SAFE har Medlemsmöte!
Sönd. den 27 jan.
kl. 16:00.
SAFE-lokalen, Kyrkog. 7, Nässjö.
Om SAFE:s egen verksamhet.
Alla medlemmar är välkomna!

Målningar från
Nässjö Folkets Park av
Thomas Erixzon

visas på Nässjös bibliotek mellan
28 jan. och 9 febr.


SAFE har
Öppet Hus
i SAFE-lokalen!

Lörd. den 9 mars
kl. 11:00-13:00.
SAFE-lokalen,
Kyrkog. 7, Nässjö
Kom och prata om bl.a. skolpolitiken i Nässjö!
Vi bjuder på kaffe!
Alla intresserade är välkomna!
Rädda Ojnareskogen
- miljökamp på Gotland.

Föreläsning av
Lars och Ann-Marie Hellström
Lörd. den 16 mars
kl. 15:00.
Avenasalen, Kulturhuset Pigalle, Nässjö.
Arr: SAFE och ABF.
Alla välkomna!
SAFE har
ÅRSMÖTE!

Sönd. 24 mars.
kl 16:00.
Träffpunkten,
Kyrkog. 2, Nässjö
ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMA!
GLAD PÅSK!
Tre filmer med Bernt Hultberg
Lörd. den 27 apri
kl. 15:30.
Parkgården, Nässjö.
Arr: SAFE
Alla intresserade är välkomna!
Kom och titta på SAFEs skyltfönster på Rådhusgatan! Temat i år är "Vackra dörrar i Nässjö", en fotoutställning av Bernt Hultberg.

Juholt - utmanaren - en ny och bra bok
Se recension i
Bok-tips!
Vart är gymnasieskolan på väg?
En jämlik
gymnasieskola
för alla?

Föreläsning av
Roger Törnert
Lörd. den 4 maj
kl. 15:00.
Avenasalen, Kulturhuset Pigalle, Nässjö.
Arr: SAFE och ABF.
Alla välkomna!
SAFE har Medlemsmöte!
Sönd. den 19 maj
kl. 16:00.
SAFE-lokalen, Kyrkog. 7, Nässjö.
Om SAFE:s aktiviteter under sommaren.
Alla medlemmar är välkomna!

SAFE har medlemsmöte!
Sönd. 25 aug. kl 16:00.
På dagordningen bl.a.: SAFEs verksamhet i höst
och kommunens budget 2014. Välkomna!

SAFE är på Stortorget!
Torsdagar
ca 10:30-13:30.

Statskupp i det tysta
Föreläsning med
Lars Taxén
från nätverket "Gemensam Välfärd".
Lörd. 7 sept. kl. 14:30.
Avenasalen,
Kulturhuset, Nässjö.

SAFE är på Folkfesten!
Bokbord i stadsparken.
Lörd. 7 sept.
kl. 10-14.

10 år efter EMU-omröstningen
- hur fel ja-sidan hade
Föreläsning med
Jan Å Johansson
Lörd. 19 okt. kl. 15:00.
Theasalen,
Kulturhuset Pigalle, Nässjö.
Arr: Nej till EU

SAFE har medlemsmöte!
Sönd. 27 okt. kl 16:00.
På dagordningen bl.a.:
Kommunens budget 2014. Välkomna!

Aktuellt om Parkgården och omsorgen.
Lörd. den 7 dec.
kl. 15:30.
Parkgården, Nässjö.
Arr: SAFE
Alla intresserade är välkomna!
Kom och titta på SAFEs skyltfönster på Rådhusgatan! Temat i år är "60-talet", med bilder av Thomas Erixzon, skivomslag m.m.

Kom med i SAFE!
Du behövs!

Medlemsavgiften är
50:-/år.
Anmäl dig HÄR!

Skattefria Andersson
Klassisk socialdemokratisk valfilm från 1950-talet!
Sevärd även idag!
Bernt Hultbergs minnessida
Bilder, minnesord, texter, m.m. om
Bernt Hultberg


Året som gått
2012 i text och bilder
Länk till
Socialdemokraternas bloggportal.
Här finns mycket av den intressantaste debatten i dagens Sverige.

