VALSIDA 2010
VALPROGRAM
VALLISTA 2010

DE RÖDGRÖNA

NEJ TILL KÄRNKRAFT!
Rösta bort Maud Olofsson!
Läs "Centerns svek i kärnkraftsfrågan" av Thomas Erixzon.

Bra bloggar
Jonas Sjöstedt
Jens Holm
Alliansfritt Sverige
Ali Esbati
Ett hjärta rött
Gösta Torstensson
Eva-Britt Svensson

Den allierade journalisten
- här kan man följa massmedias kampanj för högern inför valet.
Världens dummaste tak
- bra artikel av Johan Ehrenberg.
Ta det tillbaka - Mikael Wiehes senaste skiva.
Se recension i
Skiv-tips!
Mikael Wiehe spelar i Nässjö månd.
27 september!

Håll med eller
håll käft -
bra bok av Åsa Linderborg.


Det måste finnas en väg ut ur det här samhället -
bra bok av Göran Greider

Se recension i
Bok-tips!
Proggens affischer
- utställning på Jönköpings Länsmuseum.
Länsmuseets hemsida
WikiLeaks

Proggens affischer - internetutställning


"Afghanistan,
- Bomber, Nej tack! Men gärna bistånd"

Föreläsning med
Stefan Lindgren.
Fred. 15 okt.
kl. 17:00.
Parkgården, Nässjö
Kaffe serveras!
Alla välkomna!
Arr: Nässjö Freds- och Skiljedomsförening och ABF.
Fredskonsert i Nässjö kyrka.
Medverkan av
Kulturskolans elever och lärare, samt Thomas strand, riksdagsman.
Sönd. 24 okt.
kl. 18:00.
Alla välkomna!
Arr: Nässjö Freds- och Skiljedomsförening m.fl.
Fredsfrågor och säkerhetspolitik.
Debatt inför valet mellan riksdagspartierna
den 6 augusti.
Se mer information om
Fredsdebatten!
TREVLIG MIDSOMMAR!
Hur ser vardagen ut för det palestinska folket?
Föreläsning med
Nahal Mernoush
Ons. 16 juni kl. 18:30.
Träffpunkten,
Kyrkog. 2, Nässjö.
Arr: Nässjö Freds- och Skiljedomsförening

Laval-domen och hotet mot arbetsrätten.
Föreläsning med
Gösta Torstensson
Tis. 15 juni kl. 19.
F.d. IOGT/NTO-lokalen, Postg. 14.
Arr: Nej till EU-Nässjö.

Medlemsmöte sön. den 13 juni kl.11-14.

Vilhelm Moberg:
Kungadömet frammanar och utvecklar några av mänskilighetens mest förödmjukande egenskaper: begäret att stå i gunst hos de höga, ivern att få umgås med dem, tjänstvilligheten till varje pris, den böjda ryggen inför överheten. Till konungen och hans hov hör lakejen och kungadömet har alltid alstrat lakejsjälar.
Vilhelm Moberg i
"Därför är jag republikan".

Länk till
Republikanska föreningen

Här finns årets
1 majbilder!!!

Snart är det
1 MAJ!

SAFE har
ÅRSMÖTE!

Sönd. 28 mars.
kl 11:00.
Träffpunkten,
Kyrkog. 2, Nässjö
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Fastställande av antalet listor och kandidater till valet 2010.
Diskussion om valprogram.
ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMA!
Mer information
finns här!

SAFE har Medlemsmöte! Sönd. den 17 jan.
kl. 11:00-14:00.
SAFE-lokalen,
Kyrkog. 7, Nässjö
På dagordningen bl.a. industrimarksplan, politisk organisation 2010-2014.
Alla medlemmar är välkomna!
SAFE:s nostalgihörna Bilder från förr
och Bilder från Alternativlistan 1980!

30 år efter kärnkrafts-
omröstningen.

Därför är kärnkraften farlig! SAFE var 1980 en organisation för kärnkraftsmotståndare inom (S). En medlem var Lasse Karlsson. Han har en bra blogg som kommenterar kärnkraftspolitiken.
Läs Lasse Karlssons blogg
.


