Bernt Hultbergs minnessida
Bilder, minnesord, texter, m.m. om
Bernt Hultberg


Kom och titta på SAFEs skyltfönster på Rådhusgatan! Temat i år är "Vackra dörrar i Nässjö", en fotoutställning av Bernt Hultberg.

Juholt - utmanaren - en ny och bra bok
Se recension i
Bok-tips!
SAFE har samtal om skolutredningen!
Sörd. den 17 nov.
kl. 15:00.
Hultetskolans matsal.
Alla välkomna!

SAFE har samtal om skolutredningen!
Onsd. den 21 nov.
kl. 18:00.
Flisby skolas matsal.
Alla välkomna!

SAFE har samtal om skolutredningen!
Månd. den 26 nov.
kl. 18:00.
Ormaryds bygdegård.
Alla välkomna!

SAFE har samtal om skolutredningen!
Lörd. den 1 dec.
kl. 15:00.
Centralskolans matsal.
Alla välkomna!

SAFE har extra Medlemsmöte!
Sönd. den 9 dec.
kl. 16:00.
SAFE-lokalen, Kyrkog. 7, Nässjö.
Remissvar till skolutredningen.
Alla medlemmar är välkomna!

Samtal om äldreomsorgen.
Lörd. den 24 nov.
kl. 14:30.
Parkgården, Nässjö.
Arr: SAFE
Alla intresserade är välkomna!
SAFE har Medlemsmöte!
Sönd. den 28 okt.
kl. 16:00.
SAFE-lokalen, Kyrkog. 7, Nässjö.
Nässjös budget 2013, skolorna i kommunen, översiktsplan, m.m.
Alla medlemmar är välkomna!

Länk till
Socialdemokraternas bloggportal.
Här finns mycket av den intressantaste debatten i dagens Sverige.

Bra bloggar
Jonas Sjöstedt
Jens Holm
Alliansfritt Sverige
Ali Esbati
Ett hjärta rött
Lena Sommerstad
Veronica Palm
Bengt Silfverstrand
Gösta Torstensson
Birger Schlaug


Prenumerera på Nya Smålands Folkblad!
Läs mer på:

Smålands Folkblad

VALSIDA 2010

Hoola Bandoola i Nässjö!
En specialutgåva av Hoola Bandoolas skiva "Vem kan man lita på" innehåller en extra cd med konsert från Nässjö den 17 jan 1974.
Läs mer på:


Mikael Wiehes hemsida
Jämlikhetsanden - en ny och bra bok
Se recension i
Bok-tips!
WikiLeaks

Proggens affischer - internetutställning

SAFE:s nostalgihörna Bilder från förr
och Bilder från Alternativlistan 1980!

Anita Adams hemsida!
SAFE-medlemmen Anita Adam har en egen hemsida
med bilder och dikter.

Skiv-tips!
Bok-tips!

SAFE är ett kommunalt parti, verksamt i Nässjö. SAFE har sitt ursprung i socialdemokratin, men är sedan 1991 ett självständigt parti.

SAFE har 3 ledamöter i Nässjö kommunfullmäktige och finns representerat i nämnder, styrelser och utskott. SAFE fick 1 032 röster i valet 2010 (5,57 %).

Vi ser som vår främsta uppgift att slå vakt om välfärdssamhället. Vi vill arbeta för en bra barnomsorg och skola, och för att äldre, sjuka och handikappade ska få den vård, omsorg och trygghet som de behöver. Miljöfrågorna har vi alltid drivit intensivt.

VI VILL GÖRA NÄSSJÖ TILL EN BRA KOMMUN ATT BO OCH LEVA I! 
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskar SAFE!

tomtekatt

Julkortet är gjort av Anita Adam.


SAFE:s remissvar i Nässjö
kommuns skolutredning

Centralskolan

SAFE har lämnat in ett fylligt remissvar till den skolutredning som kommunen gjort. SAFE säger nej till nedläggning av Centralskolan, Hultetskolan, Solberga skola och Flisby skola. Vi är kritiska till att inget står i utredningen om hur Brinellgymnasiets verksamhet kan påverkas om en hel grundskola flyttas dit. Kommer i så fall lokalerna att räcka för både gymnasium och grundskola?

Läs hela remissvaret.


Tre nya insändare

Uno KenstamKjell WesterlundThomas erixzon

Uno Kenstam har gjort en insändare om butlers och bartenders.
Kjell Westerlund har en ny insändare, denna gång om de hotande klimatförändringarna.
Thomas Erixzon har skrivit en insändare om ökad jämlikhet.

Uno skriver om butlers och bartenders.
Kjell skriver om hotet om klimatförändringar.
Thomas skriver om ökad jämlikhet


Ska även palliativa vårdenheten Nässjö flyttas till Eksjö?