Bra bloggar
Jonas Sjöstedt
Jens Holm
Alliansfritt Sverige
Ali Esbati
Ett hjärta rött
Lena Sommerstad
Veronica Palm
Bengt Silfverstrand
Gösta Torstensson
Birger Schlaug


Prenumerera på Nya Smålands Folkblad!
Läs mer på:

Smålands Folkblad

VALSIDA 2010

Hoola Bandoola i Nässjö!
En specialutgåva av Hoola Bandoolas skiva "Vem kan man lita på" innehåller en extra cd med konsert från Nässjö den 17 jan 1974.
Läs mer på:


Mikael Wiehes hemsida
Jämlikhetsanden - en ny och bra bok
Se recension i
Bok-tips!
WikiLeaks

Proggens affischer - internetutställning

SAFE:s nostalgihörna Bilder från förr
och Bilder från Alternativlistan 1980!

Anita Adams hemsida!
SAFE-medlemmen Anita Adam har en egen hemsida
med bilder och dikter.

Skiv-tips!
Bok-tips!

SAFE är ett kommunalt parti, verksamt i Nässjö. SAFE har sitt ursprung i socialdemokratin, men är sedan 1991 ett självständigt parti.

SAFE har 3 ledamöter i Nässjö kommunfullmäktige och finns representerat i nämnder, styrelser och utskott. SAFE fick 1 032 röster i valet 2010 (5,57 %).

Vi ser som vår främsta uppgift att slå vakt om välfärdssamhället. Vi vill arbeta för en bra barnomsorg och skola, och för att äldre, sjuka och handikappade ska få den vård, omsorg och trygghet som de behöver. Miljöfrågorna har vi alltid drivit intensivt.

VI VILL GÖRA NÄSSJÖ TILL EN BRA KOMMUN ATT BO OCH LEVA I! 
GOTT NYTT ÅR önskar SAFE!

60-talskyltning

Temat för årets julskyltning i SAFEs fönster på Rådhusgatan är 60-tal. Där finns målningar och teckningar av Thomas Erixzon gjorda hösten 1967, med bl.a. Jimi Hendrix, Frank Zappa och George Harrison, skivomslag med Bob Dylan, Beatles och Cornelis.

I fönstret finns även en bild från 1968 av Thomas Erixzon, som sammanfattar detta års händelser. Bild från 1968.


Säg stopp - riv opp!
Behåll Centralskolan!

Centralskolan

Lars och Ann-Marie Hellström m.fl. har gjort ytterligare debattartikel om skolorna i Nässjö. Än finns det tid att ändra skolbeslutet menar de och skriver bl.a. "Planera om! Tänk igenom situationen, prata med de berörda och ompröva hela skolutredningen. Var rädd om våra ungdomar! Var rädd om skolans medarbetare! Slösa inte med våra skattekronor!"

Läs Hellströms m.fl. nya debattartikel.


SAFE har informerat om äldreomsorgen

Anders Hansen

SAFE har haft ett informations- och debattmöte i Parkgården i början av december. Mötet besöktes av bortåt 20 personer. Till mötet presenterade SAFE ett informationsblad med vad som var aktuellt inom omsorgen i Nässjö.

Aktuellt inom omsorgen i Nässjö


SAFE:s budgetförslag för Nässjö kommun 2014.

Marianne BromanAnders HansenUno enstam

SAFEs ledamöter i fullmäktige: Marianne Broman, Anders Hansen
och Uno Kenstam.

SAFE föreslår att kommunens skattesats höjs till 22:59. Det är 40 öre mer än i kommunstyrelsens förslag. Detta ger drygt 20 miljoner som framför allt läggs på omsorg för äldre och handikappade och på skola och förskola. SAFE vill bl.a. ta bort de nya höga avgifterna inom äldreomsorgen och vill också ge mer pengar till ökad lärartäthet i skolan.

I investeringsbudgeten vill SAFE bl.a. behålla Centralskolan och Flisby skola.

Läs "SAFE:s budgetförslag".

Se budgetmötet på kommunens webb-TV. Länk till webb-TV från fullmäktige finns på Nässjö kommuns hemsida.


En feg och räddhågsen socialdemokrati

Thomas Erixzon har gjort en ny insändare om socialdemokraternas fega "oppositionspolitik" på riksplanet.