Anita Adams hemsida!
SAFE-medlemmen Anita Adam har en egen hemsida
med bilder och dikter.
SAFE:s VALPROGRAM 2006
hittar du här!


Skiv-tips!
Bok-tips!

SAFE är ett kommunalt parti, verksamt i Nässjö. SAFE har sitt ursprung i socialdemokratin, men är sedan 1991 ett självständigt parti.

SAFE har 3 ledamöter i Nässjö kommunfullmäktige och finns representerat i nämnder, styrelser och utskott. SAFE fick 1 032 röster i valet 2010 (5,57 %).

Vi ser som vår främsta uppgift att slå vakt om välfärdssamhället. Vi vill arbeta för en bra barnomsorg och skola, och för att äldre, sjuka och handikappade ska få den vård, omsorg och trygghet som de behöver. Miljöfrågorna har vi alltid drivit intensivt.

VI VILL GÖRA NÄSSJÖ TILL EN BRA KOMMUN ATT BO OCH LEVA I! 
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskar SAFE!

Julkortet är gjort av Anita Adam och föreställer hennes katt Kidden.
Här visas en större bild på julkortet!


SAFEs ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och styrelser.

Det nya kommunfullmäktige valde ledamöter och ersättare till kommunens nämnder och styrelser torsdagen den 9 december.

SAFEs tre ledamöter i fullmäktige, Anders Hansen, Marianne Broman och Uno Kenstam, var på plats.

SAFE har haft valtekniskt samarbete med Kristdemokraterna vilket har gynnat båda partierna. SAFE får ordinarie platser i Omsorgsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Stiftelsen Annebergshus och ersättarplatser i Barn- och Utbildningsnämnden, Miljö- och Byggnadsnämnden, Tekniska Servicenämnden, Nässjö Affärsverk samt några mindre nämnder och utskott. SAFE har insynsplatser i Parlamentariska nämnden och Valnämnden. Uno Kenstam är sedan november invald som ersättare i kommunstyrelsen och dess båda utskott.

Här finns en lista samtliga med SAFEs ledamöter och ersättare 2011-2014.


Budgetmötet med nya fullmäktige.

Marianne BromanAnders HansenUno enstam

SAFEs ledamöter i fullmäktige: Marianne Broman, Anders Hansen
och Uno Kenstam.

Det nya kommunfullmäktige hade sitt första budgetmöte torsdagen den 25 november. Det startade halv nio på morgonen och höll på ända fram till halv elva på kvällen. Flera nya ledamöter från olika partier var uppe i talarstolen och det blev en hel del intrssanta debatter.

SAFEs tre ledamöter, Anders Hansen, Marianne Broman och Uno Kenstam, var på plats. SAFE lade en del egna förslag inom Omsorgsnämnden, men begärde ingen skattehöjning.

Här finns reportage från novembersammanträdet att läsa!
Här finns Uno Kenstams inledningstal att läsa!
Uno Kenstam har gjort en insändare angående budgetdebatten.
Här finns Uno Kenstams insändare att läsa!


Uppdatera den svenska modellen.

Ny insändare av Wille Brüggemann. Den handlar om den stora ungdomsarbetslösheten och den svenska arbetsmarknadspolitiken.

Här finns insändaren att läsa!


Behåll bussarnas uppställningsplatser på Stortorget!

Thomas ErixzonBernt Hultberg

Thomas Erixzon och Bernt Hultberg har lämnat in ett remissyttrande angående "Vision Nässjö stadskärna". De är kritiska till att lokalbussarnas uppställningsplatser föreslås att flyttas till området norr om Resecentrum. De kritiserar även att regionbussarnas hållplats vid Stortorget föreslås tas bort och att parkeringsplatserna inte ska vara kvar på Karlagatan. Detta är dock inget offiellt yttrande från SAFE som parti.

Här finns deras remissyttrande att läsa!


Nya fullmäktige har haft sitt första sammanträde.

Anders HansenMarianne BromanUno enstam

SAFEs ledamöter i fullmäktige: Anders Hansen, Marianne Broman
och Uno Kenstam.