Anders Hansen Det har kommit till SAFEs kännedom att Palliativa vårdenheten är på väg att flytta från Nässjö till Eksjö. Stämmer till uppgifterna och hur reagerar i så fall Nässjös kommunledning? Anders ställer dessa frågor i en interpellation till kommunalrådet Bo Zander (S).

Läs Anders Hansens interpellation.


SAFE:s budgetförslag för Nässjö kommun 2013.

Marianne BromanAnders HansenUno enstam

SAFEs ledamöter i fullmäktige: Marianne Broman, Anders Hansen
och Uno Kenstam.

SAFE föreslår att kommunens skattesats höjs med 50 öre. Detta ger ca 26 miljoner som framför allt läggs på omsorg för äldre och handikappade och på skola och förskola. SAFE vill bl.a. ta bort de nya höga avgifterna inom äldreomsorgen och vill också ge mer pengar till ökad lärartäthet i skolan.

Läs "SAFE:s budgetförslag ".

Se budgetmötet på kommunens webb-TV. Länk till webb-TV från fullmäktige finns på Nässjö kommuns hemsida.


SAFE vill behålla Centralskolan!

Centralskolan

SAFE ordnar samtal om skolutredningen

SAFE kommer att ha egna offentliga möten på en del av skolorna de kommande veckorna för att samtala med föräldrar, elever, personal och andra intresserade.

Mötena kommer att vara på följande tider och platser:
- Lör. 17 nov. kl. 15.00 i Hultetskolan för Hultetområdet.
- Ons. 21 nov. kl. 18.00 i Flisbyskolan för Flisby, Solberga, Anneberg.
- Mån. 26 nov. kl. 18.00 i Ormaryds bygdegård för Ormaryd.
- Lör. 1 dec. kl. 15.00 i Centralskolans matsal.

ALLA INTRESSERADE ÄR VÄLKOMNA TILL DESSA MÖTEN!

SAFE har på medlemmötet den 28 oktober tagit beslut på att säga nej till en nedläggning av Centralskolan. Vi kommer att göra ett remissvar för hela utredningen efter att våra samtalsmöten är avslutade i början av december.

Anders Hansen -har uttalat sig i debatten om bl.a. Centralskolan i Nässjö på kommunens hemsida. Han skriver bl.a. "Jag vill behålla Centralskolan som 7-9 - skola, där alla specialsalar för slöjd/laborationer/estetiska ämnen renoverades 1999-2000 och håller hög standard. Centralskolan är en bra skola som Nässjö kommun behöver både idag och i framtiden."

SAFE-medlemmarna Lars och Ann-Marie Hellström har gjort två insändare om att behålla Centralskolan.
Thomas Erixzon har gjort en insändare med kritik mot att pressen stängs ute från kommunens skolmöten.

Läs Thomas Erixzons insändare.
Läs Lars och Ann-Marie Hellströms andra insändare.
Läs Lars och Ann-Marie Hellströms insändare.
Läs Anders Hansens svar ang. skolorna på kommunens politikerdialog.
Läs mer på: Kommunens politikerdialog.

Anders Hansen - SAFEs representant i Barn- och Utbildningsnämnden - har gjort ett flertal uttalanden i debatten om bl.a. Centralskolan i Nässjö på kommunens hemsida.

Hansen skriver bl.a. "Jag vill behålla Centralskolan som 7-9 - skola, där alla specialsalar för slöjd/laborationer/estetiska ämnen renoverades 1999-2000 och håller hög standard. Centralskolan är en bra skola som Nässjö kommun behöver både idag och i framtiden."

SAFE kommer att diskutera hela skolutredningen på ett medlemsmöte den 28 oktober och planerar att ha egna offentliga möten på en del av skolorna i november.


Sverigedemokraterna - regeringens stödparti

Thomas Erixzon

Thomas Erixzon, har gjort en insändare om Sverigedemokraterna. Det kan efter skandalen med järnrören var dags att påminna om vilket som är Reinfeldtregeringens stödparti.

Läs Thomas insändare här.


Uno frågar om lokal utveckling

Anders Hansen

Uno Kenstam, har ställt en interpellation om de lokala utvecklingsprogrammen¨fungerar för kommunens minedre samhällen, som Bodafors, Forserum, Anneberg och Malmbäck.

Läs Unos interpellation här.


SAFE vill behålla Solgläntan i Bodafors!
Anders Hansen

Anders Hansen har, SAFE:s representant i Omsorgsnämnden, har lagt förslag på nämndens möte i oktober om att inte lägga ner Solgäntan i Bodafors. SAFE vill att skall finnas gruppboende och äldrehem i kommunens fem större samhällen.

Läs Hansens förslag här.