Talet om ”en affärsplan” för Sverige och oviljan att sätta stopp för vinster inom välfärdsföretagen visar att högern inom S har ett fast grepp om partiet.

En S-höger som tydligen har en het längtan att regera ihop med major Jan Björklunds Folkparti och Annie Lööfs nyliberala Centerparti.

Vi behöver inte bara byta regering – vi behöver också byta politik!

Läs Thomas Erixzons insändare.

Uno Kenstam har gjort en insändare på ett liknande tema. Han menar att "kapplöpningen mot mitten" bara gynnar Sverigedemokraterna.

Läs Uno Kenstams insändare


Riv upp skolbeslutet!

Centralskolan

Lars och Ann-Marie Hellström, samt Bo och Bodil Lindomborg har gjort ännu en debattartikel om skolorna i Nässjö. Än finns det tid att ändra skolbeslutet menar de.

Lars och Ann-Marie Hellström har gjort en ny debattartikel om skolorna i Nässjö. De menar att det är stora problem att flytta ett högstadium till Brinellskoleområdet. Det hade varit bättre att behålla Centralskolan.

Ann-Marie och Lars har även ställt en del frågor till Barn- och Utbildningsnämnden angående slöjdsalar för årskurserna 7-9 - det blir problem när dessa ska flyttas från Centralskolan till Träcentrum.

Läs Hellströms m.fl. nya debattartikel.
Läs Hellströms debattartikel om skolorna i Nässjö.
Läs Hellströms frågor till BU om slöjdsalar.


Motion om Pilaboparken

Pilaboparken

Anders Hansen (SAFE) har lagt en motion i Nässjö kommunfullmäktige om att kommunen måste ge ett ordentligt stöd till Pilaboparken i Anneberg. Sedan Folkparken i Nässjö rivits är detta den enda Folkpark som finns kvar i kommunen.

Läs Anders Hansens motion om Pilaboparken.


Insänt var det här!

Uno KenstamKjell WesterlundThomas Erixzon

Uno Kenstam, Kjell Westerlund och Thomas Erixzon har gjort nya insändare om EU, pensionärer, krigshetsare och bomber.

Läs Unos insändare om EU och självbestämmandet.
Läs Kjells insändare om villkoren för pensionärer.
Läs Thomas insändare om de värsta krigshetsarna.
Läs Thomas insändare om att fler bomber inte löser problemen. NYTT


Anders svarar Sylve Jergefelt om äldreomsorgen

Anders Hansen Anders Hansen (SAFE) bemöter i en debattartikel Omsorgsnämndens ordförande Sylve Jergefelt (S). Hansen menar att den nya utvecklingsplanen inte är någon "satsning", utan istället avvecklas lokaler och platser i Anneberg och Forserum.

Han menar också att kommunen måste respektera de äldres vilja att bo kvar i den kommundel där de har levt och verkat.

Därför är det viktigt att det finns både gruppboende för demenssjuka och äldrehem för med personer med stort omsorgsbehov i Anneberg, Bodafors, Forserum och Malmbäck.

Läs Anders Hansens debattartikel om äldreomsorg och gruppboenden.


SAFE vill behålla äldrehem och gruppboenden i alla kommundelar

SAFE vill behålla gruppboende och äldrehem i kommunens större tätorter - Anneberg, Bodafors, Forserum och Malmbäck - så att äldre personer kan välja att bo kvar nära den bygd där de har levt och verkat, oavsett omsorgsbehov. SAFE vill också behålla Parkgården i kommunal ägo.

Läs SAFE:s nya flygblad om äldreomsorg och gruppboenden.


SAFE frågar om landsbygdssäkring

landsbygd

Anders Hansen (SAFE) har ställt en fråga till centerns kommunalråd Anders Karlsson om hur han ser på "landsbygdssäkringen" med anledning av skolutredningens och utvecklingsplanen för äldreomsorgens konsekvenser. Landsbygden drabbas ju av flera nedläggar av skolor och äldreboenden om dessa genomförs.

Läs Anders Hansens interpellation om landsbygdssäkring.


SAFE:s Tilläggsbudget 2 i Nässjö kommunfullmäktige

SAFE lade sitt förslag till Tilläggsbudget 2 i Nässjö kommunfullmäktige den 26 sept. Den innebär bl.a. mer resurser till Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och till Omsorgsnämnden.