Det nya kommunfullmäktige sammanträdde för första gången den 4 november. Man valde bl.a. fullmäktiges presidium, ledamöter och ersättare i kommunstyrelse, kommunrevision och valberedning. Man utsåg också kommunalråd och ordföranden i kommunstyrelsens utskott.

SAFE har efter valet bara tre ledamöter i fullmäktige, Anders Hansen, Marianne Broman och Uno Kenstam, samt två ersättare; Eva-Lill Brännström och Johnny Lundh.

Här finns reportage från novembersammanträdet att läsa!

Den 28 oktober hade det gamla fullmäktige sitt sista sammanträde. Thomas Erixzon hade lämnat in en motion om att återuppta bokbussverksamheten. Johnny Lundh besvarade en fråga om "Ett barnsligare Nässjö" och Bernt Hultberg avslutade en 30-årig fullmäktigekarriär med att begära avslag på en försäljning av aktier som kommunen ägde i Nässjö Miljö- och Återvinning AB.

Här finns reportage från oktobersammanträdet att läsa!
Här finns bokbussmotionen att läsa!

Länk till webb-TV från fullmäktige finns på Nässjö kommuns hemsida.


Afghanistan - bomber,
nej tack – men gärna bistånd.

Stefan

Farshid Ardabili-Farshi, Daniel Ardabili-Farshi, Stefan Lindgren
och Bernt Hultberg.

Stefan Lindgren, från föreningen Afghanistan-Solidaritet föreläste i Nässjö den 15 oktober. Stefan har varit engagerad i Afghanistan i många decennier, tidigare mot Sovjets ockupation av landet; nu emot de amerikanska trupperna där. Föreläsningen arrangerades av Nässjö Freds- och Skiljedomsförening i samarbete med ABF.

Läs en rapport från föreläsningen om Afghanistan. NYTT
Afghanistan-Solidaritets hemsida.


Wille Brüggemann debatterar mot Sverigedemokraterna!

Wille Brüggemann har skrivit två artiklar om Sverigedemokraternas syn på invandringen i Sverige. Wille menar bl.a. att Sverigedemokraterna beräkningar på hur mycket invandringen i landet är kostar är grovt felaktiga.

Läs "För en allmänmänsklig och saklig debatt om invandringen!". NYTT
Läs "30 miljarder är sannare än 267 felräknade". NYTT

För den som vill ta reda på mer om Sverigedemokraternas sätt att räkna finns här en bra länk:


Valresultatet i Nässjö kommun

Enligt slutresultatet fick SAFE 1 032 röster ( 5,57 %) och 3 mandat i fullmäktige. Detta innebar ett rejält valnederlag med hela 14 % jämfört med valet 2006, då SAFE fick 2 556 röster (19,57 %). SAFE tappar 8 av sina 11 mandat i fullmäktige.

I första valkretsen (Nässjö tätort) fick SAFE 723 röster och 6,74 %. I andra valkretsen (landsbygd och övriga tätorter) fick SAFE 309 röster och 3,97 %.

Valresultatet för partierna i Nässjö blev:
SAFE: 5,57 %, 3 mandat, -8 mandat.
Socialdemokraterna: 34,43 %, 20 mandat, +2 mandat.
Vänsterpartiet: 3,99 %, 2 mandat, , +1 mandat.
Miljöpartiet: 3,54 %, 2 mandat, +2 mandat.
Moderaterna: 18,56 %, 11 mandat, +1 mandat.
Centern: 8,28 %, 4 mandat, -1 mandat.
Folkpartiet: 7,22 %, 4 mandat, +1 mandat.
Kristdemokraterna: 11,94 %, 7 mandat, -2 mandat.
Sverigedemokraterna: 6,39 %, 4 mandat, +4 mandat.
Övriga: 0,07 %.

Det parlamentariska läget är osäkert; SD blir vågmästare mellan blocken. SAFE, S, V, MP fick 27 mandat, M, C, FP, KD fick 26 mandat.

Se Valmyndighetens hemsida för se hela slutresultatet. Där kan man se hur rösterna fördelar sig på de olika valdistrikten i kommunen och vilka som fick personröster.