Allhelgonahelgen 2012

Hultbergs gravsten

Ljusen lyste vid Bernt Hultbergs gravsten på Allhelgonakvällen den 3 november. Bernt ligger begravd på Anneforskyrkogården i Nässjö, strax till vänster om ingången till kapellet. Han ligger på samma gravplats som sina föräldrar; Evert och Ester Hultberg.


Slå vakt om strandskyddet!

Thomas Erixzon, SAFE:s representant i Miljö- och Byggnadsnämnden, har skrivit SAFEs remissvar ang. kommunens nya översiktsplan. Den koncenterar sig på förslaget att ta bort strandskyddet vid många sjöområden i kommunen. SAFE vill istället värna om strandskyddet.

Läs hela remissvaret här.


Rapport från fullmäktige i oktober

Anders Hansen deltog bl.a. i debatter om trygghetsboende för äldre, om rabatt på bygglovsavgifter och om "Vision 2030". Även Uno Kenstam var uppe i talarstolen om "Vision 2030" och läste också upp sin interpellation om "Bigfoot" .

Läs rapporten från fullmäktiges oktobersammanträde.


Insänt var det här!

Uno KenstamKjell WesterlundThomas erixzon

Uno Kenstam har gjort en insändare om arbetslösheten.
Kjell Westerlund har en ny insändare, denna gång om att gynna handel och miljö i Nässjö.
Thomas Erixzon har skrivit en insändare om kommunens nya "Vision 2030".

Uno skriver om arbetslösheten.
Kjell skriver om att gynna handel och miljö.
Thomas skriver om "Vision 2030"


Uno ställer frågor till Karlsson och svarar "Borgerlig"

Uno Kenstam

Uno Kenstam har ställt en interpellation till kommunalrådet Anders Karlsson (c) och vill ha svar på ett antal frågor om läget för ungdomar i "riskzonen" i Nässjö.

Uno har även gett ett svar på tal till sign. "Borgerlig" i en insändardebatt i tidningen "Höglandsnytt".

Unos frågor ang. arbetet med att följa upp ungdomar.
Unos svar till "Borgerlig".


Mer till skola och omsorg i
SAFE:s tilläggsbudget

SAFE:s kf-grupp

SAFEs tre fullmäktigeledamöter,
Anders Hansen, Marianne Broman och Uno Kenstam.

SAFE lade fram ett eget förslag till tilläggsbudget 2 i Nässjö kommunfullmäktige den 27 september. I detta förslag ingår mer resurser till skola och omsorg. SAFE lägger mer pengar till att minska barngruppernas storlek på förskolan och till att öka lärartätheten på grundskolan och Brinellgymnasiet.

Till Omsorgsnämnden vill SAFE ge mer resurser för att öka personaltäten. SAFE vill också behålla syn- och hörselvårskonsulenten, seniorboenden med samlingssal och lunchservering, och avveckla de nya dyrare omsorgstaxorna. SAFE vill också att FUB ska behålla sitt nuvarande anslag på 55 tkr.

När det gäller investeringsbudgeten vill SAFE bl.a. tidigarelägga ombygganden av Runnerydsskolan.

Här finns SAFE:s förslag till tilläggsbudget i sin helhet.


Stoppa miljardrullningen till dyrgripen JAS!

Thomas Erixzon

Thomas Erixzon har gjort en insändare där den nya miljardrullningen till JAS-Gripen kritiseras.

Säg Nej till utökning av Dyrgripen JAS!


2074 personer skrev på
namninsamlingen om Rehab

Namninsamling

Kjell Westerlund och Marianne Broman
samlar namn på Stortorget i Nässjö.

SAFE har mellan den 1 maj och 1 september samlat namn mot den föreslagna nedläggningen av Geriatriska Rehab i Nässjö. Nedläggningen drabbar ett 100-tal anställda och ett stort antal patienter. Det kan bli en av de största arbetsnedläggelserna i Nässjös historia.

SAFE är det enda parti i Nässjö som på allvar har protesterat mot nedläggningen!

2 774 personer skrev på vår namninsamling för att behålla Rehab i Nässjö. Listorna lämnades över av Anders Hansen den 11 sept. till Landstingets kansli, för att sedan skickas vidare till landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige.

Tillsammans med namnlistorna har SAFE lämnat ett följebrev med kommentarer och synpunkter på nedläggningen av Geriatriska Rehab i Nässjö:
SAFE:s följebrev till namnlistorna.

Anders Hansen blev intervjuad i både TV och radio i samband med inlämningen av namninsamlingen på Landstingets kansli; se:
Smålandsnytt
Radio Jönköping

SAFE har skrivit om Rehab i årets 1 majblad:
Lägg inte ner geriatriska Rehab i Nässjö!
Läs även Thomas Erixzons insändare om Rehab i Nässjö.

dammsugarbild

Den här bilden på dammsugaren gjordes redan 1991, men är tyvärr fortfarande bara alltför aktuell.