Läs SAFE:s Tilläggsbudget 2 för Nässjö kommun.


Husse hälsar på

USA:s president Obama skickade inte iväg sina bombplan i helgen - till många reportrars, säkerhetsexperters och utrikeskorrars stora besvikelse. Därmed torde det vara klart att Obama kommer hit och hälsar på. Thomas Erixzon har gjort en insändare inför Obamas besök i Sverige ons. den 4 september.

Husse hälsar på av Thomas Erixzon.


Det finns de som tjänar på massarbetslösheten!

ALU-café

Massarbetslösheten består - även om ALU-caféerna har försvunnit. Bilden är från 1990-talet och tyvärr fortfarande alltför aktuell.

Thomas Erixzon har gjort två insändare om massarbetslöheten i Sverige. Han menar att det finns de som tjänar på att det är hög arbetslöshet och som därför INTE vill få ner denna.

Det finns de som tjänar på att arbetslösheten är hög
av Thomas Erixzon
.
Visst har vi massarbetslöshet av Thomas Erixzon.


Ett dåligt underbyggt skolbeslut

Centralskolan

Thomas Erixzon skriver i en insändare om beslutet om att ändra skolorganisationen i Nässjö. Han menar konsekvenserna för Brinellgymnasiet inte fanns med i utredningen och inte heller en fullständig redovsning av de ekonomiska konsekvenserna.

Ett dåligt underbyggt skolbeslut av Thomas Erixzon.


Nytt på insändarfronten

Nya insändare av Thomas Erixzon, som svarar företagaren Lars om sänkta skatter - och även skriver att Centern snart kanske borde byta partisymbol. Lars och Ann-Marie Hellström skriver om skolbeslutet i Nässjö. Kjell Westerlund har skickat en insändare om främlingsfientlighet och flyktingar.

Svar till Lars - egenföretagare av Thomas Erixzon.
Från fyrklöver till cannabisblad av Thomas Erixzon.
Än finns det tid att backa från skolbeslutet! av Lars och Ann-Marie Hellström.
Om flyktingar och främlingsfientlighet av Kjell Westerlund.


SAFE:s förslag till budget i Omsorgsnämnden

Anders Hansen

SAFE:s Anders Hansen lägger ett eget förslag till ändringar i budgeten på Omsorgsnämndens möte den 19 juni 2013. Detta innebär bl.a. mer resurser till personal, rehabiliterng, aktivering och att dagens seniorboendeform behålls på Brinellgatan 2.

SAFE:s förslag till ändringar i Omsorgens budget.


Inskickat och utsänt

Thomas ErixzonKjell WesterlundUno Kenstam

Nya insändare av Thomas Erixzon, som svarar moderaten Urban Persson - och av Uno Kenstam, som skriver om Husbykravallerna. SAFE:s Kjell Westerlund har skickat en inlägg till radioprogrammet "Karlavagnen" vilket sen har sänts ut till lyssnarna.

Svar till Urban om vård och omsorg av Thomas Erixzon.
Om kravallerna i Husby av Uno Kenstam.
Westerlund i Karlavagnen av Kjell Westerlund.


Insänt var det här!

Thomas Erixzon

Nya insändare av Thomas Erixzon - om tillståndet i högerlandet Sverige, om att skattesänkningar inte är gratis och en hyllning till Venezuelas förre president Hugo Chavez.

Högerlandet Sverige av Thomas Erixzon.
Skattesänkningar är inte gratis! av Thomas Erixzon.
Chavez - en demokratisk ledare av Thomas Erixzon.
Svar om Chavez av Thomas Erixzon.


Kondoleanser för Chavez

Venezuelas flagga SAFE har sänt ett kondoleansbrev till Venezuelas ambassad med anledning av president Hugo Chaves bortgång tidigare i vår.

Kondoleansbrev för Hugo Chavez.


Mer till skola och omsorg i
SAFE:s tilläggsbudget

Marianne BromanAnders HansenUno enstam

SAFEs ledamöter i fullmäktige: Marianne Broman, Anders Hansen
och Uno Kenstam.

