Här finns fakta om SAFE.s historia, valresultat, stadgar, årsberättelser m.m.

SAFE:s historia i korthet
SAFE:s stadgar (pdf)

2015-2018
SAFE:s valsida och valprogram 2018
SAFE:s valsedel 2018
SAFE:s valanalys 2018
SAFE:s ledamöter i fullmäktige, styrelser och nämnder 2017-18
SAFE:s ledamöter i fullmäktige, styrelser och nämnder 2014-2016/18
SAFE:s verksamhetsberättelse 2017
SAFE:s verksamhetsberättelse 2016
SAFE:s verksamhetsberättelse 2015

2011-2014
SAFE:s valsida och valprogram 2014
SAFE:s valsedel 2014
SAFE:s ledamöter i fullmäktige, styrelser och nämnder 2011-2014
SAFE:s verksamhetsberättelse 2014
SAFE:s verksamhetsberättelse 2013
SAFE:s verksamhetsberättelse 2012
SAFE:s verksamhetsberättelse 2011

2007-2010
SAFE:s valsida och valprogram 2010
SAFE:s valsedel 2010
SAFE:s ledamöter i fullmäktige, styrelser och nämnder 2007-2010
Överenskommelse SAFE-s-v
SAFE:s verksamhetsberättelse 2010
SAFE:s verksamhetsberättelse 2009
SAFE:s verksamhetsberättelse 2008
SAFE:s verksamhetsberättelse 2007
Valanalys 2006

2003-2006
SAFE:s valsida och valprogram 2006
SAFE:s valsedel 2006
SAFE:s valflygblad 2006 (pdf)
SAFE:s ledamöter i fullmäktige, nämnder och styrelser, etc, 2003-2006
SAFE:s politiska verksamhet 2003 - 2006
SAFE:s verksamhetsberättelse 2006
SAFE:s verksamhetsberättelse 2005
SAFE:s verksamhetsberättelse 2004

1999-2002
SAFE:s valsida och valprogram 2002
Kortversion av SAFE:s valprogram 2002
SAFE:s valsedel i valet 2002
SAFE:s politiska verksamhet 1999-2002

 OM SAFE

Bilden är tagen inför valet 1998.