Namninsamlingen om Rehab
är nu avslutad

Namninsamling

Kjell Westerlund och Marianne Broman
samlar namn på Stortorget i Nässjö.

SAFE har sedan den 1 maj samlat namn mot den föreslagna nedläggningen av Geriatriska Rehab i Nässjö. Nedläggningen drabbar ett 100-tal anställda och ett stort antal patienter. Det kan bli en av de största arbetsnedläggelserna i Nässjös historia.

SAFE är det enda parti i Nässjö som på allvar har protesterat mot nedläggningen!

2 774 personer har skrivit på vår namninsamling för att behålla Rehab i Nässjö. Listorna kommer att översändas till landstingets kansli för att sedan skickas vidare till landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige.


Namninsamlingen om Rehab
går in mot slutspurten!

Namninsamling

Kjell Westerlund och Marianne Broman
samlar namn på Stortorget i Nässjö.

SAFE har sedan den 1 maj samlat namn mot den föreslagna nedläggningen av Geriatriska Rehab i Nässjö. Nedläggningen drabbar ett 100-tal anställda och ett stort antal patienter. Det kan bli en av de största arbetsnedläggelserna i Nässjös historia.

SAFE är det enda parti i Nässjö som på allvar har protesterat mot nedläggningen!

Hittills har bortåt 2 500 personer skrivit på vår namninsamling för att behålla Rehab i Nässjö. Vi står och samlar namn på Stortorget i Nässjö torsdagar och lördagar t.o.m lörd. den 1 september.
Kom och kriv på du också!


SAFEs budgetförslag i Omsorgsnämnden

Anders Hansen

Anders Hansen, har lagt SAFE:s budgetförslag för 2013 i Omsorgsnämnden. SAFE vill bl.a. riva upp fullmäktiges beslut från 2011 att införa nya avgifter för omsorgen. SAFE vill också öka personaltätheten och behålla dagens seniorboendeform med tillgång till lunchservering och samlingslokaler.

Här finns hela SAFE:s budget för Omsorgsnämnden.


Polisen måste sätta stopp för rasisterna i Forserum!

Kjell Westerlund

SAFE:s Kjell Westerlund kommenterar situationen för somalierna i Forserum i en aktuell insändare.

Hård polisinsats mot rasisterna i Forserum! av Kjell Westerlund.
Dagens ris till SD av Kjell Westerlund.


Vad händer med distriktsköterskemottagningarna?

Anders Hansen

Landstinget vill avveckla distrikssköterskemottagningarna i Anneberg och Malmbäck. Vad gör kommunledningen i Nässjö mot detta, undrar SAFE:s Anders Hansen i en interpellation.

Fråga om distriktssköterskemottagningarna i Anneberg och Malmbäck av Anders Hansen.


Nya insändare i sommartid

Thomas Erixzon har gjort två insändare om arbetslösheten in Sverige, samt en insändare om språkets högervridning. Kjell Westerlund har skrivit om hur högerpolitiken har drabbat många i samhället.

Det går nästan 8 arbetslösa på varje ledigt jobb! av Thomas Erixzon.
Regeringen är ansvarig för massarbetslösheten av Thomas Erixzon.
Det högervridna språket av Thomas Erixzon.
Bort med privata vinstintressen i välfärden! av Kjell Westerlund.


Namninsamling mot att lägga ner Geriatriska Rehab i Nässjö!

Namninsamling

Anders Hansen och Anita Adam
samlar namn vid SAFE:s bokbord.

I våras kom det som en total nyhet och en mycket obehaglig kupp från landstingets planeringsdelegation, att man nu förbereder en avveckling av hela geriatriska rehabiliteringskliniken; avdelning A vid Höglandssjukhuset i Nässjö. Dessutom drabbas köket, städpersonal och vaktmästeri om avvecklingen genomförs.

SAFE protesterar mot detta och kräver att kommunledningen gör allt för att landstinget ska behålla Rehabklinikens avdelning A i Nässjö.

Hittills har bortåt 1 500 personer skrivit på vår namninsamling för att behålla rehab i Nässjö. Vi står och samlar namn på Stortorget i Nässjö torsdagar och lördagar. Kom och skriv på du också!

dammsugarbild

Den här bilden på dammsugaren gjordes redan 1991, men är tyvärr fortfarande bara alltför aktuell.

I en interpellation till kommunalrådet Bo Zander undrar Anders Hansen vad kommunledningen gör för att stoppa nedläggningen.

Läs frågan till Zander om Rehab i Nässjö.