SAFE lade fram ett eget förslag till tilläggsbudget 1 i Nässjö kommunfullmäktige i april. I detta förslag ingår mer resurser till skola och omsorg. SAFE lägger mer pengar till att minska barngruppernas storlek på förskolan och till att öka lärartätheten på grundskolan och Brinellgymnasiet.

Till Omsorgsnämnden vill SAFE ge mer resurser för att öka personaltäten. SAFE vill också återtillsätta en syn- och hörselvårskonsulent i Nässjö. SAFE vill behålla dagens seniorboenden med samlingssal och lunchservering, och avveckla de nya dyrare omsorgstaxorna.

Här finns SAFE:s förslag till tilläggsbudget i sin helhet.


Anders frågar om sjuksköterskemottagningar i Anneberg och Malmbäck

Anders Hansen SAFE:s ledamot i Omsorgsnämnden, har gjort en interpellation ang. sjuksköterskemottagningarna i Anneberg och Malmbäck.

Läs Anders Hansens interpellation om sköterskemottagningarna.


1 maj med SAFE 2013!

Uno Kenstam

Uno Kenstam var konfrencier på SAFE:s 1-majmöte.

SAFE 1-majmöte hölls som vanligt i Centralskolans matsal. Skola och omsorg var tema för årets 1 majmöte.

Talare var i år Thomas Erixzon och Anders Hansen. Thomas talade om "Högerlandet Sverige" - en rundmålning av hur högerregeringen har försämrat välfärden. Anders talade bl.a. om skola och omsorg i Nässjö kommun och sa bl.a. att SAFE skulle arbeta för att behålla Centralskolan, Hultetskolan och Flisy skola.

Anders Hansen

Anders Hansen talade bl.a. om att rädda Centralskolan från nedläggning.

Uno Kenstam var konfrencier. Han gjorde också en del kommentarer om EU och eurokrisen. Anita Adam och Pelle Månsson läste dikter. Anita läste bl.a. Tage Danielsson och Pelle inledde med några egna dikter. För musiken svarade Peter Olofsson från Jönköping.

Pelle Månsson

Pelle Månsson läste egna dikter.

Här är ett reportage i ord och bild från SAFEs 1maj!
Här är Thomas Erixzons tal om högerlandet Sverige
Här är hela 1 majprogrammet!

Peter Olofsson

Peter Olofsson spelade på SAFE:s 1-majfirande 2013.

Mer från SAFE:s 1 maj kommer senare!

Kom på SAFE:s 1 majmöte!

Familjeträff på Centralskolans matsal kl. 14:00
1 majtal av Anders Hansen och Thomas Erixzon

Musik med Peter Olofsson, Jönköping
Diktläsning av Pelle Månsson och Anita Adam

Kaffe med dopp, utställning, bokbord.

Här finns hela 1 MAJ-programmet!

SAFE har haft årsmöte den 24 mars

SAFEmärke

SAFE hade årsmöte söndagen den 24 mars i Träffpunkten, Nässjö. På årsmötet presenterade styrelsen bl.a. årsberättelse och ekonomisk berättelse för 2012. Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet.

Den nygamla styrelsen är: Thomas Erixzon (sammankallande), Birgitta Askehag (kassör), Anita Adam, Anders Hansen och Uno Kenstam .

På årsmötet diskuterades bl.a. SAFE:s 1 maj-firande. Det blir ett möte i Centralskolans matsal som kommer att fokusera på skola och välfärd – skolfrågan är ju aktuell bl.a. med tanke nedläggning av flera skolor i kommunen.

Det blir som förra året inget 1-majtåg, utan en familjeträff med tal och musik i Centralskolan.

Årsberättelsen med bilder ska tryckas i färg och skickas ut till alla medlemmar med en inbjudan till 1 maj och vårens andra föreläsningar och möten. SAFE ska även ta fram ett medlemsvärvarblad.

Årsberättelsen för 2012 finns att läsa här.


Fyra skolor i kommunen läggs ner -
SAFE röstade nej

Centralskolan

Den 21 mars hade fullmäktige sitt möte om skolutredningen. Först kom frågan upp om det skulle bli en folkomröstning om Centralskolan eller ej. Det var 15 ledamöter som röstade för detta - men det hade behövts 19 röster av de 56 närvarande i fullmäktige för att det skulle gå igenom.

