Öppet möte om omsorgen!
Lörd. 25 oktober
kl 15-17.
i Parkgården, Nässjö.
Anders Hansen, omsorgsnämndens ordf. medverkar.
ALLA VÄLKOMNA!
SAFE har medlemsmöte!
Sönd. 26 oktober
kl 11-13.
Mötet gäller Nässjös kommande budget.
ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA!
SAFE har medlemsmöte!
Sönd. 5 oktober
kl 11-14.
i Folkets Park, Nässjö.
Mötet gäller Nässjös ekonomi och kommande budget, denna gång om Tekniska servicenämnnden och övergripande budget.
ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA!
Fullmäktige i stadshuset.
Torsd. den
28 augusti kl. 18.
Närradiosändning 103,9 MHz.

SAFE har medlemsmöte!
Sönd. 24 augusti.
kl 11-14.
i Folkets Park, Nässjö.
ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA!
Aldrig mer Hiroshima!
Appelltal.
Sång och musik av
Mats Trägårdh
Onsd. den 6 aug. kl. 19:00.
IOGT/NTO-lokalen, Postg. 14, Nässjö
Kaffe med dopp serveras! Alla välkomna!
Arr: Nässjö Freds- och Skiljedomsförening
Anita ställer ut!
SAFE-medlemmen Anita Adam ställer ut målningar i Sparbankens skyltfönster vid Stora torget i Nässjö. Utställningen pågår fram till torsd. den 31 juli.
Öppet möte om skolan i Solberga!
Hur påverkar skolutredningen Solbergaskolans framtid?
Sön. 1 juni
kl 15:00
ALLA VÄLKOMNA!
Arr: SAFE

Öppet möte om skolan i Forserum!

Lörd. 24 maj
kl 15:00
Rosenholmsskolans matsal
ALLA VÄLKOMNA!
Arr: SAFE
Här finns affisch om mötet i Forserum!

SAFE har medlemsmöte!
Sönd. 24 augusti
kl 11-14. ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA!
Öppet möte om skolan i Flisby!
Hur påverkar skolutredningen Flisbyskolans framtid?
Sönd. 18 maj
kl 15:00
Flisby skola.
ALLA VÄLKOMNA!
Arr: SAFE
Här finns affisch om mötet i Flisby!

1 MAJ MED SAFE!
Demonstration med huvudparollerna: FOLKOMRÖSTA OM LISSABONFÖRDRAGET! STOPPA HÖGERPOLITIKEN! SVERIGE UT UR EU!
Torsd. 1 maj kl 11:30 Samling Myggans Plats ALLA VÄLKOMNA!

Öppet möte om skolan i Fredriksdal!
Hur påverkar skolutredningen Fredriksdalskolans framtid?
Lörd. 5 april kl 15:00 ALLA VÄLKOMNA! Arr: SAFE
GLAD PÅSK!
Hur påverkar skolutredningen Malmbäck?
Ska Malmbäcks 7-9-klasser gå i Bodafors eller Nässjö?
Öppet möte
lörd. 16 febr. kl. 15:00 Klockaregården, Malmbäck
Kaffe serveras
ALLA VÄLKOMNA!

Vad betyder EU:s nya grundlag?
Möte med
Eva-Britt Svensson
EU-parlamentariker (v)
Lörd. den 3 februari kl. 15:00 IOGT/NTO-lokalen, Postg. 14 Nässjö
Kaffe serveras ALLA VÄLKOMNA!
Arr: Folkrörelsen Nej till EU-Nässjö

Öppet möte om skolan i Bodafors
Hur påverkar skolutredningen Parkskolan och Emåskolan?
Bodafors Medborgarkontor Lörd. den 19 jan. kl. 15:00 Kaffe serveras ALLA VÄLKOMNA! Arr: SAFE
Sådan herre, sådan hund?
Anita Adams bilder på hundar, hussar och mattar visas nu i SAFE.s skyltfönster på Rådhusgatan, snett emot Åhlens
Se julbild från fönstret!
Se affisch om hundbilderna!

SAFE är ett kommunalt parti, verksamt i Nässjö. SAFE har sitt ursprung i socialdemokratin, men är sedan 1991 ett självständigt parti.