Thomas Erixzon

Thomas Erixzon har gjort en insändare om nedläggningen av Rehab och sätter denna i samband med alla tidigare nedläggningar vi ssjukhuset i Nässjö.

Läs Thomas Erixzons insändare om Rehab i Nässjö.

SAFE skriver också om Rehab i årets
1 majblad.
Lägg inte ner geriatriska Rehab i Nässjö!


Insändare om S-högern och om EU

Thomas Erixzon har gjort en insändare om att S-högern nu har tagit över med Stefan Löfvén som ny partiledare. Uno Kenstam skriver om att försämringarna inom välffärden skapar högre trösklar för att komma in på arbetsmarknaden.

Högern inom S har tagit över av Thomas Erixzon.
Ännu högre trösklar av Uno Kenstam.


Det stora tågrånet.

Föreläsning med Mikael Nyberg

Det stora tågrånet

Lördagen den 2 juni var författaren Mikael Nyberg till Nässjö för att föreläsa om "Det stora tågrånet - från hela folkets järnväg till hela folkets tågkaos".

"Tåg som inte går i tid. Tåg som inte går alls. Nedfallna kontaktledningar. Haverier. Dödsolyckor. Den svenska järnvägen är i kris. Och det beror inte främst på snön.

Tågtrafik kräver samordning och planering. Men svenska politiker bestämde i slutet av 1980-talet att det skulle fungera bättre med marknadsmekanismer.

Modellen med fri konkurrens på spåren övergavs redan i järnvägens barndom. Nya försök i Storbritannien fick katastrofala följder. Men svenska politiker framhärdar.

Det stora tågrånet är den första boken om tågkaoset. Jag har grävt i dokumenten och talat med banarbetare, tågmästare, städare, lokförare och tjänstemän. Det finns ett samband, visar det sig, mellan järnvägens sönderfall och de finansiella bubblorna."
Texten ovan är hämtad från Mikael Nybergs hemsida.

Här är ett reportage från Mikael Nybergs föreläsning!
Här är en länk till Mikael Nybergs hemsida!


Bernt Hultberg 1938 - 2012

Bernt Hultberg i sommarkrans

Bernt med blomsterkrans i håret. Bilden är tagen i Nässjö hembygdspark sommaren 2010.

Bernt Hultberg har hastigt gått bort onsdagen den 23 maj. Bernts hälsa har varit vacklande de senaste månaderna och han var inlagd några dagar på Eksjö lasarett för ca två veckor sen. Han var dock aktiv in i det sista. Fredagen den 18 maj var med vid IOGT/NTO:s bord på marknaden i Nässjö och söndagen den 20 maj deltog han på SAFE:s styrelsemöte.

Bernt var aktiv som politiker i mer än 50 år; de första årtiondena som socialdemokrat och sedan 1991 i det lokala partiet SAFE. Han var i ledamot i Nässjö kommunfullmäktige mellan 1980 och 2010. Han var ledamot i många år i Barn- och Utbildningsnämnden och Tekniska Servicenämnden.

Han var en synnerligen aktiv politiker; han var ofta uppe i fullmäktiges talarstol och skrev åtskilliga motioner och interpellationer till fullmäktige. Han var även en flitig insändarskribent. Många av Bernts insändare och motioner finns att läsa i SAFE:s arkiv.

Till sin fulla rätt kom Bernt vid SAFE:s bokbord. Han var suverän på att diskutera med "folk på sta'n" och var beredd till att lyssna på de problem, frågor och åsikter som människor i alla åldrar framförde vid bokbordet.

Bernt var även djupt engagerad i flera andra föreningar, bl.a. IOGT/NTO, Nässjö Freds- och Skiljedomsförening och Folkrörelsen Nej till EU.

Bernts kista

Från begravningen den 8 juni i Pigalle-salen. Bernts kista stod i centrum och ovanför fanns ett stort porträtt av Bernt. Till vänster fanns SAFE:s krans och till höger IOGT/NTO:s.

Begravningen ägde rum på fredagen den 8 juni i f.d. Folkets Hus i Nässjö. Bortåt 200 personer var närvarande i Pigalle-salen, som var vackert smyckad med blommor och kransar från anhöriga och vänner. Kistan var dekorerad med röda rosor och ovanför fanns ett stort porträtt av Bernt. Officiant var Evert Rydén, som också svarade för solosång och musik. Claes Kihlagård spelade kornett och PRO-kören Profilen (som Bernt själv varit medlem i) sjöng bl.a. "I natt jag drömde" och "Jag skall gå genom tysta skyar". ´

Här finns bilder från Bernts begravning den 8 juni..

Bernt Hultberg i New York

Bernt gjorde sitt livs semesterresa över hela USA sommaren 1990. Här står han framför tvillingtornen i World Trade Center i New York.