Av SAFE:s kandidater fick Anders Hansen flest personröster; 62 stycken. Uno Kenstam fick 57 personröster, Farshid Ardabili-Farshi fick 42, Johnny Lundh 36, Marianne Broman 32 och Per-Olof Månsson 25.

Personrösterna ändrar dock inte på vilka som kommer in i fullmäktige för SAFE; det blir Anders Hansen, Marianne Broman och Uno Kenstam, vilka stod överst på listan.

För kommentarer kring valresultatet se:
Smålandsnytt
Radio Jönköping
TV 4 Jönköpings län
Nässjö kommun

Här finns en valanalys att läsa. NYTT
Utförligare valanalys och fler kommentarer kommer senare.


Valnattsresultatet i Nässjö kommun

Enligt valnattsresultatet fick SAFE - 1 011 röster ( 5,6 %) och 3 mandat i fullmäktige. I första valkretsen (Nässjö tätort) fick SAFE 706 röster och 6,7 %. I andra valkretsen (landsbygd och övriga tätorter) fick SAFE 305 röster och 4,0 %.

Valnattsresultatet för partierna i Nässjö blev:
SAFE 5,6 %, 3 mandat, -8 mandat.
Socialdemokraterna 34,6 % 20 mandat, +2 mandat.
Vänsterpartiet 3,9 %, 2 mandat, , +1 mandat.
Miljöpartiet 3,5 %, 2 mandat, +2 mandat.
Moderaterna 18,6 %, 11 mandat, +1 mandat.
Centern 8,3 %, 4 mandat, -1 mandat.
Folkpartiet 7,2 %, 4 mandat, +1 mandat.
Kristdemokraterna 11,9 %, 7 mandat, -2 mandat.
Sverigedemokraterna 6,4 %, 4 mandat, +4 mandat.

Det parlamentariska läget är osäkert; SD blir vågmästare mellan blocken. SAFE, S, V, MP fick 27 mandat, M, C, FP, KD fick 26 mandat.

Den slutliga sammanräkningen sker onsdagen den 22 september.
Se Valmyndighetens hemsida för se hela valnattsresultatet och slutresultatet. Där kan man se hur rösterna fördelar sig på de olika valdistrikten i kommunen.

För kommentarer kring valresultatet se:
Smålandsnytt
Radio Jönköping
TV 4 Jönköpings län
Nässjö kommun

Utförlig valanalys och fler kommentarer kommer senare.


Fullmäktige finns nu på webb-TV.

Kommunfullmäktige den 30 september finns även att se på kommunens webb-TV. Sammanträdet inleddes med allmänhetens frågestund. Det var mycket diskussion om nedskärningarna i Kost & Städ i samband med en interpellation från Sigvard Karlsson (KD). Både Bernt Hultberg och Uno Kenstam var uppe i talarstolen. Vindkraft och tilläggsbudget var också två viktiga frågor som behandlades.

Länk till webb-TV finns på Nässjö kommuns hemsida.


Mikael Wiehe på konsert i Nässjö.

Anita

Anita Adam och Mikael Wiehe.

Mikael Wiehe var i Nässjö måndagen den 27 september. Han spelade på Hotell Högland. Musikföreningen Sunrise var arrangör. Wiehe sjöng både nya och gamla låtar; han har turnerat hela våren och sommaren mot Reinfelts högerregering. De flesta låtarna på den senaste CD:n "Ta det tillbaka" har ett tydligt politiskt innehåll. Se "Skiv-tips" i spalten till höger för att läsa en utförlig recension av skivan.

Här är även en bild på Mikael Wiehe och Bernt Hultberg.


Rösta på SAFE i kommunvalet!
Rösta rödgrönt i riksdagsvalet!

SAFE:s

SAFE:s kandidater i valet 2010.

Utnyttja din rösträtt! Vill du ha valsedlar, valmaterial, valprogram, foldrar, etc. kontakta då:
Uno Kenstam, 070-250 56 86 eller 0380-51 14 42, Anders Hansen 070-569 21 50, Wille Brüggemann 0380-732 71.