SAFE har 10 ledamöter i Nässjö kommunfullmäktige och finns representerat i nämnder, styrelser och utskott. SAFE fick nästan 3.000 röster i valet 2002 (16,3 %) och är därmed Nässjö kommuns näst största parti.

Vi ser som vår främsta uppgift att slå vakt om välfärdssamhället. Vi är beredda att samarbeta med alla som vill sätta stopp för nedskärningspolitiken!Vi arbetar för en bra barnomsorg och skola, och för att äldre, sjuka och handikappade ska få den vård, omsorg och trygghet som de behöver. Miljöfrågorna har vi alltid drivit intensivt.

Vi kommer inte att hålla tyst om orättvisor, svek och toppstyre! VI VILL GÖRA NÄSSJÖ TILL EN BRA KOMMUN ATT BO OCH LEVA I!

 
Thomas Erixzon talar i Norra Sandsjö kyrka på nyårsdagen.

Thomas Erixzon, vice ordf. i Nässjö Freds- och Skiljedomsförening håller tillsammans med ordf. Paul Toll nyårstal på fredsgudstjänsten i Norra Sandsjö kyrka den 1 januari kl. 19:00.


SAFE önskar alla EN GOD JUL!

Skolstrukturutredningen i Nässjö

Ett förslag har lagts om den framtida skolstrukturen i Nässjö kommun. Där föreslås bl.a. att Centralskolan och skolorna i Äng och Flisby ska vara kvar, att Malmbäckseleverna i åk 7-9 även i fortsättningen ska gå i Parkskolan i Bodafors, men också att högstadiet i Forserum och skolorna i Fredriksdal och Solberga ska läggas ner.

I arbetsgruppen har det deltagit en person från varje parti i barn- och utbildningsnämnden. SAFE:s representant har varit Anders Hansen, vice ordförande i BU-nämnden. Övriga i arbetsgruppen har varit Leif Ternstedt (s), Malin Olsson (m), Kjell Skålberg (fp), Conny Dahnson (kd), Per-Åke Carlsson (c) och Sandra Sandin Lindqvist (v). Gruppen var dock inte enig om det förslag som slutligen lades fram.

Som framgått av en del debattinlägg i lokalpressen finns det olika uppfattningar inom SAFE i skolfrågan. Förslaget om ny skolstruktur planeras komma upp i kommunfullmäktige i februari.

Här finns skolförslaget att läsa på kommunens hemsida!


Rapport från budgetmötet den
27 november

På budgetmötet beslutades om den kommunala budgeten för 2009. Den hade koalitionen s-safe-v gjort tillsammans.
Budgeten innebär bl.a. att skattesatsen i Nässjö höjs med 35 öre.
Detta sker för att skolan och omsorgen ska kunna ha en hygglig verksamhet även i fortsättningen. Det blir satsningar på arbetskläder till anställda inom hemtjänsten, byggandet av bibliotek och kulturskola, konstgräsplan, ny industrimark, nya tomter i Ledet och Forserum samt färdigställande av Parkskolan i Bodafors.

Här finns ett reportage från budgetfullmäktige!
Här finns Uno Kenstams inledningsanförande!


Månsson tycker till om den ekonomiska krisen!

Pelle Månsson

Pelle skriver dagens ekonomiska kris och om vad man här i landet kan göra åt den. Han är kritisk till riksdagens utgiftstak och överskottsmål och menar att den offentliga sektorn måste öka sin konsumtion och sina investeringar för att kunna hålla efterfrågan uppe. Det går inte att spara sig ur krisen.

Läs hela "Överproduktionskrisen".


Vårdpeng och Pigalleombyggnad orsakade debatt i fullmäktige.

Det blev en livlig debatt ang. kommunal vårdpeng i Nässjö. Vänstermajoriteten beslutade dock utan att omröstning begärts att säga nej till en sådan i Nässjö kommun.
Debatt blev det även om Pigallehuset. Medan vänstermajoriteten var enig om att starta en om- och tillbyggnad så var var den borgerliga "alliansen" djupt splittrad i frågan. Man röstade på inte mindre än fyra olika sätt! Efter en komplicerad omröstning vann dock majoriteten med betryggande röstsiffror; 37 röster mot 11.