SAFE var ett av de partier som röstade ja till folkomröstning.

Anders Hansen Det blev sen en flera timmar lång och stundtals hetsig debatt om själva skolutredningen. SAFE:s Anders Hansen var flitigt uppe i talarstolen. Han menade att skolutredningen hade stora brister; bl.a. hade inte konsekvenserna för Brinellgymnasiet inte alls tagits med. Han sa också att utredningen inte hade ett barnperspektiv, utan ett fastighetsperspektiv. Han menade att Centralskolan, Hultetskolan och Flisby skola var bra skolor som borde finnas kvar. Han sa att det blir skarpt läge i valet 2014; SAFE vill återupprätta Centralskolan!

Det fanns förslag om återremiss för hela utredningen, eftersom bl.a de ekonomin inte var ordentligt utredd. 14 ledamöter röstade för detta - det hade behövts 19 för en återremiss.
SAFEs tre ledamöter röstade för återremiss.

Till slut blev det omröstning och beslut om själva skolutredningen. En majoritet bestående av Moderaterna, Socialdemokraterna, Centern, Folkpartiet och Vänsterpartiet röstade ja till skolutredningens förslag.

Detta betyder att Centralskolan, Hultetskolan, Flisby skola och Solberga skola kommer att läggas ner under de närmaste åren, om partierna ovan får bestämma.

SAFE röstade ja till folkomröstning, ja till återremiss och nej till skolutredningen.

Man se och lyssna i efterhand på webben - länk finns här.

Det kommer ett längre referat från debatten inom kort på SAFE:s hemsida.


Det har skrivits nya insändare med anknytning till skolutredningen de senaste veckorna - se länkar nedan.

"Till majoritetspartierna", av L och A-M Hellström.
"Fundera ett halvår till", av Wille Brüggemann.


På torsdagen den 21 mars röstar fullmäktige om skolorna!

Centralskolan

Torsdagen den 21 mars kl. 18:00 börjar fullmäktige sitt sammanträde. Man kommer då att rösta om det ska bli en folkomröstning om Centralskolan eller ej. Det räcker med 19 röster av 57 för att det ska bli en folkomröstning.

Blir det ingen folkomröstning kommer man att rösta om själva skolutredningen. Det finns förslag om återremiss för hela utredningen, eftersom bl.a de ekonomiska konsekvenserna inte är ordentligt utredda.Det räcker med att en tredjedel (19 röster) av fullmäktiges ledamöter röstar ja till en återremiss för att ska gå igenom. Skolutredningen får då kompletteras och ett beslut får tas senare under året.

Blir det inte heller någon återremiss blir det beslut om själva skolutredningen. Det krävs då 28 röster av 57 för att genomföra skolutredningen.

Blir det så kommer Centralskolan, Hultetskolan, Flisby skola och Solberga skola att läggas ner.

SAFE kommer att rösta ja till folkomröstning, ja till återremiss och nej till skolutredningen.

Fullmäktiges möte är öppet för allmänheten - gå gärna dit!

Man kan också lyssna på fullmäktiges sammanträde i närradion eller se och lyssna direkt på webben - länk finns här.


Stor demonstration för Centralskolan i Nässjö!

skolprotest

Omkring 250 personer var på plats. I förgrunden syns Lars Hellström och (något skymd) Anders Hansen från SAFE.

Fredagen den 1 mars kl. 15:00 hölls en stor demonstration på Stortorget i Nässjö för att folkomrösta om Centralskolan.

SAFE-medlemmarna Anders Hansen och Lars Hellström medverkade som talare på trappan framför stadshuset. De sa bl.a. att skolutredningen var undermålig och att Centralskolan behövdes som skola i Nässjö.

Tal hölls också av flera andra, bl.a. av elevrådsordföranden på Centralskolan. Ca 250 personer hade mött upp för att demonstrera.

Höglandsnytt har en film från demonstrationen där SAFEs Anders Hansen gick i täten - länk finns här.

Anders Hansen Lars Hellström

Anders Hansen och Lars Hellström talar på stadshusets trappa

Lyssna på kritiken mot kommunens skolutredning!
Demonstrera för Centralskolan fredagen den 1 mars!