Här är SAFE:s valsida 2010.

På valsidan finns valprogrammet, vallistan, statistik och analyser av föregående val, länkar till valmyndigheten, riksdagspartiernas lokala sidor, bra vänsterbloggar, m.m.

Valprogram från 2006 och 2002, finns under rubriken "Om SAFE" till vänster, för den som vill jämföra.
Reportage från fullmäktige finns under rubriken "Fullmäktige" till vänster. Budgetmötena är i november varje år. Skolstrukturen behandlades i februari 2009.
Insändare och artiklar finns samlade i "Arkiv" till vänster. De viktigaste debattämnena finns också att läsa på hemsidans startsidor från 2006 och framåt. Dessa finns länkar till nederst på den nuvarande startsidan.


Besök SAFE:s bokbord på Stortorget.

SAFE:s

På bokbordsbilden syns från vänster Wille Brüggemann, Erkki Mustonen, Anita Adam, Marianne Broman och Uno Kenstam..

SAFE:s valbord finns vid Stortorget i Nässjö på torsdag förmiddag, fredag eftermiddag och lördag förmiddag veckan innan valet. Där finns valsedlar och annat valmaterial.


SAFE i radio och TV inför valet 2010.

Uno KenstamAnders Hansen

SAFEs båda kommunalråd Uno Kenstam och Anders Hansen har haft varsitt närradioprogram om den kommunala politiken i Nässjö. Nedan finns länk till Nässjö Närradios programarkiv där programmen finns att lyssna på. Uno Kenstams radioprogram finns även som text att läsa och skriva ut.

Uno Kenstam har även medverkat i ett inslag i Smålandsnytt - länk till detta finns nedan.

Länk till Nässjö närradios programarkiv.
Länk till texten till Unos första radioprogram.
Länk till texten till Unos andra radioprogram. NYTT

Länk till SAFE i Smålandsnytt.


Nya insändare av
Thomas Erixzon.

Thomas Erixzon

Här kommer flera nya insändare av Thomas Erixzon inför kommande allmänna val. De senaste handlar om att rösta bort högerregeringen och att kärnkraften är farlig. Makten har sitt pris handlar om skillnaden mellan att sitta som vanlig ledamot i majoritet eller i opposition. De andra är kritik av olika slag mot Reinfeldts regeringspolitik, till en viss del också mot den rödgröna oppositionen.

Läs "Rösta bort högerregeringen". NYTT
Läs "Därför är kärnkraften farlig!". NYTT
Läs "Makten har sitt pris".
Läs "Vapenexport går före djurskydd".
Läs "Byt gärna regering - men byt också politik!".
Läs "Reinfeldts rätta ansikte - orättvisans ansikte".


Wille Brüggemann svarar Malin Olsson!
Läs "Wille Brüggemann svarar Malin Olsson ang. stöd till Linneorna". NYTT
SAFE:S VALSIDA 2010!

SAFE:s

På bokbordsbilden syns från vänster Wille Brüggemann, Erkki Mustonen, Anita Adam, Marianne Broman och Uno Kenstam..

På valsidan finns valprogrammet, vallistan, statistik och analyser av föregående val, länkar till valmyndigheten, riksdagspartiernas lokala sidor, intressanta vänsterbloggar, m.m.

Här är SAFE:s valsida 2010.

För den som vill jämföra med valprogrammen från 2006 och 2002, så finns dessa under rubriken "Om SAFE" till vänster.
Reportage från fullmäktige finns samlade under rubriken "Fullmäktige" till vänster. Budgetmötena är i november varje år. Skolstrukturen behandlades i februari 2009.
Insändare och artiklar finns samlade i "Arkiv" till vänster. De viktigaste debattämnena finns också att läsa på hemsidans startsidor från 2006 och framåt. Dessa finns länkar till nederst på den nuvarande startsidan.

SAFE:s

SAFE:s kandidater i valet 2010.


En sommarbukett från Bernt Hultberg.

Varg i veum

Bernt Hultberg - "Medborgare i konungariket Sverige".