Här finns ett reportage från fullmäktige!


En nödvändig skattehöjning

Nässjö kommun kommer att höja skattesatsen med 35 öre till 21,78:- per intjänad hundralapp under 2009. Det är de tre regeringspartierna i Nässjö; SAFE, s och v överens om. Skattehöjningen ger 16,8 miljoner kronor mer i kommunens budget.

Ca hälften av pengarna går till Barn- och Utbildningsnämndens verksamhet, en del går till Omsorgsnämnden, en del till "strukturförändring" och en del förstärker kommunens ekonomiska buffert år 2009.

Skattehöjningen behövs för att undvika alltför drastiska nedskärningar i kommunen. Flera andra kommuner i länet höjer skatten av samma skäl; bl.a. höjer Jönköping skatten med 40 öre.

Här finns hela budgetförslaget att läsa på kommunens hemsida!

Här är en debattartikel om skattehöjningen skriven av Thomas Erixzon.


Pelle Månsson skriver om FRA-lagen!

Pelle Månsson

"Allmänt aktade Sverige spionerar åt USA" är rubriken Pelle Månssons senaste debattartikel. Den handlar om hur FRA används som svensk spionbas åt USA och Nato.

Läs hela "Allmänt aktade Sverige spionerar åt USA".


Skolorna utreds vidare.

Det kom in 57 remissvar med synpunkter på skolstrukturutredningen. Nu arbetar man vidare inom Barn- och Utbildningsnämnd och förvaltning med skolfrågorna. Man ska bl.a. ta fram kartor över upptagningsområden för skolorna som visar utvecklingen 5 år framåt och man ska utreda mer om skolskjutsar, lärartäthet och lokaler.
I remissvaren är det genomgårende att man betonar den goda sociala miljön på kommunens mindre skolor samt skolans betydelse för samhällets utveckling och som samlingspunkt.

Barn- och Utbildningsnämnden kommer enligt nuvarande planer att behandla förslag till skolstruktur vid sitt ordinarie sammanträde den 8 december 2008.

Här finns mer information om det aktuella läget i skolstrukturutredningen.

Här finns skolförslaget att läsa på kommunens hemsida!


Vad säger föräldrar och elever om skolutredningen i Nässjö?

Wille Brüggemann, SAFE-medlem och lärare på Centralskolan, tycker här i en debattartikel till om den aktuella skolutredningen i Nässjö. Han är kritisk till förslaget att lägga ner Centralskolan.

Läs hela debattartikeln här!

Skolstrukturutredningen presenterades i juni. Bakom förslaget står en arbetsgrupp med representanter från samtliga partier i Nässjös barn- och utbildningsnämnd. Mer om denna finns att läsa längre ner på SAFE:s startsida.

Här finns skolförslaget att läsa på kommunens hemsida!


Respektera Irlands Nej!

"Respektera Irlands nej till Lissabonfördraget" heter Thomas Erixzons senaste debattartikel. Den kritiserar EU:s försök att bortförklara och omintetgöra det irländska folkets nej till Lissonbonfördraget vid folkomröstningen den 12 juni.

Läs hela debattartikeln här!


Pelle Månsson tycker till!

Pelle Månsson

"Att expediera redan fattade beslut" heter Pelle Månssons senaste debattartikel. Den handlar om det nyliberala systemskiftet i Sverige och om hur vårt land allt mer anpassas till EU.

Läs hela "Att expediera redan fattade beslut".


Skolstrukturutredningen i Nässjö

Ett förslag har lagts om den framtida skolstrukturen i Nässjö kommun. Där föreslås bl.a. att Hultetskolan ska vara kvar, att Malmbäckseleverna i åk 7-9 även i fortsättningen ska gå i Parkskolan i Bodafors, men också att Centralskolan i Nässjö och skolorna i Äng, Fredriksdal, Solberga och Flisby ska läggas ner.