Här finns en minneskavalkad i bilder om Bernt Hultberg.
Här är minnesord över Bernt av Thomas Erixzon och Pelle Månsson.

tända ljus

På kvällen efter att Bernts bortgång blivit känd stod flera marshaller tända utanför ingången till Mariagatan 23 B, där han bodde. Ett bevis så gott som något att han var uppskattad av många.

Bernt Hultberg 1938 - 2012

Bernt Hultberg

Bernt Hultberg har hastigt gått bort onsdagen den 23 maj. Bernts hälsa har varit vacklande de senaste månaderna och han var inlagd några dagar på Eksjö lasarett för ca två veckor sen. Han var dock aktiv in i det sista. Fredagen den 18 maj var med vid IOGT/NTO:s bord på marknaden i Nässjö och söndagen den 20 maj deltog han på SAFE:s styrelsemöte.

Bernt var aktiv som politiker i mer än 50 år; de första årtiondena som socialdemokrat och sedan 1991 i det lokala partiet SAFE. Han var i ledamot i Nässjö kommunfullmäktige mellan 1980 och 2010. Han var ledamot i många år i Barn- och Utbildningsnämnden och Tekniska Servicenämnden.

Han var en synnerligen aktiv politiker; han var ofta uppe i fullmäktiges talarstol och skrev åtskilliga motioner och interpellationer till fullmäktige. Han var även en flitig insändarskribent. Många av Bernts insändare och motioner finns att läsa i SAFE:s arkiv.

Till sin fulla rätt kom Bernt vid SAFE:s bokbord. Han var suverän på att diskutera med "folk på sta'n" och var beredd till att lyssna på de problem, frågor och åsikter som människor i alla åldrar framförde vid bokbordet.

Bernt var även djupt engagerad i flera andra föreningar, bl.a. IOGT/NTO, Nässjö Freds- och Skiljedomsförening och Folkrörelsen Nej till EU.

Här finns en minneskavalkad i bilder om Bernt Hultberg.

Begravningen äger rum på Pigalle (f.d. Folkets Hus) i Nässjö, fredagen den 8 juni kl. 12:00. Efter akten inbjudes till minnesstund. Om svar anhålles senast måndagen den 4 juni kl. 11.00 till Steens begravningsbyrå; tel. 0380-100 78. Tänk på Läkare utan gränser.


Namninsamling mot att lägga ner Geriatriska Rehab i Nässjö!

Namninsamling

Marianne Broman och Anders Hansen
samlar namn vid SAFE:s bokbord.

En total nyhet och en mycket obehaglig kupp från landstingets planeringsdelegation, är att man nu förbereder en avveckling av hela geriatriska rehabiliteringskliniken; avdelning A vid Höglandssjukhuset Nässjö. Dessutom drabbas köket, städpersonal och vaktmästeri om avvecklingen genomförs.

SAFE protesterar mot detta och kräver att kommunledningen gör allt för att landstinget ska behålla Rehabklinikens avdelning A i Nässjö.

Hittills har över 600 personer skrivit på vår namninsamling för att behålla rehab i Nässjö. Vi står och samlar namn på Stortorget i Nässjö torsdagar och lördagar. Kom och skriv på du också!

dammsugarbild

Den här bilden på dammsugaren gjordes redan 1991, men är tyvärr fortfarande bara alltför aktuell.

I en interpellation till kommunalrådet Bo Zander undrar Anders Hansen vad kommunledningen gör för att stoppa nedläggningen.

Läs frågan till Zander om Rehab i Nässjö.

Thomas Erixzon

Thomas Erixzon har gjort en insändare om nedläggningen av Rehab och sätter denna i samband med alla tidigare nedläggningar vi ssjukhuset i Nässjö.

Läs Thomas Erixzons insändare om Rehab i Nässjö.

SAFE skriver också om Rehab i årets
1 majblad.
Lägg inte ner geriatriska Rehab i Nässjö!


1 maj med SAFE 2012!

Anders Hansen

SAFE 1-majmöte hölls som vanligt i Centralskolans matsal. Välfärd och omsorg var tema för årets 1 majmöte.

Talare var i år Anders Hansen, SAFE:s ledamot i Omsorgsnämnden. Anders talade bl.a. om nedskärningarna i välfärden och om det systemskifte som genomfördes sen den borgerliga regeringen kom till makten 2006.

Han talade även om Nässjös aktuella frågor; om seniorboenden och nedläggningen av Geriatriska Rehab i Nässjö. Han avslutade talet med en hyllning till den generella välfärden.

