SAFE:S POLITIK DE SENASTE FYRA ÅREN


SAFE har motverkat nedskärningspolitiken och drivit på för bibehålla kvalitet och uppnå vissa förbättringar inom äldre- och handikappomsorg, färdtjänst, skola och förskola. Därför har vi lagt förslag om att höja kommunalskatten något.

 

I SAFE:s budgetalternativ för 2006 har vi bl.a. föreslagit att:

 

Barn- och utbildningsnämnden skulle få 13,4 miljoner kronor mer. Detta hade bl.a. ökat personaltätheten en del inom förskolan, grundskolan och gymnasiet, minskat antalet barn per avdelning inom förskolan, ökat anslaget till elever med behov av särskilt stöd.

 

Omsorgsnämnden skulle få 13,9 miljoner mer, bl.a. till att öka personaltätheten och skapa bättre omsorgskvalitet och bättre arbetsvillkor. Det hade funnits mer pengar till aktivering och rehabilitering. Vi hade sänkt avgifterna för städning och tvätt, inte höjt kostpriserna.

 

Kultur- och fritidsnämnden skulle få 1 miljon mer, bl.a. till verksamhet för ungdomar i de yngre tonåren.

 

Tekniska servicenämnden skulle få 1,2 miljoner mer, bl.a. för bättre underhåll av gator, parker och enskilda vägar.

 

Vi föreslog även att partistödet skulle halveras och antalet kommunalråd minskas.

 

*

Många av SAFE:s motioner har genomförts, bl.a. förslagen om gångpassage över Mellangatan vid Willys, nytt övergångsställe över Mariagatan. Förslaget om hörselslinga i teatersalongen i Pigalle genomfördes. Musik i tätorten under sommarmånaderna har förverkligats. En motion om en ”Fixar-Malte” i äldreomsorgen fick bifall. Miljöbilar gynnas och får parkera gratis i kommunen.

 

*

Vi ansåg att tekniska serviceförvaltningen skulle behålla resurser att själv kunna sköta enklare anläggnings- och underhållsarbeten.

 

SAFE har agerat för att Vattentornet åter skall öppnas för allmänheten och turister.

 

Vi ville behålla en delad kostorganisation för kommunens matlagning; en del för barn- och utbildningsförvaltningen, en för omsorgsförvaltningen.

 

SAFE röstade för att behålla receptionen på Parkgården.

 

Utbyggnaden av vatten och avlopp i Spexhultsområdet skapade problem för främst låginkomsttagare. Många har inte råd att betala de stora kostnaderna. SAFE ville bl.a. införa vissa undantag från anslutningsavgiften och ta bort särtaxan. Se motion av Thomas Erixzon och Bernt Hultberg, skrivelse av Uno Kenstam.

 

SAFE agerade kraftfullt mot nedskärningen av aktivering och rehabilitering för de äldre. Vi deltog aktivt i namninsamlingen mot denna nedskärning.

 

Vi röstade för att Grimstorps skola skulle vara kvar, då det fortfarande fanns ett tillräckligt elevunderlag.

 

SAFE röstade emot Nässjös medverkan i Regionförbundet i Jönköpings län.

 

SAFE agerade för bevarandet av Nässjös kulturhus och mot byggandet av en dyr konsthall i Pigallefastigheten. Vi ville satsa på ungdomsverksamhet där och utveckla biblioteket.

 

Protesterna var massiva mot förslaget att stänga polisstationen i Nässjö. SAFE:s namninsamling fick ca 5 000 underskrifter. Läs mer om detta i insändare och motion.

 

Ett stort nytt industriområde planeras vid Träslända/Hunseberg. SAFE röstade för att behålla för området för jord- och skogsbruk, undervisning och friluftsliv. Övriga planerade industriområden räcker. Se SAFE:s yttrande ang. översiktsplanen.

 

SAFE har arbetat för att kommunen ska erbjuda nattbarnomsorg. Övriga partier tog sitt förnuft till fånga och nu har kommunen återinfört denna viktiga verksamhet.

SAFE var emot etableringen av Lidl på gamla idrottsplatsen, bl.a. för att en del av stadsparken förstördes genom rondellbygget i närheten. 

SAFE har varit pådrivande för att kräva kollektivavtal av de entreprenörer man anlitar.

 

SAFE har agerat för att minska tung genomfartstrafik på Sörängsvägen och Brogatan. Se SAFE:s motion i frågan.