö mellan 2007-2010.

 

SAFE fick därmed sina första kommunalråd; Uno Kenstam och Anders Hansen, vilka delade på en kommunalrådspost, samt ordförandeposterna i omsorgsnämnden (Anders Hansen) och miljö- och byggnadsnämnden (Johnny Lundh). SAFE hade dessutom posten som vice ordförande i flera nämnder, samt fler ledamöter och ersättare än någonsin tidigare. SAFE hade tillsammans med (s) och (v) 30 röster av 57 i kommunfullmäktige.

 

En hel del positivt skedde under majoritetsstyret; framför allt byggdes ett nytt bibliotek och kulturhus i anslutning till det gamla Folkets hus i centrala Nässjö. Ett nytt handikappboende invigdes i Runneryd, Åkraberget räddades från att bebyggas, ett nytt ridhus byggdes i Lövhult, samt en ny bollhall vid Brinellskolan. Skolmåltidsavgifterna vid Brinellgymnasiet togs bort. Skattesatsen höjdes med 35 öre 2009, främst pga det världsekonomiska läget.

 

SAFE:s medverkan i majoritetsstyret innebar dock att partiet även gick med på ett flertal kompromisser med S och V, vilka också innebar nedskärningar i den kommunala verksamheten. Bl.a. lades äldreboendet i Sandsjövik, Fredriksdals skola och bokbussverksamheten ner. Individ- och familjeomsorgen fick lägre stöd, och många inom kommunens Kost & Städverksamhet sades upp.

 

*

 

De många nedskärningarna och kompromisserna innebar stora interna motsättningar inom partiet och gjorde att många inte ställde upp till omval 2010. Valet blev en kraftig tillbakagång för SAFE; partiet minskade från 2 556 röster (19,57 %) till 1 032 röster (5, 57 %), från 11 till 3 mandat i fullmäktige. Mer fakta finns i valanalysen från 2010.

 

I och med detta tvingades SAFE lämna majoritetsstyret; S och V gjorde upp med C och Fp istället. Mandatperioden 2011-1014 är SAFE åter ett oppositionsparti. Genom en valteknisk uppgörelse med Kd har dock SAFE plats som ordinarie eller ersättare i de flesta nämnderna, och därmed en hygglig insyn i den kommunala verksamheten.

 

SAFE har fört en mycket aktiv oppositionspolitik de senaste åren. Vi var det enda parti som på allvar protesterade mot nedläggningen av Geriatriska Rehab vid lasarettet i Nässjö 2012. Vi genomförde en namninsamling med 2 774 namn i protest!

 

Vi röstade nej till nedläggningen av Centralskolan, Hultetskolan, Flisby skola och Solberga skola i fullmäktige mars 2013. Vi har lagt ett utförligt remissvar till skolutredningen.

 

Vi har haft många föreläsningar och informationsmöten för allmänheten om bl.a. skolor och omsorg.

 

*

 

SAFE ställde upp med 33 kandidater i kommunvalet 2014. SAFE fick 1 199 röster (6,23 %) och 4 mandat i fullmäktige. I första valkretsen (Nässjö tätort) fick SAFE 862 röster och 7,69 %. I andra valkretsen (landsbygd och övriga tätorter) fick SAFE 337 röster och 4,20 %.

Följande blev invalda för SAFE i fullmäktige: Anders Hansen, Uno Kenstam, Maj Widäng och Thomas Erixzon. Anita Adam och Kjell Larsson blev invalda som ersättare.

Valet blev en mindre valframgång; SAFE ökade med knappt 200 röster och fick ett nytt fullmäktigemandat.

Genom valtekniskt samarbete med MP och KD har SAFE fått platser i de flesta nämnder och styrelser i kommunen. SAFE har även 25 % av oppositionens kommunalrådspost; denna innehas av Anders Hansen.

SAFE fortsatte efter valet 2014 med en aktiv oppositionspolitik, bl.a. kring skolan och äldreomsorgen; t.ex. Parkgården. Vi ville sänka omsorgsavgifterna och öka personaltätheten. Vi ville att Centralskolan öppnas igen och att Brinellskolan enbart ska vara gymnasium. SAFE hade rätt mycket samarbete med MP dessa år.

*

2018 ställde SAFE upp med en lista på 29 namn i kommunalvalet. Valrörelsen var bra och intensiv, men ledde tyvärr till en tillbakagång – en minskning från 4 till 2 mandat i fullmäktige. SAFE utestängdes också från valtekniskt samarbete med de flesta partierna och tappade därför nämndplatser i de flesta nämnder och styrelser

 

SAFE fick 854 röster (4,32 %) och 2 mandat i fullmäktige. Det var en minskning med 345 röster och två mandat; det sista förlorades med bara en enda rösts marginal efter Länsstyrelsens slutsammanräkning.  

 

Valda för SAFE i fullmäktige blev: Anders Hansen och Uno Kenstam. Maj Widäng och Thomas Erixzon blev invalda som ersättare. SAFE finns också med i revisionsnämnden, parlamentariska nämnden, valnämnden och fullmäktiges valberedning – efter fullmäktiges beslut i december.

*

SAFE har efter valet 2018 fortsatt med en aktiv oppositionspolitik, nu mycket inriktad på de brutala nedskärningar som är på fr.a. inom äldreomsorgen. Vi vill också ge mer resurser till lärare och minska klassernas storlek. Vi höjer hellre skatten något än låter barn och gamla betala för nedskärningspolitiken!

Invandrare och flyktingar ska vara delaktiga i Sveriges och Nässjös framtid. Deras kunskaper och erfarenheter är en tillgång för vårt samhälle.

Vi arbetar för ett jämlikt och jämställt välfärdssamhälle. Vi är emot privatiseringar och utförsäljningar av kommunal verksamhet och egendom; vi anser att skola och omsorg ska skötas i offentlig regi. Vi ser som vår främsta uppgift att slå vakt om välfärdssamhället och att driva miljöfrågorna med kraft.

SAFE vill stå för en bra kommunal verksamhet i stället för entreprenader och privatisering, bra kommunal omsorg i stället för privat vård, bra kommunal förskola i stället för vårdnadsbidrag, bra kommunal verksamhet före låg skatt.

SAFE hade vid årsskiftet 2018/19 48 betalande medlemmar.