SAFE:s valprogram 2006
Detta är en mer utförlig version av vårt valprogram. Direktlänkar finns till bakgrundsartiklar, statistik, information på andra hemsidor m.m. Fler länkar med bakgrundsmaterial kommer att läggas in efter hand.
Detta är rubrikerna i vårt program:
* SAFE -alternativet i kommunen!
* Vi har råd med välfärden!
* Förskola och skola ska ge en bra start i livet!
* Ge omsorgspersonalen större inflytande.
* Gynna järnväg, industri, lokal handel och lokal sjukvård!
* Hela kommunen ska leva!
* Bolagen - en viktig del av kommunens verksamhet
* Mer demokrati i kommunen
* Kultur och fritid för alla!
* SAFE värnar om miljön!
* För socialt ansvar och en restriktiv alkoholpolitik
* SAFE:s politik de senaste fyra åren.
* För ett jämställt och jämlikt välfärdssamhälle!
* Sverige ut ur EU!
* Rösta på SAFE i kommunvalet!