Remissvar

2019
Remissvar om Nässjö kommuns Trafikplan 2020-2023

2017
Remissvar om Nässjö kommuns Måltidspolicy 2017-2020
Remissvar om Boendeplanering för Nässjö kommun 2017-2020

2016
Remissvar om Nässjö kommuns äldreomsorg 2017-2025

2015
Remissvar om Medborgardialogen
Remissvar till "Vision Stadskärna"
Remissvar till Fördjupad översiktsplan för Nässjö stad

2012
Remissvar till "Framtidens grundskola"

2007
Nej till storregioner! Remissvar till Ansvarskommittén

2006
Bevara pulkabacken vid Åkraberget! -Thomas Erixzon och Inger Samuelsson

2005
Remissvar om folkhälsoprogrammet - Uno Kenstam
Remissvar om fördjupad överiktsplan - Thomas Erixzon m.fl.

2004
Remissvar om maktbalansen mellan politiker och tjänstemän - Uno Kenstam, Bernt Hultberg (BUN).

2003

2002

2001

2000
Remissvar ang. måldokument för BUN - Uno Kenstam

1999

1998
Remissvar från SAFE ang. Thomas Erixzons motion "Låt demokratin få ett eget bokslut!" - Pelle Månsson
Remissvar från SAFE ang. Jane Wågman (s) motion om mötesformerna i kommunfulläktige - Uno Kenstam