I arbetsgruppen har det deltagit en person från varje parti i barn- och utbildningsnämnden. SAFE:s representant har varit Anders Hansen, vice ordförande i BU-nämnden. Övriga i arbetsgruppen har varit Leif Ternstedt (s), Malin Olsson (m), Kjell Skålberg (fp), Conny Dahnson (kd), Per-Åke Carlsson (c) och Sandra Sandin Lindqvist (v).

Det förslag som har lagts är det endast arbetsgruppen som står bakom. Förslaget har INTE behandlats politiskt i BU-nämnden, utan går nu på remiss till personal, föräldrar och andra berörda fram till den 15 september. Därefter följer den politiska behandlingen.

SAFE som parti har alltså INTE tagit ställning till det förslag som lagts, utan vi kommer att diskutera detta inom partiet framöver.

Här finns skolförslaget att läsa på kommunens hemsida!


Kommunfullmäktige den 17 juni

Fullmäktiges sammanträdde denna kväll i den ny- och ombyggda Klockagårdskyrkan i Malmbäck. Där diskuterades bl.a. tobakslagen, kostorganisationen i kommunen, tryggare framtid för lanthandeln och kommunens nya måldokument "Pilen"
Här finns ett reportage från fullmäktige!


Heja Irland!

Irlands flagga

En majoritet på 53 % av väljarna i Irland röstade nej till Lissabonfördraget. Detta trots att ja-sidan på Irland hade stöd av nästan alla partier och av det politiska etablissemanget. Irland var det enda EU-land där folket tilläts rösta om fördraget. Hade folken i alla övriga länder fått rösta hade det nog blivit ett nej i de flesta av länderna.
EU:s grundlag måste godkännas av alla EU-länder för att kunna gälla. När folket på Irland nu har röstat nej har Lissabon-fördraget därmed fallit. Detta besked borde också Sveriges regering ge till övriga länder på kommande toppmöte.
Läs även Folkrörelsen Nej till EU:s uttalande efter nej-segern på Irland.


Några Hultbergare som sommarläsning!

Bernt Hultberg

Som lite sommarläsning kommer här några av den numera så smale och smärte Bernt Hultbergs insändare.

Läs Kedjade pensionärer.
Läs Sjuka och äldre förlorare när apoteken privatiseras.
Läs Stoppa utförsäljningen av Apoteket.
Läs Mindre fusk än väntat.


1 maj med SAFE 2008

SAFE:s 1-majtåg

SAFE:s 1 majtåg samlade i år ca 50 personer. Man samlades på Storgatan och Myggans Plats och tågade sen genom Nässjö centrum. Därefter var det gemensamt möte i Centralskolans matsal där Uno Kenstam, Anders Hansen och Thomas Erixzon höll tal. Pelle Månsson läste dikter. Wille Brüggemann ledde allsång tillsammans med en liten kör. Bernt Hultberg sjöng solosång. Eva-Lill Brännström var konferencier.

Se NYTT reportage i ord och bild här! NYTT
Se reportage i ord och bild här!
Läs Unos tal här!
Läs Anders tal här! NYTT
Läs Thomas tal här!
Program för SAFES 1 majfirande 2008
Tåget kommer till Centralskolan - kort ljud och bildfil
SAFE-kören sjunger - kort ljud och bildfil NYTT


Snart är det 1 maj!

1 maj 2004

SAFE har då som vanligt en demonstration med samling på Myggans Plats och sedan 1 majmöte i Centralskolans matsal. Talare blir i år Uno Kenstam, Anders Hansen och Thomas Erixzon. Pelle Månsson läser dikter.
Här är hela 1 majprogrammet!


Kommunfullmäktige den 24 april

Fullmäktiges sammanträde denna kväll handlade nästan helt om årsredovisningen för 2007 och om 2008 års första tilläggsbudget.
Här finns ett reportage från fullmäktige!


Meningsfull aktivering en självklarhet

Uno Kenstam  Anders Hansen

Uno Kenstam och Anders Hansen svarar gemensamt Ebert Sjöbergs insändare i SmT ang. aktiveringen inom äldreomsorgen..
Läs hela svaret!


SAFE svarar om skolpolitiken.