Här kommer en sommarbukett med insändare av Bernt Hultberg ur hans stora insändarproduktion de senaste månaderna.

Läs "Ingen anledning att minska statsskulden". NYTT
Läs "Guldsot är ett bra ord". NYTT
Läs "Klichéer förr och nu". NYTT
Läs "Från svenskt till finskt på ett år".
Läs "Hemligt!?".
Läs "Livshjälp istället för dödshjälp".
Läs "Nej till ny postlag".
Läs "Droghandel nu tillåten".
Läs "Apoteksvinster går till skatteparadis".
Läs "Vad säger Maria Larsson?"
Läs "Är Jan Björklund behörig?"
Läs "Sluta tramsa om pensionärers skatt.


SAFE:s valprogram 2010!

SAFE:s

Här är SAFE:s valprogram 2010.

Här är SAFE:s lista för valet 2010.


Bussarna behövs på Stortorget!

Thomas ErixzonBernt Hultberg

Thomas Erixzon och Bernt Hultberg har gjort en insändare som tar upp planerna på att flytta stadsbussarnas uppställningplats från Stortorget till området norr om Resecentrum. Detta kan försvåra för pensionärer och handikappade att använda lokaltrafiken, då de ofta har ärenden till butikerna, apoteket och bankerna som ligger runt Stortorget.

Läs "Bussarna behövs på Stortorget i Nässjö"
av Thomas Erixzon och Bernt Hultberg.
NYTT


Nya insändare av Thomas Erixzon,
Pelle Månsson och Uno Kenstam.

Thomas ErixzonPelle MånssonUno Kenstam

Thomas Erixzon har gjort en ny insändare om Moderaterna - "De rikas parti". En annan insändare kritiserar skarpt Centerns svek i kärnkraftsfrågan. En tredje insändare handlar om att man ofta blir mer högerinriktad i sina politiska åsikter ju högre inkomst man har. Denna insändare besvarades av Urban Persson (M) - vilken givetvis fick svar på tal.

Pelle Månssons insändare handlar om hur svårt det är att påverka EU, att man måste lära av historien om hur nedskärningarna i det svenska samhället har gått till och att ett utträde ur EU behövs för att återskapa ett jämlikt och solidariskt samhälle i Sverige.

Uno Kenstam har gjort ett svar till Ebert Sjöberg ang. aktiveringen och receptionen på Parkgården.

Läs "De rikas parti" av Thomas Erixzon.
Läs "Centerns svek i kärnkraftsfrågan" av Thomas Erixzon.
Läs "Inkomsten styr åsikten" av Thomas Erixzon.
Läs "Svar till Urban Persson" av Thomas Erixzon.
Läs "Sveriges möjligheter att påverka EU är försvinnande små" av Pelle Månsson.
Läs "Lär av historien" av Pelle Månsson.
Läs "Vi måste ut ur EU" av Pelle Månsson.
Läs "Svar till Ebert Sjöberg" av Uno Kenstam.


SAFE:s kandidater i valet 2010!

SAFE:s

Här är SAFE:s lista för valet 2010.

Fullmäktige den 27 maj -
debatt om Svenskt Näringsliv och företagsklimatet i Nässjö

Bernt HultbergAnders HansenUno KenstamThomas Erixzon

Flitigt i talarstolen denna kväll var Bernt Hultberg, Anders Hansen,
Uno Kenstam och Thomas Erixzon.

Det var många frågor uppe denna ikväll; kvalitén inom äldreomsorgen, anti-tobakskampanj i skolorna, Svenskt näringslivs undersökning om företagsklimatet i landets kommuner, samt de kommande årens politiska organisation.

Här finns reportaget att läsa!


Nya insändare från Wille och Uno!

Wille Brüggemann Wille Brüggemann har skickat ett svar till KD:s kommunalråd Margareta Andersson ang. vårdnadsbidrag och KD:s dribblande med siffrorna i opinionsundersökningar.
Läs "Föräldrar behöver inte tvingas att bry sig om sina barn".