Centralskolan

Fredagen den 1 mars kl. 15:00 blir demonstration på Stortorget i Nässjö för att folkomrösta om Centralskolan. Gå dit och protestera mot kommunledningens nedläggningsplaner! Det har skrivits flera nya insändare med anknytning till skolutredningen de senaste veckorna.

Thomas Erixzon har gjort tre insändare; en som är kritisk till två kommunala chefstjänstemäns agerande, ett svar till moderaten Sofia Ridderstad och en insändare om att kostnaderna för den nya skolorganisationen presenteras först i september(!)

Lars och Ann-Marie Hellström, m.fl. uppmanar kommunledningen att tänka om. Wille Brüggemann vill lägga anbud och var på BU-möte. Uno Kenstam fann dörrarna låsta till stadshuset till detta "öppna" möte i BU-nämnden...

Lars och Ann-Marie Hellström har också frågat om skolutredningen på "Allmänhetens frågestund" i januari.

Nya insändare m.m. om skolorna finns samlat nedan:
"Chefstjänstemän ska inte...", av Thomas Erixzon.
"Besluta först...", av Thomas Erixzon.
"En levande skola", av Thomas Erixzon
"Tänk en gång till!", av Hellström och Lindomborg.
"Var lämnar man sitt anbud?", av Wille Brüggemann.
"Från BU-mötet", av Wille Brüggemann.
"Dörrarna var låsta", av Uno Kenstam.

Lars och Ann-Marie Hellströms fråga till "Allmänhetens frågestund".


Thomas Erixzon har gjort en insändare där han uppmanar alla ledamöter att ordentligt läsa hela skolutredningen och alla remissvar innan man slutligen avger sin röst i fullmäktige. Alla ledamöter har ett personligt ansvar för vilket beslut som fattas.

Det är alltså inte bara att "göra som pappa säger", dvs okritiskt rösta som partiets tunga företrädare tycker och vill. Inte heller att låta "förtroendet" för enskilda tjänstemän och politiker väga tyngre än själva sakuppgifterna och till slut få avgöra hur man röstar.

Det har nämligen kommit tung kritik mot skolutredningen från många håll - kritik som man inte bara kan strunta i.

Läs Lyssna på kritiken mot kommunens skolutredning!

Thomas har även gjort en insändare om skatter och fallskärmar och svarat moderaten Urban Persson i samma ämne.
Läs Det är dags att beskatta fallskärmsgänget!
Läs Thomas svar till Urban Persson


Nej till EU har haft årsmöte

Nej till EU

NYTT Folkrörelsen nej till EU:s lokalgrupp i Nässjö har haft årsmöte. Thomas Erixzon blev omvald som ordförande. Uno Kenstam och Marianne Broman blev omvalda som ledamöter i styrelsen på två år. Övriga i styrelsen är Anders Hansen, Maj Widäng, Farshid Ardabili-Farshi och Rolf Nilsson.

I samband med årsmötet togs ett uttalande om att det är dags att ge svenska folket möjlighet att nu efter 18 år utvärdera EU-medlemsskapet och i9 en ny folkomröstning säga ja eller nej till ett fortsatt medlemsskap i EU.

Här finns Nej till EU:s uttalande.
Här finns länk Nej till EU-Nässjös hemsida.


Anders frågar om Linders seniorboenden

Anders Hansen SAFE:s ledamot i Omsorgsnämnden, frågar Lindens ordförande Magnus Palmgren om hur det går med Lindens seniorboenden på Brinellgatan 2 och Sturegatan 30. Vid halvårsskiftet 2013 upphör nämligen Omsorgsnämndens blockförhyrning av dessa boenden.

Läs Anders Hansens interpellation om seniorboenden.


GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskar SAFE!

tomtekatt

Julkortet är gjort av Anita Adam.


Mycket har hänt i politiken de senaste åren. Här finns allt som har varit - år för år - på SAFE:s startsida sedan början av 2006.

SAFE:s startsida 2012.
SAFE:s startsida 2011.
SAFE:s startsida 2010.
SAFE:s startsida 2009.
SAFE:s startsida 2008.
SAFE:s startsida 2007.
SAFE:s startsida 2006.


SAFE - för Dig med hjärtat till vänster!