Eva-Lill Brännström var konfrencier. För musiken svarade Mats Trägård och Jens Back från "Willy's Pegleg". Anita Adam läste egna dikter om en resa till Bali hon gjorde i våras. Thomas Erixzon höll ett appelltal mot EU:s nya finanspakt. Erixzon berättade även kort om SAFE:s kommande aktiviteter. Det var en namninsamling mot att lägga ner Rehab vid Nässjö lasarett.

Här är ett bildreportage från 1 maj!
Här är Anders Hansens 1-majtal!
Här är Thomas Erixzons appelltal mot EU:s finanspakt!
Här är hela 1 majprogrammet!

Jens och Mats

Jens Back och Mats Trägård spelar på SAFE.s 1-majfirande.

Här spelar Mats och Jens på SAFE:s 1 maj
- inslag på Youtube

SAFE-medlemmar på Nej till EU:s rikskongress

Uno Kenstam och Thomas Erixzon var med på Nej till EU:s kongress, som hölls i Västerås den 5-6 maj. Uno blev omvald som ledamot i riksstyrelsen, men lämnar posten som kassör i Nej till EU.

Uno Kenstam

Uno har även gjort en liten insändare om Folkpartiets Birgitta Ohlsson och EU.
Uno har också gjort ett svar till sign. "Borgerlig".


SAFE:s 1 MAJBLAD 2012 ÄR HÄR!

SAFE:s nya 1 majblad innehåller artiklar om äldreomsorgen och om förskolan och skolan. Här finns debattinlägg om nedläggningshoten mot seniorboenden och geriatriska Rehab.

Det finns information om SAFE:s alternativa budget för Nässjö kommun. Vidare finns ett reportage av Daniel Ankarloos föreläsning om välfärdsfrågor.

Här finns också kritik att Sverige går med i EU:s nya finanspakt.

Artiklarna i bladet finns att läsa här!
Nedskärningarna har gått för långt inom omsorgen!
Öka lärartätheten i grundskolan!
Visst har Nässjö kommun råd med seniorboendena!
Lägg inte ner geriatriska Rehab i Nässjö!
Mer till skola och omsorg i SAFE:s budget
Visst finns det pengar till välfärden!
Ett svek mot folkomröstningen om euron!


Lägg inte ner geriatriska
Rehab i Nässjö!

En total nyhet och en mycket obehaglig kupp från landstingets planeringsdelegation, är att man nu förbereder en avveckling av hela geriatriska rehabiliteringskliniken; avdelning A vid Höglandssjukhuset Nässjö. Dessutom drabbas köket, städpersonal och vaktmästeri om avvecklingen genomförs.

SAFE protesterar mot detta och kräver att kommunledningen gör allt för att landstinget ska behålla Rehabklinikens avdelning A i Nässjö.

Anders Hansen I en interpellation till kommunalrådet Bo Zander undrar Anders Hansen vad kommunledningen gör för att stoppa nedläggningen.

Läs frågan till Zander om Rehab i Nässjö.

Thomas Erixzon

Thomas Erixzon har gjort en insändare om nedläggningen av Rehab och sätter denna i samband med alla tidigare nedläggningar vi ssjukhuset i Nässjö.

Läs Thomas Erixzons insändare om Rehab i Nässjö.

   

   


Visst har Nässjö råd med seniorboenden!

Anders Hansen har som enda ledamot i Omsorgsnämnden röstat emot nedläggningen av seniorboendena på Brinellgatan och Sturegatan. Han har också skrivit en insändare där han kraftigt kritiserar Omsorgsnämndens beslut.

Läs Anders Hansens insändare om Seniorboendena!


SAFE har haft årsmöte den 25 mars

SAFEmärke

SAFE hade årsmöte söndagen den 25 mars i Träffpunkten, Nässjö. På årsmötet presenterade styrelsen bl.a. årsberättelse och ekonomisk berättelse för 2011. Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet.

Den nya styrelsen är: Thomas Erixzon (sammankallande), Birgitta Askehag (kassör), Anita Adam, Anders Hansen, Uno Kenstam och Bernt Hultberg.

På årsmötet diskuterades SAFE:s 1 maj-firande. Det blir ett möte i Centralskolans matsal som kommer att fokusera på omsorg och välfärd – frågan är ju aktuell bl.a. med tanke stora taxehöjningar inom omsorgen i Nässjö och nedläggning av flera seniorboenden.

Talare och musikunderhållning är inte klara än. Det blir som förra året inget 1-majtåg, utan en familjeträff med tal och musik i Centralskolan.

Det kommer att skickas ut ett 1-majblad till kommunens hushåll i slutet av april. Där finns artiklar om skola och omsorg, seniorboenden, rehab, SAFE.s budgetförslag samt rikspolitik och EU-frågor.