Han har tidigare skickat in flera insändare. Den längsta är ett debattinlägg ang. KD:s dribblande med siffror och statistik. Det finns även två svar till moderaten Märit Strindberg om hur mycket pengar till lärartätheten det är rimligt att lägga i tilläggsbudgeten.
Uno Kenstam har skickat in en insändare om Sahlin och Reinfeldt efter TV-debatten den 9 maj.
Läs "Statistik och politik".
Läs "Svar till Märit Strindberg - nr 1".
Läs "Svar till Märit Strindberg - nr 2".
Läs "Reinfeldt, Sahlin och Vin & Sprit".


1 maj med SAFE 2010!

1 maj 2010

Bilden ovan är från Rådhusgatan i Nässjö. Pelle Månsson går i täten med svenska flaggan. Bakom honom går Eva-Lill Brännström, Inger Samuelsson och Maj Widäng .

SAFE samlades som vanligt på Myggans Plats för att sedan gå genom stadens gator. Detta år kom ca 30 personer med i 1-Majtåget. Pelle Månsson gick i täten med svenska flaggan.

Banderoller var "Sverige ut ur EU!", "Stoppa regeringens högerpolitik" och "Öppen aktivering för gemenskap och hälsa".

Bland plakaten märktes bl.a. "Ingen straffskatt på pensionärer!", "Ökad lärartäthet", "Reception på Parkgården" och "Förbättra södra stambanan".

1-majmötet hölls sedan i Centralskolans matsal. Eva-Lill Brännström var konfrencier. Talare var i år Pelle Månsson, Anders Hansen och Uno Kenstam.

Pelle talade bl.a. om jämlikhet, solidaritet, och om hur EU-medlemsskapet skapar ett alltmer orättvist klassamhälle. Anders talade mycket om omsorgsfrågor i Nässjö kommun. Uno talade bl.a. om sin syn på förändringarna inom Kost & Städ i kommunen. Talarna svarar själva för innehållet i sina resp. tal.

Maj Widäng och Anita Adam läste dikter av bl.a. Göran Greider och Sonja Åkesson. Musikunderhållningen stod Mats Trädgårdh och Jens Back för. De sjöng bl.a. flera visor av Dan Berglund.

Pelle MånssonAnders HansenUno Kenstam

Talare på var Pelle Månsson, Anders Hansen och Uno Kenstam.

Här är ett bildreportage från 1 maj!
Här är Pelle Månssons 1-majtal!
Här är Uno Kenstams tal!
Här är hela 1 majprogrammet!

Anders tal publiceras senare på hemsidan.


Intressant fullmäktige i april

Bernt HultbergAnders HansenUno KenstamThomas Erixzon

Flitigt i talarstolen denna kväll var Bernt Hultberg, Anders Hansen,
Uno Kenstam och Thomas Erixzon.

Det var många frågor uppe denna ikväll; bandyhall, årsredovisningar, tilläggsbudget, industrimark och en hel del annat. En stor publik hade samlats för att lyssna på diskussionen kring bandyhallen. Mötet höll på nästan fram till midnatt.

Här finns reportaget att läsa!


30 år sedan kärnkraftsomröstningen den 23 mars 1980

Barsebäcksmarsch 1980

Från Barsebäcksmarschen 1980 - i mitten av bilden under de vajande SAFE-fanorna syns Pelle Månsson iförd grön jacka och keps.

Namnet SAFE kommer ursprungligen från ”Socialdemokratiska Arbetsgruppen För en Alternativ Energipolitik”. Det var en rikstäckande organisation för kärnkraftsmotståndarna inom (S) och bildades i Nässjö 1976.

SAFE stödde ”Linje 3” i kärnkraftsomröstningen 1980 och då ca 3 000 medlemmar i hela landet. SAFE:s sekretariat var placerat i Nässjö och här gjordes för det mesta medlemsbladet ”Dialogen”. Linje 3 fick 38,7 % av rösterna.

Läs mer om SAFE och folkomröstningen 1980.

Här är mer artiklar om kärnkraft och uranbrytning.
Urankraftens stora risker. - Bernt Hultberg
Livsfarlig uranhantering - Bernt Hultberg
Uranbrytningen ger stora skador - Bernt Hultberg


SAFE har haft årsmöte!