Uno KenstamPelle MånssonBernt HultbergAnders Hansen

Uno Kenstam, Pelle Månsson, Bernt Hultberg och Anders Hansen svarar gemensamt Torbjörn Larsson (Anneberg) på hans insändare i SmT fredagen den 9 februari.
Läs hela svaret!


Malin och Anders (m) får svar på tal!

Moderaterna Malin Olsson och Anders Karlgren får svar på tal från SAFE, s och v om skolfrågorna i Nässjö kommun.
Läs hela svaret!


Folkomrösta om Lissabon-fördraget!

Eva-Britt Svensson Eva-Britt Svensson, EU-parlamentariker för (v), föreläste om EU:s nya grundlag, det s.k. ”Lissabon-fördraget” i Nässjö den 2 februari. Arrangörer var Nej till EU-Nässjö.
Här finns ett reportage från föreläsningen!


Rapport från kommunfullmäktige den 31 januari

Fullmäktige inledes med Allmänhetens frågestund, och sedan var det debatt kring bl.a. folkhälsa, avgiftsfria bussar, seniorboende i Forserum och återvinningsstationer m.m.
Här finns ett reportage från fullmäktige!


Marie-Louise Ekholm (m) får svar på tal ang. bussarna i Nässjö.

Uno Kenstam SAFE:s Uno Kenstam svarar tillsammans med Bo Zander (s) och Wiveka Forell-Karlsson (v). Marie-Louise Ekholms (m) insändare ang. busstrafiken i Nässjö. Det kan även tilläggas det på senaste fullmäktige framkom att Ekholm i landstinget röstat för ökade avgifter på kollektivtrafiken i länet - något som står i skarp kontrast till hennes motion om gratis bussåkande i Nässjö tätort.
Läs hela artikeln om busstrafiken här!.


ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND I FULLMÄKTIGE!

På fullmäktige den 31 januari blir det nypremiär på "Allmänhetens Frågestund". Detta fanns en tid under 1990-talet, men försvann efter ett tag. SAFE har länge arbetat för att få ett "Allmänhetens frågestund" igen. Thomas Erixzon gjorde en motion i frågan 2006, och som blev positivt besvarad i höstas. Därför startar man nu på nytt en frågestund för invånarna i Nässjö, med start i januari. Nästa frågestund blir på augustisammanträdet. Frågorna ska gälla kommunens verksamhet och vara inlämnade till kommunen senast en vecka före sammanträdet - dvs den 24 januari. Den skriftliga frågan skickas antingen till Nässjö kommun, 571 80 eller per e-post till kommunstyrelsen@kommun.nassjo.se. .

Frågan kan läsas upp av antingen frågeställaren eller kommunfullmäktiges ordförande. Frågan får inte vara längre än att den kan läsas upp på ett par minuter. Efter uppläsningen har frågeställaren rätt att kommentera sin fråga under maximalt två minuter.
Mer information finns på kommunens hemsida.


BERNT HULTBERG 70 ÅR!

Bernt Hultberg

SAFE:s Bernt Hultberg fyller 70 år i veckan. Han bjuder på kaffe med dopp lördagen den 12 januari kl. 13-16 i RIA:s nya lokal, Anneforsv. 13, Nässjö. Ingången är från baksidan. Det blir musik av Vungi Drängar och en liten konstutställning.

    


SAFE önskar alla
ETT GOTT NYTT ÅR!

Uno Kenstam Uno Kenstam höll tal i Norra Sandsjö kyrka på nyårsdagen.
SAFE:s kommunalråd Uno Kenstam höll nyårstalet på fredsgudstjänsten i Norra Sandsjö kyrka på kvällen den 1 januari. . Uno är sedan många år även medlem i Nässjö Freds- och Skiljedomsförening.
Läs Uno Kenstams nyårstal!.

Uno Kenstam talar i Norra Sandsjö kyrka på nyårsdagen.
SAFE:s kommunalråd Uno Kenstam håller nyårstal på fredsgudstjänsten i Norra Sandsjö kyrka den 1 januari kl. 19:00. Uno är sedan många år även medlem i Nässjö Freds- och Skiljedomsförening.