SAFE:s valprogram 2014
Detta är internetversionen av vårt valprogram. Direktlänkar finns till bakgrundsartiklar, information på andra hemsidor m.m. Fler länkar med bakgrundsmaterial kommer att läggas in efter hand.
Detta är rubrikerna i vårt program:
* Vi har råd med ett jämlikt och jämställt välfärdsamhälle!
* Skapa mindre barngrupper och inför pedagogiska måltider i skolan
* Riv upp beslutet från skolutreedningen
* Behåll Brinell som gymnasium.
* Nej till försäljning av Parkgården
* Förbättra för äldre i Nässjö kommun
* Kommunen är åskådare när landstinget lägger ner
* Hela kommunen ska leva!
* Demokratin måste bli bättre i nässjö kommun!.
* Kommunal ekonomi för välfärd
* SAFE värnar om miljön
* Kultur och fritid stärker kommunen
* SAFE:s politik de fyra gångna åren.
* Sverige ut ur EU!
* Rösta på SAFE i kommunvalet!