SAFE hade årsmöte söndagen den 28 mars i Träffpunktens lokaler i Nässjö. Uno Kenstam valdes som sammankallande i styrelsen. Eva-Lill Brännström omvaldes som kassör. Wille Brüggemann och Bernt Hultberg valdes för två år i styrelsen. Anita Adam har ett år kvar i styrelsen. Utöver detta togs bl.a. beslut om SAFE:s partibudget för 2009 och medlemsavgiften (50:-/år) fastställdes.

Årsmötet beslutade att SAFE ska ställa upp med en gemensam lista i kommunalvalet 2010. Listan har 29 namn.
Anders Hansen blir första namn på denna lista. Marianne Broman står som nummer två och Uno Kenstam som nummer tre.
Av dagens fullmäktigeledamöter ställer Bernt Hultberg, Thomas Erixzon och Nils Sjöstedt på egen begäran inte upp för omval.

Hela listan finns att läsa här.
Årsberättelsen finns att läsa här.
Reservation ang. listor finns att läsa här.


Pelle Månssons syn på kommunens personalpolicy.

Thomas Erixzon

På fullmäktiges sammanträde i januari hade Pelle Månsson kritiska synpunkter på kommunens förslag till ny personalpolicy. Han tyckte bl.a. att kommunen ställde många krav på de anställda, men att policyn inte beskrev vad de anställda kunde förvänta sig av som kommunen som arbetsgivare.

Pelle var dock tämligen ensam om denna uppfattning i SAFE:s fullmäktigegrupp och i fullmäktige som helhet; han hade bara stöd av Bernt Hultberg som också röstade nej till förslaget. Det hindrar dock inte att Pelles synpunkter och kommentar i fullmäktigedebatten är intressanta att ta del av.

Läs Pelles tal om Nässjös personalpolicy".


Nya insändare från Thomas Erixzon
och Uno Kenstam.

Thomas Erixzon

Här är några nya insändare av Thomas Erixzon om bl.a. vapenexport, ja-sägare, moderata sjukförsäkringar och liberala diktaturkramare.
Läs "Vapenindustrin tjänar på krig".
Läs "Trött på alla ja-sägare".
Läs "Högerns rätta ansikte".
Läs "Liberala diktaturkramare".

Uno Kenstam Uno Kenstam har också skickat in flera insändare. Svaret till Miljöpartiet är skrivet tillsammans med Jeanette Söderström (S) och Viveka Forell-Karlsson (V). Uno har själv gjort ett svar till "Fortfarande SAFE-medlem". Han har även skrivit om EU, Laval-domen och fackföreningarna. Den har fått ett svar från moderaten Urban Persson, som Uno i sin tur har besvarat.
Läs "Svar till Miljöpartiet".
Läs "Svar till "Fortfarande SAFE-medlem".
Läs "Laval-domen leder till lönedumpning".
Läs "Svar till Urban Persson (M)".


ETT FYRVERKERI AV HULTBERG-INSÄNDARE!

Här kommer ett axplock med insändare av Bernt Hultberg ur hans stora insändarproduktion de senaste månaderna.

Läs "Mäktigare än makten."
Läs "Hellre lite högre skatt".
Läs "Sverige - ett u-land när det gäller vindkraft".
Läs "Girighet är en synd".
Läs "Telefonträna för moderna tider".
Läs "Bättre lösningar finns för samhällsekonomin".
Läs "Riskkapitalister tar över vården".
Läs "Varför ska Bilprovningen privatiseras?".
Läs "Urankraftens stora risker.
Läs "Skamlösa priser av ICA-handlarna".
Läs "Ännu en mur att riva ner".
Läs "Svar till H Andersson Folkbladet Jkpg".


Startsidan de senaste fyra åren

Mycket har hänt i politiken de senaste åren. Här finns allt som har varit - år för år - på SAFE:s startsida sedan början av 2006.

SAFE:s startsida 2009.
SAFE:s startsida 2008.
SAFE:s startsida 2007.
SAFE:s startsida 2006.


SAFE - för Dig med hjärtat till vänster!