På årsmötet presenterades SAFE:s föreläsningar under våren och försommaren. Dessa inleds den 14 april med att Gunnar Hansson berättar om Ernst Wigforss. Den 13 maj kommer Nej till EU:s Gösta Torstensson och berättar om euro-krisen. Den 2 juni kommer Mikael Nyberg och föreläser om "Det stora tågrånet" - privatiseringarna av Sveriges järnvägsnät.

Utöver detta togs bl.a. beslut om SAFE:s partibudget för 2012 och medlemsavgiften (50:-/år) fastställdes.

Årsberättelsen för 2011 finns att läsa här.


Anders Hansen frågar om bristande redovisning inom omsorgen

Anders Hansen I en interpellation till omsorgsnämndens ordförande Sylve Jergefelt undrar Anders Hansen varför redovisningen till Omsorgsnämnden av beviljade insatser inom omsorgen har upphört. Han undrar hur uppföljningen ska göras hur den nya högre omsorgstaxan har påverkat förfrågan om insatser. Många äldre med låg inkomst anser sig inte längre ha råd.

Läs frågan om redovisningen av omsorgsinsatser.


Rapport från fullmäktige i februari

SAFE-trojkan

SAFE:s trojka i fullmäktige -
Anders Hansen, Marianne Broman och Uno Kenstam

Anders Hansen och Uno Kenstam deltog bl.a. i debatter om äldreomsorgen och privatiseringar, om alkoholförebyggande verksamhet, om kommunal upphandling och "vita jobb".

Läs rapporten från fullmäktiges februarisammanträde.


En svensk anslutning till europakten är ett svek mot folkomröstningen om EMU!

Nej till EU

SAFE menar att det är ett stort svek att ansluta Sverige till EU:s nya finanspakt. Detta är ett steg att bakvägen gå in i EMU som svenska folket röstade nej till i folkomröstningen om euron 2003.

Läs uttalandet "Ett svek mot folkomröstningen om euron!"

Även Folkrörelsen Nej till EU:s lokalgrupp i Nässjö har gjort ett uttalande i samma fråga.
Läs "Respektera folkomröstningen om euron – säg nej till svensk anslutning till den nya europakten!"

Thomas Erixzon har gjort en insändare om Socialdemokraternas hastiga byte av både partiledare och ställningstagande om EU:s finanspakt.
Läs "Socialdemokraterna - Reinfeldts nya stödparti


Anders Hansen frågar om förskolan Sunnanäng

I en interpellation till BU-nämndens ordförande Leif Ternstedt undrar Anders Hansen om platserna på förskolan Sunnanäng finns tillgängliga utöver den nya förskolan i Åker, om av förskoleplatser i Åker/Målen-området följer nuvarande utveckling?

Läs frågan om Sunnanäng


Rapport från fullmäktige i januari

Anders Hansen deltog bl.a. i debatter om äldreomsorgen och om Parkgården som seniorboende. Även Uno Kenstam var uppe i talatstolen om bl.a. gata/parkorganisationen och om klimatsmart verksamhet.

Läs rapporten från fullmäktiges januarisammanträde.


Behåll Parkgården som seniorboende!

Anders Hansen

Anders Hansen på Parkgården den 21 januari 2012.

Anders Hansen höll i diskussionen och frågestunden om Parkgårdens framtid och om äldreomsorgen i Nässjö kommun. Mötet hade lockat ett 60-tal åhörare, däribland representanter från flera pensionärsorganisationer. Debatten var livlig och frågorna många - och man ville definitivt behålla Parkgården som seniorboende!

Till mötet hade Anders framställt faktamaterial om äldreomsorgen i Nässjö kommun.

Anders Hansen har även skickat en skrivelse till Parlamentariska nämnden ang. avvecklingen av omsorgen som bedrevs på Norråsagården 3.
Skrivelse om Norråsagården.


Nya insändare från Thomas Erixzon!

Thomas Erixzon

Thomas Erixzon har gjort en insändare där Swedbank vägran att handha kontanter kritiseras. Den andra insändaren handlar vapenindustrins intresse att visa upp sina dödsmaskiner i olika krig.

"Kontanter är ett giltigt betalningsmedel"

"Krig säljer bra"

   


Ny interpellation av Uno Kenstam

Uno Kenstam

Uno Kenstam har ställt en fråga till Bo Zander (S) om s.k. vita jobb vid kommunala upphandlingar.

Upphandling -Vita-Jobb-modellen

   


Startsidan de senaste fyra åren

Mycket har hänt i politiken de senaste åren. Här finns allt som har varit - år för år - på SAFE:s startsida sedan början av 2006.

SAFE:s startsida 2011.
SAFE:s startsida 2010.
SAFE:s startsida 2009.
SAFE:s startsida 2008.
SAFE:s startsida 2007.
SAFE:s startsida 2006.


SAFE - för Dig med hjärtat till vänster!